maandag 9 december 2013

Het aflosverhaal van B.

B. is getrouwd en werkzaam als zelfstandig ondernemend gastouder. Samen met haar partner heeft ze twee zoons, van 9 en 10 jaar. In 2003 kochten ze hun eerste huisje, een kleine 2-onder-1-kapwoning. Een jaar later konden ze relatief voordelig een stuk grond bemachtigen (zeg maar krijgen: als voorschot op de erfenis) in een nog te bouwen wijk. Dit bood de kans op een ruimere vrijstaande woning. Dat dit financieel behoorlijk zwaar op de portemonnee zou drukken wisten ze van tevoren. Zo'n kans wilden ze echter niet laten schieten.

Toen ze hun huidige huis kochten, kregen ze hulp van de vader van B. Op basis van hun toenmalige gezamenlijk inkomen konden ze niet voldoende lenen om het huis te kopen. Inmiddels zijn hun beider inkomens gestegen en is het financieel veel makkelijker geworden, hoewel de maandlasten nog steeds hoog zijn. Omdat B. zelfstandig ondernemer is, is het erg moeilijk om iets aan de hypotheek te veranderen. Dat het huis ruimschoots boven water staat en hun inkomen al jaren stabiel is, doet daar voor de bank niets aan af: als ondernemer ben je een risico!

Waarom ben jij gaan aflossen?
Om de maandlasten te verlagen, om geen vermogensrendementsheffing te hoeven betalen, om aan het einde van de hypotheekrenteaftrek geen hypotheek meer te hebben en om aan het mee-debiteurschap van mijn vader een eind te maken.

Wat voor hypotheek heb jij?
Wij hebben twee hypotheekdelen: één volledig aflossingsvrij deel van € 55.000, de zogenaamde 'generatie-hypotheek'. Mijn vader heeft mee getekend voor deze hypotheek. Wanneer wij niet aan onze maandelijkse betalingsverplichting kunnen voldoen, zou de bank bij hem kunnenaankloppen. Dit is gelukkig nooit nodig geweest.

Het andere deel is ook deels aflossingsvrij en bedraagt € 200.000, maar daar is een bankspaarrekening aan gekoppeld. Per maand leggen wij € 142 in op de spaarrekening. Aan het eind van de rit kunnen we met de spaarrekening € 100.000 aflossen.

Wat was het oorspronkelijke hypotheekbedrag?
Het oorspronkelijke hypotheekbedrag was € 255.000.

Wil je alles aflossen/ Heb je de hele som afgelost?
In het jaar dat onze hypotheekrenteaftrek afloopt zal mijn man bijna met pensioen gaan. Dat is dus een flinke inkomensdaling tegenover een enorme lastenstijging, als we niks aflossen. Dus ja: ik wil graag het hele hypotheekbedrag aflossen, te beginnen met het generatiedeel.

Hoe reageerde je hypotheekverstrekker op je aflosplannen?
Nauwelijks, ik kreeg instructies hoe ik het moest aanpakken.

Ben je helemaal vrij om af te lossen wat je wilt, of moet je je aan een minimaal aflosbedrag houden van de bank? Is het aflossen een ingewikkeld administratief proces?
Wij moeten een veelvoud van € 50 aflossen, met een minimum van € 300 per keer en een maximum van 20% per jaar. Dit gaat erg makkelijk: ik kan gewoon een afschrijving doen naar de bank, onder vermelding van ons hypotheeknummer en de woorden 'extra aflossing'. Ik hoef het niet van tevoren aan te vragen of formulieren in te vullen.

Maakte je van te voren een aflosplan en lukt het je om je daaraan te houden?
Ik heb voor het leningdeel van € 55.000 een aflosplan gemaakt. Of eigenlijk drie scenario's bedacht: pessimistisch, realistisch en optimistisch. Maandelijks schrijven wij voor de hypotheeklasten (rente, levensverzekering, inleg spaardeel en aflossing) een vast bedrag af naar een aparte betaalrekening. Hiermee lossen wij per maand sowieso € 450 af.

Op basis van dit maandbedrag kunnen we -in het pessimistische scenario- per jaar € 5400 aflossen. Een realistisch scenario is dat we naast de vaste aflossing ook nog af en toe een extra bedrag kunnen aflossen (een deel van het vakantiegeld, een deel van de belastingteruggave, etc.). In dit plan lossen we per jaar € 8000 af. Het optimistische scenario gaat uit van het maximaal mogelijke: 20% van de oorspronkelijke hoofdsom, dus € 11.000.

Vorig jaar in november deed ik een eerste aflossing van € 11.000 ineens. Ik had toen al onze spaarrekeningen bij elkaar opgeteld en kwam tot de ontdekking dat wij behoorlijk boven het heffingsvrij vermogen kwamen en dus vermogensrendementsheffing zouden moeten gaan betalen. Een spaarpotje voor onverwachtse tegenvallers, een nieuwe (2ehands) auto en onderhoud aan het huis is natuurlijk zeker aan te bevelen, maar het is raar om hierover belasting te moeten betalen als je aan de andere kant van de balans een dikke schuld hebt.

In juli 2015 loopt de rentevaste periode af. In diezelfde periode komt er een bedrag vrij doordat een spaardeposito vrijkomt. Daarmee wil ik de dan resterende schuld aflossen. Zowel in het realistische als het optimistische scenario zijn we dan van de generatiehypotheek af.

Voor het andere hypotheekdeel heb ik nog geen plan gemaakt. De helft van deze schuld wordt in 2034 afgelost met de bankspaarrekening. Dan staat er nog € 100.000 open. In het najaar van 2014 gaan we met de bank in gesprek om te kijken hoe we dat gaan aanpakken. Misschien kunnen we het doelbedrag verhogen en dus meer inleggen, maar misschien kunnen we ook gewoon doorgaan met aflossen. Ik weet niet wat mogelijk is en wat het meest gunstig is, daar heb ik mij nog niet in verdiept: één stap (hypotheek) tegelijk.

Hoever ben je met aflossen?
We zijn in november 2012 begonnen en we hebben inmiddels € 21.000 afgelost. Nog € 1.000 te gaan om dit jaar de 20% te halen. En dat lijkt te gaan lukken.

Wil je alles aflossen/ Heb je de hele som afgelost? In het jaar dat ons recht op hypotheekrenteaftrek afloopt zal mijn man bijna met pensioen gaan. Zelf bouw ik geen (of in ieder geval heel weinig) pensioen op. Dat is dus een flinke inkomensdaling tegenover een enorme lastenstijging -als we niks aflossen. Dus ja: ik wil graag het hele hypotheekbedrag aflossen, te beginnen met het generatiedeel. Voor mij geldt: 'gratis' wonen is ook een prima pensioen.

Hoe reageerde je omgeving dat je ging aflossen?
Ik heb het er niet breeduit over gehad met mijn omgeving. Mijn vader vindt het niet meer dan normaal dat je je hypotheek zo snel mogelijk aflost. Mijn man vindt het wel best; hij is erg makkelijk als het aankomt op de financiën. Mijn zus vond het interessant en heeft zich -nadat ik er met haar over gesproken heb- ook meer verdiept in haar hypotheek.

Hoe houd je het vol? Hoe ga je om met tegenvallers?
Maandelijks schrijven wij voor de hypotheeklasten (rente, levensverzekering, inleg spaardeel en aflossing) een vast bedrag af naar een aparte betaalrekening. Hiermee lossen wij per maand sowieso € 450 af. Door de aflossing in te bouwen in de maandelijkse vaste lasten hebben we elke maand € 450 minder vrij besteedbaar geld. We hebben ons uitgavenpatroon hieraan aangepast en leven nu iets zuiniger/bewuster, we maken duidelijkere keuzes. Ik ben daar erg blij mee, het geeft rust, is beter voor het milieu en dit is ook wat ik mijn kinderen wil meegeven.

Tegenvallers hebben we nog niet gehad. Het aflossen doe ik geheel uit mezelf, er ligt dus geen druk van de bank. Stel dat we zware financiële tegenvallers krijgen, dan kan ik ook gewoon weer stoppen met aflossen. Wat dat betreft is de aflossingsvrije hypotheek geweldig!

Wat me ook motiveert is het zien dalen van de rentelast. Wij betalen nu bijna € 80 per maand minder dan anderhalf jaar geleden!


Wat is jouw tip voor mensen die nog niet aflossen en twijfelen of ze het moeten gaan doen?
Realiseer je dat een hypotheek een doodgewone schuld is. En als je die niet terugbetaalt, zit je tot in lengte van jaren vast aan de bank en wordt je huis voort nog geen baksteen meer van jezelf. Je bent dan eigenlijk gewoon een huurder van de bank. En: als je niets aflost, zadel je je kinderen/nabestaanden op met een schuld. Dat wil je ze toch niet meegeven?

Laat je niet in slaap sussen door mensen die beweren dat je door aflossen hypotheekrenteaftrek misloopt. Op www.berekenhet.nl heb ik voordat ik de eerste aflossing deed allerlei scenario's bedacht en doorgerekend. Hieruit bleek dat je altijd méér rente betaalt dan dat je van de belastingdienst terugkrijgt. Dit heeft mij geholpen om onze hypotheek beter te begrijpen en het heeft me uiteindelijk over de streep getrokken om af te lossen.

~
Ook je verhaal vertellen? Stuur een mail naar consuminderenmetspaarcentje at gmail punt com en ik stuur je de vragen!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...