zaterdag 10 augustus 2013

Moet je sterk zijn om te consuminderen?

Gisteren schreef ik een stuk over de eerste te zetten stappen om te consuminderen. Daarbij kwam ook ter sprake dat je bereid moet zijn je eigen gedrag te onderzoeken. 'Als jij wel wilt consuminderen maar dan toch weer de behoefte voelt om de stad in te gaan en dingen te kopen, dan is het natuurlijk zaak dat je onderzoekt waar die behoefte vandaan komt'  schreef ik. In reactie daarop schreven sommigen dat je sterk moet zijn om te consuminderen. En dat sterk zijn niet voor iedereen is weggelegd. Of dat sterk zijn samenhangt met je doelen.

Als je ervan uitgaat dat je sterk moet zijn om te consuminderen, dan heb je als het ware de achterdeur al opengezet om te kunnen mislukken. Ik denk dat het juist andersom is: je wordt sterker door te consuminderen. Wie stevig zijn eigen financiën onder controle heeft, zal zich sterker voelen (en staat ook sterker) om tegenslag op te vangen.

Als we stoppen met roken omdat we vinden dat we dat moeten, dan stoppen we met veel discipline en doorzettingsvermogen. We doorstaan de ellende en rouwen om wat ons wordt afgepakt en op een dag is de discipline zoek en steken we er weer een op. Daarna is het toch te laat, zijn we mislukt en roken we weer als voorheen.

Zo kunnen we ook afvallen en consuminderen. Termen bezigen als je moet er sterk voor zijn, roept bij mij een associatie op dat het eigenlijk afschuwelijk is om te doen. Het maakt het zo zwaar! En dat is het niet! Zie het als iets positiefs, elke dag kun je weer starten met het onder controle houden van je uitgaven.

Misschien zijn de gevolgen van niet goed met geld kunnen omgaan heel zwaar. Of je kunt wel goed met geld omgaan maar je krijgt onverwacht minder inkomen omdat je ontslagen wordt. Dan is niet zozeer de omgang met geld het probleem, als wel dat de toegang tot geld je wordt ontzegt of bemoeilijkt of dat je te maken krijgt met de gevolgen.

Waar het volgens mij uiteindelijk  om gaat is dat je de geldstroom die tot jouw beschikking staat, in overeenstemming brengt met je behoeften. Dus andersom: dat je je wensen en verlangens aanpast aan wat er mogelijk is. Daar moet je niet sterk voor zijn, daar moet je creatief en flexibel voor zijn. Nogmaals: zie het als een spel. Trap jij telkens in dezelfde val van willen shoppen, zoek dan uit waarom je dat doet. Geef je geld uit dat er niet is, uit onvrede? Waaruit bestaat die onvrede dan? Of is het misschien gewoon verveling of een gewoonte die afgeleerd kan worden?

Veel mensen blijven geld uit geven dat er niet is. Ze weten dat wel maar een stemmetje in hen roept heel hard dat ze er toch 'recht op hebben, ze hebben al zo lang niets gekocht, zo hard gewerkt'. Het shoppen of de vakantie was de beloning die volgde op hard werken. En hoewel dat gevoel heel begrijpelijk is, brengt het je in de problemen als je eigenlijk dat geld niet hebt.

Zo lang het geld uitgeven gekoppeld is aan gevoelens van ergens recht op hebben, zal consuminderen je het gevoel geven dat er jou iets wordt ontzegd, afgepakt. Heel naar allemaal. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Slik de drol die er is, dat heeft niets met sterk zijn te maken. Want hoe sneller je de situatie onder ogen ziet, hoe sneller die zal verbeteren.

Zie wat je situatie is en kijk welke ruimte er is. Zoek de balans die in jouw leven nodig is. Bij de één zal dat vrekkiger zijn dan bij de ander, afhankelijk van de situatie. Maar elke situatie kan worden verbeterd, omstandigheden zijn niet statisch maar kunnen zich ontwikkelen en dat kan door jou gestuurd worden.

Misschien denk je nu: nou Spaarcent, jij hebt makkelijk kletsen, met je buffer en die vakantie die je net achter de rug hebt! Precies! Ik heb makkelijk praten. Nu wel. Een paar jaar geleden zat ik in zak en as door ziekzijn en inkomensverlies. Door niet het koppie te laten hangen, me te richten op wat mogelijk was en door te weten wat wel en wat niet kon, heb ik onze situatie enorm weten te verbeteren. Als ik dat kan, kan jij het ook!

Fijn weekend!

vrijdag 9 augustus 2013

Waar begin je? De eerste 5 stappen naar consuminderen.

Toen ik tijdens onze vakantie een bericht plaatste dat we ook tijdens de vakantie onze hypotheek aflossen, kreeg ik deze reactie:

Pfff... knap hoor!
Ik lees al een tijd mee met je blog en heb respect voor hoe je het doet!
Ik wil ook graag beginnen met bezuinigen en aflossen, maar op een of andere manier trekt het consumeren harder dan het consuminderen.. Dan neem ik me voor om te beginnen, maar dan heb ik toch 'behoefte' om door de stad te lopen of kleding te kopen..

Waar begin je... 


Goeie vraag, waar begin je? Je begint altijd met de eerste stap, dat is meestal bewustwording. Je wordt je bewust van iets, er knaagt iets, je geeft te veel uit, je wordt geconfronteerd met minder inkomsten, hoge rekeningen, schulden. Voor iedereen zal dat anders zijn.

  1. De eerste stap zetten is onder ogen zien wat je situatie is. Accepteren dat een vaag voornemen je nergens brengt. In plaats daarvan moet je gaan doen: actie ondernemen. Beoordeel hoe hoog de noodzaak is om te consuminderen en af te lossen. Staat het water je aan de lippen of is het nodig om op een aantal gebieden gewoon iets rustiger aan te doen?
  2. Voor je als een dolle gaat consuminderen, is het belangrijk te weten wat waarde heeft voor jou. Bezuinig niet zomaar op zaken die je een enorme levensvreugde geven maar stop met ondoordacht geld uitgeven. Hoe meer geld je laat 'weglekken', hoe minder er over blijft voor zaken die jij echt belangrijk vindt. Maak een overzicht van alle niet noodzakelijke uitgaven die jij normaal gesproken doet, en geef er een prioriteit aan. Op 1 staat wat je heel belangrijk vindt en op 10 staat wat je minder belangrijk vindt. 
  3. Nu je weet waar je prioriteiten liggen is de derde stap een plan maken: maak een overzicht van je inkomsten en uitgaven en stel een begroting op. Weet je niet hoe? Gebruik het huishoudboekje van Spaarblog als basis. Ik kan je ook een model opsturen gebaseerd op de begroting zoals het Nibud hanteert.
  4. Nu je een begroting en een plan hebt, ga je ook alle inkomsten en uitgaven die je vanaf nu doet bijhouden. Zo krijg je inzicht in je gedrag. Dat is de vierde stap die je zet en die duurt wat mij betreft de rest van je leven. Je raakt nooit uitgeleerd over je eigen financiële gedrag en het fijne is dat het je een houvast geeft om bijvoorbeeld een inschatting te kunnen maken over je gedrag in de toekomst. Als je nu al ziet dat je in de feestmaand december € 200 meer uitgeeft dan normaal, dan kun je óf elke maand een bedrag opzij zetten om ervoor te zorgen dat die € 200 niet voor roodstand zorgt, óf je besluit dat je helemaal geen € 200 wilt uitgeven aan decembercadeaus en je gaat zoeken naar goedkopere alternatieven.
  5. De vijfde stap tot slot is bereid zijn om gedrag af te leren. We zijn gewoontedieren en veel van wat we doen is gebaseerd op wat we altijd deden. Maar elk gedrag kan aangepast worden, al kost de ene aanpassing meer tijd dan de andere. Als jij wel wilt consuminderen maar dan toch weer de behoefte voelt om de stad in te gaan en dingen te kopen, dan is het natuurlijk zaak dat je onderzoekt waar die behoefte vandaan komt. En misschien moet je gewoon niet meer de stad ingaan, of zonder bankpas op stap gaan. Gedrag leer je af door jezelf alternatieven te bieden. Zie wat je zwakke momenten zijn en bedenk wat je kunt doen om die te omzeilen.
Elke stap die je zet is er één. Een keer de mist ingaan betekent niet dat je mislukt als consuminderaar, je gaat dan de volgende dag gewoon weer verder. Het belangrijkste is dat je weet wat je situatie is en wat je wilt dat je situatie is. Afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden, zal de noodzaak om te consuminderen urgent zijn of niet. Maar bijna elke situatie is te verbeteren, door de keuzes die je maakt en door jezelf ander gedrag aan te leren.

Zet 'gewoon' de eerste stap. Dat is vaak niet een kwestie van de knop omzetten maar van 'gewoon' de eerste stap zetten zonder het te zwaar maken voor jezelf. Hoe meer je het gevoel hebt dat consuminderen negatief is of dat er iets van je wordt afgepakt, hoe zwaarder het zal zijn. Zie het als een leuke uitdaging waarbij de winst groter is dan alleen dat wat je bespaart. Ik houd nu echt veel meer geld over dan vroeger maar doe ook nu veel meer leuke dingen dan vroeger, zonder geldzorgen. Eigenlijk alleen maar omdat ik mijn geld niet meer laat weglekken. Door het niet meer ondoordacht uit te geven, door torenhoge woekerpolissen stop te zetten en door me te verdiepen in mijn eigen relatie met geld.  Voor mij trekt het consuminderen nu meer dan het consumeren, omdat het eerste me gewoon meer oplevert....

woensdag 7 augustus 2013

Moe

Moe ben ik, heel moe. S. doet mee aan een driedaags voetbalding en ik lig in bed. Dat is geen ramp, ik ben gewoon moe van heel veel doen. In de weken voordat we op vakantie gingen hadden we drie weekenden achter elkaar afspraken en tijdens de vakantie zweepte ik het tempo van uitjes doen op tot grote hoogten. Niet te stuiten was ik. Zo lang ziek zijn doet snakken naar ervaringen. En die heb ik gehad. Nu uitrusten. Ik lig in bed met een stapel boeken, de krant, de laptop en als dat allemaal niet meer boeit kan ik altijd nog de dvd's van Wallander kijken die ik voor mijn verjaardag kreeg.

Zo dus.

maandag 5 augustus 2013

Klopte de vakantiebegroting?

Omdat ik tijdens de vakantie alle uitgaven braaf noteerde, wist ik natuurlijk wel al een beetje wat ik kon verwachten. Vrij snel na thuiskomst gisteren ging ik achter de laptop zitten om te kijken of de vooraf gemaakte vakantiebegroting klopte met de uitgegeven werkelijkheid. Omdat wij meer uitjes deden dan voorgaande jaren was ik een beetje bang dat we het budget hadden overschreden. Aan de andere kant had ik sommige posten vrij hoog geschat.

We gaven iets meer benzine uit dan begroot, ook de boodschappen en de uitjes vielen hoger uit. Daarentegen deden we geen onzinnige uitgaven op luxe gebied dit jaar, een paar jaar consuminderen heeft de 'heb' neigingen aardig doen verdwijnen. We gaven € 60 meer uit dan begroot, maar we gaven wel € 75 minder uit dan vorig jaar. Al met al ben ik héél tevreden. We hebben enorm genoten, vreselijk veel gedaan en gezien en het was het geld meer dan waard.

Het is nu het derde jaar op rij dat ik alle uitgaven heb begroot en genoteerd. Ik verdeel het in de posten: benzine/tol; hotel en eten en drinken onderweg;  boodschappen; uitjes; huur huisjes; verzekering. Ik kan steeds beter een schatting maken en vooral vooraf keuzes maken. Ik gebruik de begroting van het voorgaande jaar als leidraad maar houd me er ter plekke niet te veel aan. Ik noteer gewoon alles braaf en zie dan achteraf wel of het klopt zonder me er al te krampachtig mee bezig te houden.  Maar door vooraf keuzes te maken, houd de boekhouder in mijn hoofd toch een soort vinger aan de pols.Vroeger deed ik het heel anders. Ik ging op vakantie, pinde om de dag geld en zat nog maanden op de blaren. De manier waarop ik het nu aanpak bevalt veel beter!

Vandaag ben ik trouwens jarig. Veel joligheid is er overigens niet, ik vier het eigenlijk nooit. Meestal is iedereen die ik ken op vakantie als ik jarig ben of ik ben er zelf niet en dus word het al jaren niet uitbundig gevierd. Daarnaast vertoonde mijn vader jaren geleden de 'onhebbelijkheid' om op de dag voor mijn verjaardag te overlijden, wat ook maakte dat 5 augustus jaren lang geen feestgevoel in me opwekte. Om nu met dit gevoel te breken gaan we vandaag wel ergens lunchen waarbij ik iets met veel suiker naar binnen wil gaan werken zodat we morgen weer over kunnen gaan tot de orde van de dag. Misschien dat ik dan volgend jaar zover ben dat ik op 5 augustus visite uitnodig....Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...