maandag 2 september 2013

Het aflosverhaal van EnJoypes

EnJoyPes is 28 jaar, getrouwd en moeder van twee ukkies van 1 en 3. In 2008 moesten ze nogal plotseling hun onderhuurhuis uit en werden ze min of meer gedwongen iets te kopen, aangezien het in hun woonplaats nogal lastig is om een huurhuis te vinden. Ze vonden een leuk vierkamerappartement in het centrum, waar ze nu nog steeds wonen. De jongste is inmiddels 2, de oudste wordt 21 september 4. Sommige lezers kennen haar misschien van haar blog.

Waarom ben jij gaan aflossen? 
In 2012 lazen we op onze zonvakantie in Egypte het boek 'Hypotheekvrij'. Daarna was de knop om, om verschillende redenen: allereerst voelde het niet meer goed om zo'n grote schuld te hebben zonder daar actief op af te lossen. Zeker in de wetenschap dat die schuld tot in het oneindige blijft bestaan als we niks doen. Daarnaast kochten wij ons appartement net voor de crisis en is het inmiddels flink in waarde gedaald. Uiteindelijk zouden we (zeker met de twee kinderen die er inmiddels bij gekomen zijn) graag verhuizen naar een huis met een tuin. Stap één is het wegwerken van de restschuld. Daarnaast zijn de dalende maandlasten een leuke bijkomstigheid. 

Wat voor hypotheek heb jij? 
Een gedeelte spaarhypotheek (€ 100.000,-) en een gedeelte aflossingsvrije hypotheek (€ 80.000,-).

Wil je alles aflossen/ Heb je de hele som afgelost? 
We willen uiteindelijk graag ons volledige aflossingsvrije gedeelte aflossen. Aflossen op de spaarhypotheek lijkt nogal ingewikkeld en daarnaast weten we daarvan in elk geval zeker dat die over 25 jaar ook afgelost is.

Hoe reageerde je hypotheekverstrekker op je aflosplannen? 
Hoe de hypotheekverstrekker reageerde, weet ik niet eens. Volgens mij enkel met een zakelijke brief over wat de gang van zaken is. Maar we ondervonden dus ook geen tegenwerking.

Ben je helemaal vrij om af te lossen wat je wilt, of moet je je aan een minimaal aflosbedrag houden van de bank? Is het aflossen een ingewikkeld administratief proces?
Ik vind het aflossen nogal een gedoe, zeker als ik zie hoe makkelijk het bij anderen gaat. We moeten minimaal € 2000,- per keer aflossen. We vullen een formulier in en sturen dat op. Pas als we een bevestigingsbrief hebben gekregen, kunnen we ook daadwerkelijk ons geld overmaken.

Maakte je van te voren een aflosplan en lukt het je om je daaraan te houden?
Nee. We sparen wat we overhouden en wat er aan extra's binnenkomt. Wel zijn we nog strenger op de begroting gaan zitten, zodat we ook daadwerkelijk wat overhouden per maand.

Hoever ben je met aflossen? 
We zijn in september 2012 gestart en de eerste €10.000,- is inmiddels afgelost. De aanvraag voor de volgende aflossing ligt klaar.

Hoe reageerde je omgeving dat je ging aflossen? 
We hebben niet uitgebreid rondgebazuind dat we de hypotheek aan het aflossen zijn, maar als het ter sprake komt vertellen we het wel. Mensen zijn over het algemeen wel geïnteresseerd in het hoe en waarom en er is een aantal mensen dat door ons verhaal ook extra is gaan aflossen.  Al zijn er ook altijd mensen die beginnen over het belastingvoordeel dat je misloopt en zo. 

Hoe houd je het vol? Hoe ga je om met tegenvallers?
Het zien dalen van onze schuld en de dalende maandlasten zijn de grootste motivatie. We vinden het leuk om te puzzelen met geld en zijn altijd super enthousiast al we weer € 2000,- bij elkaar hebben gespaard. Voor ons helpt het om niet op alles te bezuinigen. Het hebben van zakgeld en (het zij in mindere mate) het doen van uitstapjes waar wij van genieten, helpt ons om nog wat financiële ruimte te voelen.

Tegenvallers hebben we nog niet echt gehad, vooral omdat we geen concreet aflosplan hebben. Tot nu toe hebben we juist meer afgelost dan we ooit hadden gedacht. Wel is ons inkomen sinds februari 2013 maand drastisch omlaag gegaan omdat ik minder ben gaan werken en vanaf 1 september helemaal stop. Dat maakt dat er met de maandelijkse inkomsten geen ruimte meer is om te sparen voor een extra aflossing. We zijn dan afhankelijk van extra's die binnenkomen. 

Wat is jouw tip voor mensen die nog niet aflossen en twijfelen of ze het moeten gaan doen? 
Aflossen geeft rust. Uiteindelijk is het een schuld die je ooit af moet lossen. Maar begin alleen als je zelf overtuigd bent, anders zal het resultaat je tegenvallen en ben je snel je motivatie kwijt.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...