maandag 27 januari 2014

Het aflosverhaal van Enrico

Enrico (45) woont samen met J. en dochter in het westen van het land in een ruime eengezinswoning. Deze woning werd in 2002 gekocht voor € 300.000 ,-. Gefinancierd met overwaarde, een meegenomen spaarhypotheek uit 1993 en een aflossingsvrije hypotheek met woekerpolis.

Waarom ben jij gaan aflossen?
Hier zijn meerdere redenen voor. Ten eerste, rationeel: aflossen levert meer op dan sparen. Ten tweede, ik ben zelfstandig, dus zal ook zelf voor mijn pensioen moeten zorgen. Een woning zonder hypotheek maakt daar deel van uit. Ten derde gun ik het de bank niet meer. Bonussen en woekerpolissen, het is tijd dat ze wat gaan inbinden.

In 1993 moest ik nog verplicht de kosten koper versneld aflossen bij de aankoop van ons eerste huis. Ik leende toen omgerekend 2.5 keer ons jaarinkomen. In 2001, kon ik 5.5 (!) keer ons jaarinkomen lenen en werd er geen enkele vraag gesteld of een aflossing verplicht. Wel verkochten ze me nog een gekoppelde woekerpolis. Van die mentaliteit wil ik af.

In 2004 heb ik een aandeel in een bedrijf kunnen verkopen. De opbrengst heb ik toen deels belegd in aandelenfondsen en deels geparkeerd op mijn spaarrekening. De hypotheekrente-aftrek en de vermogensrendementsheffing kon ik sindsdien tegen elkaar wegstrepen. Bruto hypotheekrente wordt dan ook netto.

In 2008 had ik veel spaargeld geparkeerd bij Icesave tegen 5% rente! Door een onderbuikgevoel en héél veel geluk boekte ik de dag voordat die bank omviel geld terug naar mijn eigen bank. Het bedrag dat ik had laten staan was binnen het garantiestelsel en is toen enkele maanden later vergoed (mét 5% rente tot de datum van het omvallen).

Dit was een eye-opener. Vermogen hebben is één ding, het behouden en zinvol gebruiken is iets anders. Het aflossen van de hypotheek en tegelijkertijd het ontwoekeren van de polis is toen bij mij in beeld gekomen. In 2010 heb ik een aflosnota gevraagd en bleek ik bijna € 15.000 euro boeterente te moeten betalen om te mogen aflossen. Dat vond ik te gortig en vanaf 2010 en de opvolgende jaren heb ik steeds 10% (binnen de norm) afgelost. Toen de rente in 2012 werd verhoogd voor mijn rentevast periode, kwam ik op het punt dat ik – zonder boete – volledig kon aflossen. Opnieuw aangevraagd en begin 2013 kwam het boetevrij voorstel. De volgende dag heb ik het nog openstaande bedrag van mijn aflossingsvrije hypotheek volledig afgelost.

Wat voor hypotheek heb jij?
Een levenshypotheek van € 47.000, afgesloten in 1993 voor 25 jaar en een aflossingsvrije hypotheek van € 227.000. Voor gedeeltelijke aflossing (en overbrugging risico bij overlijden) is een beleggings-woekerpolis met ingebouwde overlijdensrisicoverzekering afgesloten die tussen de € 80.000 en € 175.000 zou gaan opleveren. Zelfs de uitkering van de gekoppelde verzekering was in beleggingseenheden die fluctueren. Waardeloos product.

Wat was het oorspronkelijke hypotheekbedrag?
€ 274.000.

Wil je alles aflossen/ Heb je de hele som afgelost?
Ja, ik wil alles aflossen. De aflossingsvrije hypotheek van € 227.000 is inmiddels volledig afgelost, de woekerpolis is beëindigd en de levenshypotheek eindigt in 2018.

Er rest nu dus nog een beperkte hypotheek. Deze kan ik ook wel aflossen, maar de afkoopbedragen die zijn opgenomen in de polis vind ik te laag. Ik heb nog 5 jaar te gaan, en als ik nu volledig zou aflossen, dan keert de polis maar € 31.000 euro uit. Over 5 jaar is dat € 47.000 euro.

Hoe reageerde je hypotheekverstrekker op je aflosplannen?
Afwijzend en eigenlijk ook wel intimiderend. Bij het aanvragen van een aflosnota voor volledige aflossing werd me zeer nadrukkelijk verteld dat ik fiscale risico's liep bij aflossen en dat afgeloste bedragen bij verhuizing altijd moeten worden geïnvesteerd in een nieuw huis en dat daarvoor dus geen hypotheekrenteaftrek meer mogelijk is. Al deze argumenten waren ook nog eens heel nadrukkelijk ingesloten bij de schriftelijke aflosnota die werd toegestuurd. Er was duidelijk een beleid om klanten bang te maken en oversluitingen tegen te gaan.

Ben je helemaal vrij om af te lossen wat je wilt, of moet je je aan een minimaal aflosbedrag houden van de bank? Is het aflossen een ingewikkeld administratief proces?
Maximaal mag je 10% per jaar aflossen van de totale hypotheekschuld met een minimum van € 1.000. Omdat onze schuld uit 2 delen bestaat, mag je die wel bij elkaar optellen. Je kan daarna zelf kiezen op welk hypotheekdeel je aflost. Omdat de aflossingsvrije hypotheek de hoogste rente heeft was het dus het meest rendabel om die als eerste af te lossen.

Aflossingen kon je gewoon overmaken naar hetzelfde bankrekeningnummer waar de maandelijkse betalingen op werden betaald. Vermelden van aflossing en leningnummer was voldoende. Meestal lag na enkele weken een aflosnota in de bus, gevolgd door een aanpassing van het maandelijkse bedrag. Vooruitbetaalde rente werd dan automatisch met de eerstvolgende incasso verrekend.

Maakte je van te voren een aflosplan en lukt het je om je daaraan te houden?
Een aflosplan is nooit gemaakt.

Hoever ben je met aflossen?
In principe ben ik klaar. Tot 2018 hebben we nog een kleine hypotheek, maar die eindigt dan met volledige aflossing. Ik ben nog steeds blij dat we in 1993 voor 25 jaar i.p.v. 30 jaar hebben gekozen. Misschien iets voor lezers om mee te nemen, 30 jaar is geen vaste termijn, korter (en ook langer) is mogelijk.

Hoe reageerde je omgeving dat je ging aflossen?
Het is niet echt bekend, sommige vrienden weten het, andere vermoeden dat we hebben afgelost maar weten niet hoeveel.

Ik heb ze voorgerekend dat ze er echt niet op achteruitgaan als ze spaargeld boven de benodigde buffer aanwenden voor aflossen. Enkelen hebben inmiddels ook afgelost.

Hoe houd je het vol? Hoe ga je om met tegenvallers?
De voormalige uitgave aan hypotheeklasten sparen we nu, binnenkort gaat onze dochter studeren en zij kan dan een maandelijkse toelage krijgen. We sparen nu voor ons pensioen, zoveel als mogelijk in eigen beheer en zonder allerlei fiscale regeltjes.

Ons doel is nu om op een gegeven moment pré-pensioen te kúnnen nemen, maar niet te moeten. Zo lang we zingeving ervaren in wat we beiden doen, is dat onze weg.

Wat is jouw tip voor mensen die nog niet aflossen en twijfelen of ze het moeten gaan doen?
Weet wat je bezit en weet wat je uitgeeft. Wat ons zeker heeft geholpen is om onze netto waarde te bepalen. Aan de ene kant alle bezittingen (spaargeld, beleggingen, huis, lijfrentes, deposito´s) en aan de andere kant de schulden (hypotheek). Je krijgt dan een idee wat je bezit is. Als je dit combineert met je inkomsten en uitgaven, dan kan je zelf bepalen of je het uitgeeft, spaart, of aflost. Zorg dat je netto waarde positief is, of op termijn positief wordt. Realiseer je ook dat na je pensionering het inkomen vaak terugloopt. Als je een aflossingsvrije hypotheek hebt, is die dan nog te betalen?


Het blijft een persoonlijke keuze. Geld in stenen levert maandelijks meer ruimte op omdat je minder rente betaalt, maar geld op de bank geeft ook gemoedsrust. Een ieder zal zijn eigen balans moeten bepalen. Zolang die maar positief is, of gaat worden is er niks aan de hand.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...