maandag 16 december 2013

Het aflosverhaal van Hanna

Hanna is 65 jaar waarvan 44 jaar getrouwd en het grootste deel daarvan thuisblijfmoeder. Sinds haar 39ste is ze chronisch ziek, wat de nodige kosten met zich meebrengt. Ze hebben altijd zuinig geleefd. Deels omdat ze dat van huis uit gewend was en deels omdat ze zich er altijd bewust van is geweest dat grondstoffen eindig zijn en we de aarde niet straffeloos kunnen vervuilen. Daarom consuminderde ze al voor ze ooit van het woord gehoord had. Ze is er altijd vanuit gegaan dat de grootste milieubesparing het niet kopen van spullen is.

Omdat ze graag in een kindvriendelijke buurt wilden wonen, stapten ze in 1978 over van een huur- naar een koopwoning. De woning kostte fl. 140.000. Ze namen daarvoor een hypotheek op van fl.135.000. Omdat de woning niet onder de NHG viel, was het niet mogelijk een hogere financiering te krijgen. Ook hadden ze geen keus wat voor hypotheek ze namen. Het werd er één op basis van een levensverzekering tegen 8% rente. Een paar jaar later stortte de markt in en werd het buurhuis verkocht voor fl.70.000 gulden.

In 1999 kochten ze hun huidige woning. Hiervoor namen ze een aflossingsvrije hypotheek van fl. 200.000. De rest financierden ze uit de opbrengst van de vorige woning en spaargeld.

Waarom ben jij gaan aflossen?
Eerst losten we af via de levensverzekering, extra aflossen was niet mogelijk. De schuld bleef dus gelijk. Ik maakte me daar niet druk over omdat we toen eigenlijk geen geld over konden houden. Het was crisis (ja, toen ook al) en de salarissen van ambtenaren en onderwijzers werden verlaagd. In ons geval met fl. 100 per maand. Van “onder water staan” hadden we nog nooit gehoord. Die uitdrukking werd toen niet gebruikt. We moesten alle zeilen bijzetten om rond te komen. Als de hypotheekrente was afgeschreven en de ziektekostenverzekering betaald, was er al twee derde van het inkomen weg. Met een groot gezin was het elke maand weer een kunst om rond te komen. Toen de oudste kinderen gingen studeren, werd het echt zwaar. Tot hun achttiende kregen ze geen OV-kaart en moesten we de treinkosten, naast collegegeld en boeken, zelf betalen. Je had pech als je kinderen snel de middelbare school afmaakten. Toen ben ik voor het eerst na gaan denken hoe ik de hypotheek omlaag kon krijgen. We zijn naar de hypotheekadviseur gestapt die ons adviseerde om de levensverzekering af te kopen en de hypotheek over te sluiten. Met een nieuwe, weer aflossingsvrije, hypotheek van fl.75.000 werd het leven een stuk makkelijker. Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalde je minder rente en aflossen deden we gewoon op eigen initiatief. Bij de aankoop van het huis waar we nu wonen, heb ik me gelijk voorgenomen verder te gaan met aflossen. De krapte in het verleden wilde ik niet meer meemaken. Bovendien ben ik er altijd van uitgegaan dat we bij het ouder worden minder inkomen en meer kosten zouden hebben. Dan is het fijn om een afgelost huis te hebben.


Wat voor hypotheek heb jij?
Nu hebben we nog een aflossingsvrije hypotheek van € 3.000,-. Die laatste paar duizend hebben we laten staan omdat we in geval van verhuizing goedkoper een nieuwe hypotheek af konden sluiten.


Wil je alles aflossen/ Heb je de hele som afgelost?
Dit jaar hebben we ons huis zodanig laten verbouwen, dat we hier kunnen blijven wonen tot zelfstandig wonen niet meer gaat. Vandaar dat we nu ook dat laatste bedrag aflossen. Over een maand zijn we hypotheekvrij.


Hoe reageerde je hypotheekverstrekker op je aflosplannen?
 Niet. We hebben destijds bedongen dat we maximaal 20% per jaar af konden lossen.


Ben je helemaal vrij om af te lossen wat je wilt, of moet je je aan een minimaal aflosbedrag houden van de bank? Is het aflossen een ingewikkeld administratief proces?
Het minimale bedrag wat we per jaar af kunnen lossen is € 500,-. Het aflossen is makkelijk. Je maakt het geld over onder vermelding van het hypotheeknummer en het woord “aflossing”. Vervelend was, dat we maar één keer per jaar af mochten lossen.


Maakte je van te voren een aflosplan en lukt het je om je daaraan te houden?
Het enige plan wat ik had, was zoveel mogelijk af te lossen voor mijn man met pensioen ging. Aan het eind van ieder jaar keek ik wat voor grote kosten er het volgend jaar te verwachten waren en bepaalde dan het bedrag wat we af konden lossen. Door een erfenis is dat sneller gegaan dan verwacht.


Hoever ben je met aflossen?
Alles is afgelost, op € 3.000 na die we, zoals gezegd, dit jaar aflossen.


Hoe reageerde je omgeving dat je ging aflossen?
Zo’n vijftien jaar geleden vonden de meeste mensen het raar. Je huis werd immers toch steeds meer waard. Als we dan zeiden dat we dat wel anders meegemaakt hadden, kon men zich daar niets bij voorstellen. Dat zou toch nooit weer gebeuren. Als ik nu zeg dat we ons huis vrijwel afgelost hebben, reageren mensen anders. Vaak hebben mensen van onze leeftijd spijt dat ze vroeger niet afgelost hebben.


Hoe houd je het vol? Hoe ga je om met tegenvallers?
Niet aflossen was nooit een optie. Ik heb me gewoon altijd aangepast aan de omstandigheden.

Wat is jouw tip voor mensen die nog niet aflossen en twijfelen of ze het moeten gaan doen? Bedenk dat geld lenen altijd geld kost. Laat je niet wijsmaken dat je een dief van je eigen portemonnee bent als je door af te lossen minder hypotheekrente aftrek krijgt. Bedenk eens hoeveel vrijheid het geeft als je niet iedere maand een enorm bedrag aan de hypotheekverstrekker hoeft te betalen. Je bent vrijer om minder te gaan werken of eerder te stoppen. Mijn man heeft de laatste jaren voor zijn pensionering drie dagen per week gewerkt. Dat kon doordat we al zoveel afgelost hadden. Bovendien gaat het steeds makkelijker doordat je iedere maand minder betaald.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...