maandag 3 februari 2014

Afscheid van Spaarcentje

Vorige week bereikte ik een nieuwe mijlpaal, ik passeerde de 2 miljoen pageviews. In ruim drie jaar tijd schreef ik bijna 900 stukjes over onze pogingen de gezinsfinanciën op orde te brengen. Dat Spaarcentje zo'n belangrijk deel van mijn leven uit zou gaan maken kon ik niet vermoeden toen ik begon met schrijven, zo liggend op de bank. De reden dat ik begon te schrijven was mijn ziek zijn en de crisis als gevolg daarvan in ons huishoudboekje. Er ging veel meer uit dan er in kwam en er moest drastisch gesaneerd worden. Daarvan deed ik hier verslag.

Gaandeweg verbeterde mijn gezondheid weer wat. Tegelijkertijd knapten onze geldstromen ook flink op. Steeds vaker was er een positief saldo te zien, de spaarrekening werd gevuld, de woekerpolis afgekocht en de hypotheek omgezet. Ook maakten we een start met het aflossen ervan. Ik schreef  over omgaan met geld, ontwoekeren, begroten, besparen op alle mogelijke manieren, de gevolgen van consuminderen, het op één lijn brengen van je behoeften met je mogelijkheden, recensies, financiële opvoeding. De onderwerpen zijn eindeloos, geld raakt immers alles. Sinds ruim een jaar zit ik op een gemiddelde van 5 tot 6 stukjes per week. Gelukkig krijg ik sinds het najaar om de week zeer welkome ondersteuning van Pennie Wijs en kan ik elke maandag mijn eigen stukken afwisselen met interviews met mensen die hun hypotheek aflossen.

Na jaren van financieel reorganiseren, zuinig leven en keuzes maken, hebben we inmiddels een prettige balans bereikt. Er hoeft niet meer op elke cent beknibbeld te worden en dat komt ook tot uiting in mijn blogteksten. Steeds meer schrijf ik vanuit een andere invalshoek. Het gaat er voor mij uiteindelijk om wat er onder de streep overblijft en niet alleen of je spaart of niet. Wat doe je met je geld, wat betekent geld voor jou? Kom je uit met wat er binnenkomt? Kun je je wensen aanpassen aan de inhoud van je portemonnee? Hoe komt het dat weten en doen vaak van elkaar verschillen? Wat is de reden dat ongewenst gedrag veranderen soms zo moeizaam gaat en op andere momenten als vanzelf lijkt te gaan? Wat betekent het om zuiniger te leven? Kom je uit de kast als consuminderaar en hoe reageren anderen daarop (en trek je je daar wat van aan)? En wat als zuinig zijn niet in je genen zit, kun je dat dan toch veranderen?

De naam Spaarcentje voelt inmiddels als een krappe jas waar ik uit knal. Tijd voor meer lucht en ruimte met een andere naam op een ander blog. Dat ik deze week de 2.000.000 pageviews ben gepasseerd is daarom een mooie aanleiding afscheid te nemen van Spaarcentje en jullie uit te nodigen op:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...