maandag 14 oktober 2013

Het aflosverhaal van P.


P. (33) kocht in 2007 samen met zijn vrouw een sfeervol vooroorlogs tussenhuis in het midden van Nederland. Inmiddels hebben ze twee kinderen gekregen.

Waarom ben jij gaan aflossen? 
Wij hadden oorspronkelijk een hypotheek van € 265.000, waarvan € 195.000 aflossingsvrij en € 70.000 een levenhypotheek, die via een beleggingspolis in 30 jaar tijd ongeveer € 70.000 moest opleveren. In deze polis werd maandelijks € 170 ingelegd. Toen de woekerpolis in het nieuws kwam, wilden we hier zo snel mogelijk vanaf en hebben we de polis afgekocht en los geknipt van de aflossingsvrije hypotheek. Ook de ingebakken overlijdensrisicoverzekering hebben we hiermee beëindigd.

Wat voor hypotheek heb jij? 
100% aflossingsvrij.

Wil je alles aflossen/ Heb je de hele som afgelost? 
Onze schuld bedroeg bij aanvang € 265.000. Inmiddels staat de schuld op € 137.500. Doel is volledige aflossing, maar wij zien de overwaarde in het huis als onderdeel van het totale eigen vermogen. De overwaarde op ons huis zal op dit moment ruim € 100.000 bedragen, maar ons spaarsaldo staat bijvoorbeeld 'maar' op € 60.000 euro. We streven ernaar dat verschillende vermogenscomponenten - eigen huis, spaargeld, aandelen - met elkaar in evenwicht zijn. Als er op een gegeven moment enkele tonnen spaargeld aanwezig zijn, kunnen we bijvoorbeeld met de jaarlijkse rente de hypotheekschuld verder afbouwen.

Hoe reageerde je hypotheekverstrekker op je aflosplannen? En je omgeving? 
Het was een enorm gedoe om de levensverzekeringspolis los te knippen van de hypotheek. Ik had daar soms echt het idee dat ik werd tegengewerkt. Nu gaat het beter. We lossen soms kleine porties van € 500 af, de andere keer weer eens € 20.000 in één klap. Vrijheid, blijheid. In onze omgeving zitten enorm veel mensen met hypotheken van € 200.000, € 300.000 of soms wel € 400.000 euro. Dat zijn allemaal bedragen waar je dus de rest van je leven hard voor moet werken om dit weer af te lossen. Het voelt lekker dat wij dat (deels) niet meer hoeven. Als we echt zouden willen en ons bestaande eigen vermogen van € 100.000 zouden inzetten voor aflossing, dan zouden we over een jaar helemaal hypotheekvrij kunnen zijn.

Ben je helemaal vrij om af te lossen wat je wilt, of moet je je aan een minimaal aflosbedrag houden van de bank? Is het aflossen een ingewikkeld administratief proces? 
Er geldt een maximum van 10% boetevrij per jaar, ofwel € 26.500 per jaar. Grotere bedragen zijn ook mogelijk, zolang de marktrente niet lager is. Dit is op dit moment het geval, dus we kunnen ongelimiteerd aflossen. De minimale aflossing bedraagt € 500.

Maakte je van te voren een aflosplan en lukt het je om je daaraan te houden? 
Vermogensopbouw heeft onze prioriteit en de aflossing van de hypotheekschuld is hiervan een onderdeel. Maar wat we per se niet willen is dat al ons geld in steentjes zit. Onze netto maandlasten zijn op dit moment zeer laag - € 400,- per maand - en de rente van 5,15% staat nog 24 jaar vast. Wat we soms ook doen: als de aandelen hard zijn gestegen, een deel hiervan verkopen en gebruiken voor de aflossing. Op die manier zijn we eigenlijk permanent onze vermogenspositie in balans aan het brengen.

Hoever ben je met aflossen?
 
We hebben verschillende grote bedragen afgelost: € 40.000, € 25.000, € 25.000 en € 20.000. Tussendoor nog losse aflossingen van € 500. De schuld bedraagt nu € 137.500.

Hoe houd je het vol? Hoe ga je om met tegenvallers? 
Maandelijks leggen mijn vrouw en ik € 2.000 opzij: € 1.000 gaat naar 10-jaars spaardeposito's en € 1.000 naar indexfondsen. Extra's zoals de 13e maand en de bonus besteden we aan de aflossing. Nogmaals, aflossen willen we graag, maar niet ten koste van alles. De overwaarde van het huis moet in balans zijn met overige vermogensbestanddelen. Wat in ons achterhoofd ook meespeelt, is dat de eigen woning in de toekomst waarschijnlijk naar Box 3 zal gaan. Iedereen die op dat moment netjes zijn huis heeft afgelost zal dan jaarlijks 1,2% moeten gaan betalen over zijn WOZ-waarde, eventueel verminderd met een vrijstelling van bijvoorbeeld € 100.000.

Wat is jouw tip voor mensen die nog niet aflossen en twijfelen of ze het moeten gaan doen?
 
Wat ik momenteel als zeer prettig ervaar, is dat wij de volledige vrijheid hebben in de snelheid en tijdstippen van aflossing. We zitten niet langer vast aan fiscale constructies die je wel aantreft bij (bank)spaarhypotheken. Dat is onze les: kies nooit voor fiscaal gedreven producten, ze werken beknellend. Om diezelfde reden laten we lijfrentes en andere pensioenproducten links liggen. We doen alles zelf, waardoor we veel beter op ons geld letten.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...