vrijdag 20 december 2013

Recensie Schuld & Boete

Toen wij in 2003 ons eerste huis kochten namen wij ontbindende voorwaarden in het koopcontract op. Voor de meeste mensen is dat een normale gang van zaken. Je tekent een koopcontract maar op het moment van tekenen is heel veel nog niet duidelijk. Krijg je de financiering wel op tijd rond? Wat komt er uit de aankoopkeuring? De ontbindende voorwaarden in het koopcontract zorgen ervoor dat je onder de koop uit kunt komen als er iets gebeurt dat je in deze voorwaarden noemt.

Aan die ontbindende voorwaarden zit een termijn vast. Is die tijd verstreken, dan moet je het huis kopen. Maar er kan alsnog na het verstrijken van de ontbindende voorwaarden iets gebeuren waardoor de koop niet doorgaat. Om de verkoper hiertegen te beschermen, moet je bij het tekenen van het voorlopige koopcontract 10% van de aankoopsom van het huis storten op de rekening van de notaris die alles regelt. Misschien is de verkoper namelijk al een andere financiële verplichting aangegaan en zit hij door het afketsen van de verkoop ineens met twee huizen en twee hypotheken.

Omdat bijna niemand zo'n groot bedrag zomaar even ophoest, wordt die 10% vaak door middel van een bankgarantie gegeven. Gaat de koop van je huis niet door omdat je bijvoorbeeld de financiering niet rond krijgt en zijn de ontbindende voorwaarden verstreken, dan zul je die 10% moeten betalen. Dat doe je aan de instantie die de bankgarantie heeft gegeven. Dan heb je dus een schuld (en geen huis). Dat komt vaker voor dan je denkt. Soms doordat mensen een zooitje van hun eigen financiën maken, soms door een adviseur die in gebreke blijft en soms gewoon omdat mensen vette pech hebben.

Die bankgarantie wordt vaak afgegeven door de hypotheekverstrekker en soms zorgde dat voor problemen. Een hypotheekaanvraag is nu eenmaal een langdurig proces en veel geldverstrekkers willen pas een bankgarantie geven, nadat de hypotheekaanvraag is goedgekeurd. Zo kan het gebeuren dat de koop afketst op de bankgarantie en niet op de hypotheekaanvraag zelf.

Om dit proces beter te laten verlopen is Nationale Waarborg opgericht, een bedrijf dat bankgaranties afgeeft los van de hypotheekaanvraag. Het komt erop neer dat de adviseur aangeeft dat de koper financieel oké en dat Nationale Waarborg vervolgens een bankgarantie geeft. En dan?

Dat het alsnog mis kan gaan, is duidelijk. Mensen overlijden, sjoemelen met hun cijfers, blijken elders schulden te hebben gemaakt waardoor de bank geen hypotheek wil verstrekken en zo kan de koop alsnog niet doorgaan. In dat geval betaalt Nationale Waarborg de 10% aan de verkopende partij die de koop door zijn neus ziet gaan en vanaf dat moment heeft de 'niet-koper' een schuld uitstaan bij Nationale Waarborg, waarvoor een betalingsregeling kan worden afgesproken.

Om duidelijk te maken dat 'mislukte kopers' geen dossiers zijn maar vooral mensen van vlees en bloed en dat er achter elke mislukte koop een verhaal zit, schreef Antoinette Kalkman, directeur van Nationale Waarborg het boek Schuld & Boete. Buitengewone alledaagse verhalen uit de financiële praktijk. Gebaseerd op echte ervaringen schreef zij 19 verhalen over mensen die hun droom - een eigen huis - uit elkaar zien spatten. Met sommige hoofdpersonen leef je mee en anderen wil je wel een knal voor hun kop verkopen, zo dom of egoïstisch zijn ze. Wat de verhalen bindt is dat elk financieel bewustzijn- of het vermogen om vooruit te kijken - ontbreekt.


Het boek leest lekker snel weg, ik had het zo uit en vond het erg leerzaam, vooral door de uiteenlopende situaties. Het leert me dat het kan iedereen overkomen. Je hoeft geen financiële onbenul of sjoemelaar te zijn om in deze situatie terecht te komen. Je kunt na het verstrijken van de termijn van de ontbindende voorwaarden je baan verliezen. Of in de handen vallen van een adviseur die zijn werk niet goed doet. Een pluspunt van het boek is de prachtige vormgeving, hier is veel aandacht aan besteed en met resultaat.

Wel heb ik me ergens over verbaasd. Ik vind vrouwen er niet best vanaf komen in dit boek. De meeste vrouwen die in de verhalen voorkomen zijn niet echt van plan hun schuld af te lossen, wentelen die af op een partner (waarvan niet gehouden wordt, maar die wel de rekeningen mag betalen) en nemen weinig verantwoording voor de situatie waarin ze zitten. Ze komen vervelend uitgekookt over. Is dit gebaseerd op de ervaringen die Nationale Waarborg heeft opgedaan met vrouwen of is het gewoon toeval? Het verbaast me omdat ik via het blog juist veel in contact kom met vrouwen die de financiën beheren en juist wel heel erg de touwtjes zelf in handen houden. En het zijn bijna altijd de vrouwen die bijvoorbeeld de hypotheek willen aflossen en de man daarvan moet overtuigen, zo leid ik af uit de vele mails die ik over dit onderwerp ontvang.

Maar goed dat is wat gezeur en doet niets af aan het feit dat ik het een interessant boek vind en een aanrader voor iedereen die van plan is een  huis te kopen. Laat je inspireren hoe het niet moet! Lees dit voor je een voorlopig koopcontract tekent! Het boek is verschenen om het 10-jarig bestaan van Nationale Waarborg te vieren. Omdat Kalkman duidelijk een boodschap heeft - het kweken van financieel bewustzijn - gaat een deel van de opbrengst van dit boek naar Stichting LEF (Leven en Financiën), dat zich richt op financiële educatie voor MBO-scholieren.

Schuld & Boete. Buitengewone alledaagse verhalen uit de financiële praktijk
Antoinette Kalkman
Jubileumuitgave ter ere van 10 jaar Nationale Waarborg
ISBN 9789462282469 / € 19,95
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...