maandag 13 januari 2014

Het aflosverhaal van Villa KakelbontVandaag in de serie aflosverhalen een bijdrage uit Zweden!

Villa Kakelbont (veertiger) woont met haar Zweedse man en kind in een vrijstaand huis in het westen van Zweden. Ze kochten hun eerste flat in 2001. Omdat ze wat meer ruimte en nog meer vrijheid wilden, verkochten ze in 2007 de flat en verhuisden ze naar hun houten huis met ruime tuin in een voorstadje van Göteborg. Villa Kakelbont en haar man werken allebei fulltime in de ICT.

Waarom ben jij  gaan aflossen?
Allereerst om flexibel te zijn: met lagere woonlasten zijn we minder afhankelijk van twee fulltime salarissen. We wilden ook gewoon onze eigen baas zijn, voor die flat betaalden we iedere maand naast onze hypotheek ook een soort huur en op dat stijgende bedrag hadden we absoluut geen invloed. Mijn schoonouders die nu in de zeventig zijn, hebben trouwens nog steeds een hypotheek en dat is voor ons toch wel een afschrikwekkend voorbeeld, dat willen we echt niet.

Wat voor hypotheek heb jij?
Het is in principe een lineaire hypotheek, maar we hebben ervoor gekozen om niet maandelijks af te lossen, daar deed de bank overigens niet moeilijk over. Het hypotheekbedrag is in drie delen opgesplitst, twee delen van de hypotheek staan vast (rente 3,17% en 5,12%) en worden medio 2014 omgezet. Het derde gedeelte heeft een variabele rentevoet (nu 2,52%) die iedere drie maanden kan worden aangepast. Dit opsplitsen wordt trouwens bewust gedaan om je van renteschommelingen te laten profiteren. De rente die de bank betaalt om jouw hypotheek te financieren voor een bepaalde looptijd (maximaal tien jaar) is trouwens openbaar. Bij de laatste hypotheekomzetting moesten we 0.9% boven dit percentage betalen.

Hier in Zweden is de lineaire hypotheek eigenlijk de enige gangbare hypotheekvorm voor privé-huishoudens. Beleggingshypotheken, spaarhypotheken of andere ingewikkelde constructies worden niet aangeboden, de belastingregels lenen zich er gewoon niet voor. Aflossen is trouwens iets wat de gemiddelde Zweed niet graag doet, de media hebben het graag en vaak over een groeiende schuldberg. De huizen staan in dit gedeelte van Zweden echter niet ”onder water”: met een stabiele en zwak stijgende huizenprijs en geen duidelijke crisis voelen de meeste mensen zich volgens mij gewoon safe.

Wat was het oorspronkelijke  hypotheekbedrag?
In 2007 was onze hypotheek € 178.000.

Wil je alles  aflossen/ Heb je de hele som afgelost?
We lossen een keer per jaar € 10.000  af. De hypotheekteller staat nu op € 128.000. We willen alles aflossen en als alles goed gaat is de hypotheek over ruim 12 jaar helemaal afgelost. In 2007 betaalden we iedere maand € 800 per maand aan de hypotheek, nu is dit nog maar € 373 (mede door een lagere rentestand). We geven nu ieder maand meer geld uit aan voeding dan aan de hypotheek!
De belastingaftrek (30%) rekenen we niet mee, dat is gewoon een meevaller die trouwens ook steeds kleiner wordt naarmate de hypotheek krimpt. In principe zouden we vandaag al (zij het krap) op één salaris kunnen rondkomen, dat is wel een fijn idee.

Hoe reageerde  je hypotheekverstrekker op je  aflosplannen?
Geen probleem, in de hypotheekvoorwaarden staat duidelijk wat er mogelijk is.

Ben je helemaal  vrij om af te lossen wat je wilt, of moet je je aan een  minimaal aflosbedrag houden van de bank? Is het aflossen een  ingewikkeld  administratief proces?
We kunnen alles aflossen, zij het dat je dan een boete moet betalen op de hypotheek die vaststaat voor een bepaalde tijd. Het aflosgebeuren bij de bank zelf is een fluitje van een cent,  je zorgt dat het geld op de juiste rekening staat en belt naar de bank. Deze maakt het direct die dag over naar de hypotheekrekening en stuurt daarna een afschrift. Door de renteschommelingen hebben we er soms voor gekozen om een boete te betalen, we rekenden uit dat we dan toch nog in totaal minder zouden betalen dan te wachten tot de hypotheek zou worden overgezet aan het einde van de officiële looptijd. De berekening van het actuele boetebedrag (dat per dag varieert) kun je telefonisch opvragen bij de bank en daarna kun je zelf met de cijfers aan de slag.

Maakte je van te voren een aflosplan en lukt het je om je daaraan te houden?
Nee, maar tot nu toe konden we dit bedrag ieder jaar opzij zetten. Mocht dit bedrag in de toekomst niet mogelijk zijn, passen we de plannen en verwachtingen gewoon aan.

Hoe reageerde je omgeving dat je ging aflossen?
Eigenlijk vertellen we het aan niemand, dit is onze business. Er wordt hier in Zweden op het werk of binnen de vriendenkring trouwens bijna nooit over geld gepraat.

Hoe houd je het vol? Hoe ga je om met tegenvallers?
Tot nu toe geen problemen, we hebben mazzel. 

Wat  is jouw tip voor mensen die nog niet aflossen en twijfelen of ze het moeten gaan doen?
Denk aan het rente-op-rente effect. Mijn schoonouders hebben hun lineaire hypotheek (afgesloten in 1979!)  inmiddels al ruim 1,5 keer betaald zonder er ooit helemaal van verlost te zijn. Zij hebben trouwens rentestanden meegemaakt van 14% in de jaren negentig, daar moet ik toch echt niet aan denken! Zet geld voor het aflossen opzij, maar zorg ervoor dat je tegelijkertijd een goede buffer opbouwt, het afgeloste geld zit in principe vast in je huis. 

Aflossen geeft ons enorme rust en zorgt op de een of andere gekke manier ook voor een andere mindset, een gevoel wat ik iedereen absoluut kan aanraden.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...