donderdag 12 september 2013

Kosten voortgezet onderwijs

Ons kind is een achtste groeper. En wat een verschil met de voorgaande groepen! Alles in deze laatste groep is gericht op de voorbereiding op de middelbare school. De kinderen leren werk goed in te plannen en meer zelfstandig te werken. Ook wordt er meer aangeboden op het niveau van het te verwachten voortgezet onderwijs. Vorige week had ik een kennismakingsgesprek met Meester W. Hij vroeg welk onderwijs wij voor S. in gedachten hebben en wat de ambitie van S. zelf is. Omdat ons idee overeenkomt met de indruk die Meester W. tot nu toe heeft van S.  gaat hij hem 'klaarstomen' zoals hij dat noemt.

Een officieel advies krijgen we binnenkort en dan kunnen we gericht een school gaan zoeken. Omdat S. een kind is dat leren tot nu toe aan komt waaien, hij een enorme belangstelling heeft voor alles om hem heen en meer dan mooie cijfers haalt, denk ik dat hij naar het VWO kan. Dat betekent dat we kunnen kiezen uit 3 scholen bij ons in de buurt.

Om me niet volledig te laten verrassen op financieel gebied, bezocht ik de sites van deze scholen om te kijken wat we straks kunnen verwachten. Twee scholen bieden een keurig overzicht van de kosten, opgesplitst in jaar en soort onderwijs. De derde school heeft een meer onoverzichtelijke site en geeft geen informatie over kosten.

Van beide scholen die de informatie wel geven is de ouderbijdrage € 60. Daarnaast wordt er op de ene school huur in rekening gebracht voor een kluisje (was in mijn tijd toch echt gratis!) en wordt er het gebruik van een laptop in rekening gebracht € 240 per jaar.  Of die laptop dan eigen bezit wordt is me nog niet duidelijk. De andere school (waar tot nu toe onze voorkeur naar uitgaat) verwacht ook dat er een i-pad wordt aangeschaft en vraagt meer kosten, afhankelijk van de vorm van onderwijs. Atheneum biedt weinig extra kosten en komt uit op zo'n € 200 per jaar. Het gymnasium biedt meer uitjes en is dus iets duurder. Het tweetalige gymnasium biedt nog meer uitjes die ook vaker over de grens zijn en kost gemiddeld € 600 per jaar.

Dus, waar moet ik nu rekening mee houden? Met een bedrag tussen de €200 en € 600 lijkt mij. Laat ik gewoon uitgaan van het hoogste bedrag, dan valt dat achteraf misschien reuze mee. Ik kan twee dingen doen: of € 50 per maand opzij gaan zetten vanaf deze maand, zodat we telkens aan het begin van een nieuw jaar een flinke pot hebben. Óf we kunnen een deel van de 13e maand van M. hiervoor gaan gebruiken. Dat is voor nu de makkelijkste oplossing. Dan heb ik het nog niet helemaal bij elkaar, maar de rest wordt dan wel bij elkaar gesprokkeld.

Voor de eventuele i-pad of laptop die straks nodig is wordt overigens al langer gespaard. Door S. zelf die een deel van zijn zakgeld  (€ 1 per week) op een spaarrekening parkeert. Wij dragen straks ook bij.  Hij hoeft het zeker niet helemaal zelf te betalen. Wel een deel, omdat ik verwacht dat hij dan zorgvuldiger met zijn laptop/i-pad om zal gaan.

Bovenop genoemde bedragen zal vanaf 2015 ook nog geld worden uitgegeven aan schoolboeken, aangezien de huidige regeling gaat stoppen. Hoeveel dat is? Geen flauw idee. Maar dat ga ik volgend jaar wel eens uitzoeken.

Op beide sites las ik over compensatieregelingen voor ouders die de kosten niet kunnen dragen. Niet alleen wordt dan de ouderbijdrage (die 'vrijwillig' is) kwijt gescholden, ook wordt dan bijvoorbeeld een laptop of i-pad voor de leerling aangeschaft. Dat betekent niet dat gebruik maken van deze mogelijkheid voor ouders met weinig inkomen altijd mogelijk is. Mijn zus gaf mij het voorbeeld van een gescheiden moeder die geen geld had om de schoolkosten te betalen en door school werd doorverwezen naar de ex-man die het niet wilde betalen.  Daar sta je dan, dan heb je niets aan zo'n compensatieregeling.

Hou jij nu al rekening met uitgaven voor het voortgezet onderwijs?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...