maandag 15 juli 2013

Het aflosverhaal van Nena

Nena is een 32-jarige thuisblijfmoeder van een 12-jarige zoon en een meisjestweeling van twee. Samen met haar man kocht zij in 2006 hun gezinswoning. Met een diploma uit de zorgsector leek het haar evident om zelf voor hun kinderen te zorgen waardoor ze de inkomsten en uitgaven op een rijtje moesten zetten. Nena woont in België. Sommige lezers kennen haar misschien van haar blog Nena goes PALEO


Het Nederlandse hypothekensysteem is anders dan het Belgische. Wij hadden tot voor kort heel veel verschillende constructies waarbij niet aflossen vaak voorkwam. Nu is dat aan het veranderen. Kennen jullie in België ook constructies waarbij niet afgelost wordt?
De enige vorm van niet aflossen die ik ken is een tijdelijke oplossing. Voor de renovatiewerken leenden wij € 50.000,-. Het geld kwam vrij telkens we een factuur konden voorleggen en zo lang het kapitaal niet volledig opgenomen was, betaalden we enkel rente op de reeds ontleende som. Dit kon echter maximaal 18 maanden duren, na die tijd werd het hypothecair krediet onherroepelijk herleid tot het werkelijk ontleende bedrag.

Ik weet dat er ook een vorm van overbruggingskrediet bestaat om de periode tussen de aankoop van een nieuwe en de verkoop van een oude woning door te komen. Dit zou ook aflossingsvrij kunnen zijn, maar het fijne weet ik er niet van.

Hoe ziet het hypothekensysteem in België er uit?
Als klant kies je voor een vaste of variabele rentevoet. De variabele rentevoet verandert dan elk jaar/elke 5 jaar volgens de marktrente en de maximale schommeling wordt bij aanvang van de hypotheek op papier gezet. De vaste rentevoet is altijd duurder maar je bent zeker van de maandsom tot einde looptijd.

Op de restschuld betaal je elk jaar opnieuw de rente. Per maand betaal je 1/12 van de rente plus een gedeelte kapitaal dat alsmaar groter wordt omdat de maandsom altijd gelijk blijft. De aflossingstabel voorziet altijd in een volledige aflossing bij einde looptijd waardoor het te ontlenen bedrag bij ons waarschijnlijk een flink stuk lager is.

Toen wij ons huis kochten was de gemiddelde looptijd van een hypothecair krediet 20 jaar, nu kopen de meesten op 25 jaar en sommigen zelfs al op 30 jaar. Maar ook zij hebben de volledige som afgelost na die tijd.

Je kunt ook kiezen voor degressief terugbetalen van je krediet (noot Spaarcentje: vergelijkbaar met de Nederlandse lineaire hypotheek). Dan wordt het gedeelte kapitaalaflossing vastgelegd en zie je de rente alsmaar dalen waardoor de maandlasten door de jaren heen lager worden. Het grote nadeel hiervan is dat de maandlast in het begin veel zwaarder is dan bij het gangbare systeem waardoor weinig mensen hiervoor kiezen.

Wat voor hypotheek heb jij?
Wij hebben een hypothecair krediet dat volgens mij overeenkomt met een annuïteitenhypotheek in Nederland, maar zeker weet ik dat niet.  De koopsom van € 170.000,- leenden we tegen een vaste rentevoet van 3,9% voor een periode van 240 maanden, hiervan zijn reeds 82 maanden voorbij. Voor de renovaties leenden we € 50000,- bij tegen een jaarlijkse variabele rentevoet van 2,25%. Het bijkomend krediet loopt over 300 maanden, waarvan er nu nog 289 overblijven.

Los je met deze hypotheek je volledige schuld af? Zo nee, wil je dat wel?
De volledige schuld wordt verplicht terugbetaald door middel van de maandelijks vastgelegde som. Einde looptijd betekent evenveel als schuldenvrij. Ik vind dit een goed systeem.

Ben je helemaal vrij om af te lossen wat je wilt, of moet je je aan een minimaal aflosbedrag houden van de bank? Is het aflossen een ingewikkeld administratief proces?
De aflossing is berekend in de maandsom. Hierin krijg je van de Belgische banken geen keuze.

Extra aflossen kan. Heb je een vaste rentevoet, dan moet je een boete betalen (3 maanden rente) op het vervroegd aflossen. Bij een variabele rentevoet kan je boetevrij aflossen, maar je betaalt dan wel een wederbeleggingsvergoeding over het afgeloste bedrag. Wij losten vorig jaar € 2500,- euro extra af op het tweede krediet. Dit kostte ons € 16,12 euro aan wederbeleggingsvergoeding, verlaagde onze maandlasten met 11 euro en geeft ons alweer wat meer speelruimte als de rente straks weer gaat stijgen.

Ons doel is om dit tweede krediet - samen met de koopsom van ons huis - afgelost te hebben over 13,5 jaar, in plaats van dus 24 jaar.

Maakte je van te voren een aflosplan en lukt het je om je daaraan te houden? Of wordt dit aflosplan in België samen met de hypotheekverstrekker gemaakt?
De hypotheekverstrekker maakt het aflosplan op, je hebt hier als klant niks over te zeggen. De computer berekent aan de hand van de som, de rente en de looptijd hoeveel je maandsom is om bij einde looptijd volledig afgelost te hebben. Je kan zelf enkel de rentevorm kiezen en de banken tegen elkaar uitspelen om een zo laag mogelijke rentevoet te verkrijgen. Omdat de maximale variabele rente kan verdubbelen, ook al wordt de marktrente drie- of viermaal zo duur, is het ook bij een variabele rentevoet goed om te proberen de laagst mogelijke rente te verkrijgen bij het aangaan van de lening.

Hoever ben je met aflossen?
Op de aankoop losten we reeds € 44207,04 euro af en op de renovaties    € 3.807,02 Dat brengt onze onze totale restschuld op een kleine € 172.000,- euro.

Eén van de redenen dat in Nederland aflossingsvrije hypotheken zo populair waren, was omdat de maandlasten dan lager zijn. Voor veel starters is een hypotheek anders bijna niet te betalen vanwege de hogere maandlasten. Hoe doen starters dat bij jullie?
Als starter kan je niet anders dan mee te stappen in het systeem. Als je het niet kan betalen, moet je blijven huren. Als ik zie dat het gedeelte rente afgelopen maand € 490 euro was, op een totale maandsom van      € 1221,59 euro (dit is wel de rente op de openstaande restschuld en niet op het initieel ontleende bedrag), snap ik wel waarom de aflossingsvrije hypotheek zo populair was in Nederland. Ik vraag me af of we dan niet een duurder huis gekocht hadden, of de renovatiewerken in een keer er volledig bij geleend hadden. Maar dan was ik nu zeker ook aan het aflossen geslagen. Ik zou een restschuld na al dat betalen (van de rente) als een molensteen rond de hals aanvoelen.

Als in België mensen een huis willen kopen, is het dan gebruikelijk of verplicht dat er eigen spaargeld wordt ingebracht?
De bank doet een waardeschatting van het huis en dat is de maximale som die je kan krijgen voor dat betreffende huis. Heb je onder de waarde gekocht, dan kan je de overwaarde lenen. Heb je teveel betaald, dan zal je eigen spaargeld moeten inbrengen. Ik heb vernomen dat de bank de laatste jaren niet gemakkelijk overwaarde meer geeft en dat je nu toch al de notariskosten (5 of 10% van de aankoopprijs afhankelijk van het huis en of het je nog je eerste huis is) zelf moet kunnen betalen.

Als je minder dan 100% van de aankoopsom leent, krijg je een vermindering op de rentevoet! Dit is dus altijd interessant.

Bestaan er in België ook woekerpolissen? (In Nederland zijn veel polissen van beleggings- of levensverzekeringen gekoppeld aan de hypotheek. Die dienen dan ter aflossing van de hypotheek aan het einde van de looptijd. Vaak echter zijn de kosten zo hoog en de opbrengsten van de beleggingen zo slecht dat aan het eind van de looptijd de verzekeringnemer met een grote schuld achterblijft.)
Ik heb er geen weet van.

Wat voor advies heb jij voor Nederlandse hypotheekbezitters?
Maak je eigen aflossingstabel als de bank je daar niet toe verplicht heeft! Het voelt goed om te weten dat je huis straks helemaal van jou is en je je nooit meer zorgen hoeft te maken om een daling in inkomen. Als je geen woonlasten meer hebt volstaat zelfs de kleinste uitkering om (basic) te leven.

~
Dank je wel Nena! Vanaf nu gaat het zomerreces in. Wij vertrekken binnenkort naar Frankrijk en bij thuiskomst pakken we ergens in augustus gewoon de draad weer op met weer een aflosverhaal. Tot dan!Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...