donderdag 3 oktober 2013

Kun je leven zonder geld?

Het is bijna niet voor te stellen maar ooit bestond er geen geld. Mensen waren meer zelfvoorzienend dan nu en wilde je iets dat je niet had, dan had je dorpsgenoot dat misschien wel en ging je ruilen. Dat ruilen was niet altijd succesvol, wou jij je eieren ruilen voor meel, zag de molenaar dat niet zitten en daar zat je dan....Geld loste dit op. Je ruilt iets wat je hebt voor geld en op een later moment kun je met dat geld weer iets anders kopen wat je dan nodig hebt. Je kunt zo behoeften uitstellen, meer vooruitzien en anticiperen op andere tijden.

Geld is zo normaal geworden dat we niet zonder kunnen. Toch zijn er mensen die zonder geld door het leven proberen te gaan. Kijk maar eens op de site van Robin van geldloos.nl. Helemaal zonder geld leven lukt niet, maar hij komt een heel eind. Op zijn site vind je inspirerende verhalen en voorbeelden. En Robin is niet de enige. Zo leefde econoom Mark Boyle een jaar zonder geld en noemde dat de gelukkigste periode van zijn leven. Ook bankier Robbert Vesseur leeft zonder geld en deed daar op zijn blog een tijd verslag van. Beiden benoemen dat zonder geld leven het vertrouwen tussen mensen onderling bevordert en de bereidheid tot geven vergroot wordt.

Lezen over leven zonder geld brengt iets in mij op gang. Naast dat het inspirerend is, voel ik ook veel angst. Geld is voor mij vaak een doel om iets te bereiken, besef ik me. Alles kost geld. Als ik ga leven zonder geld, hoe moet mijn kind dan een studie volgen, hoe kunnen de katten dan naar de dierenarts als er iets is? Dat ratelt door mijn hoofd. Niemand dwingt mij natuurlijk om zonder geld te leven maar het is wel goed om na te denken over de rol die geld speelt in ons leven. Want in deze crisistijd hebben we nu eenmaal minder geld tot onze beschikking en dat terwijl we er zo afhankelijk van zijn.

Om me nog wat meer te laten inspireren, reserveerde ik bij de bieb het boek 'Een rijk leven zonder geld' van Heidemarie Schwermer. Deze vrouw gaf - nog voor de crisis begon - alles wat ze bezat weg en gooide haar hele leven daarmee drastisch om. In dit boek doet zij verslag van het proces dat zij doormaakte en de rijke ervaringen die zij opdeed.

Kan jij je voorstellen zonder geld door het leven te gaan?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...