zaterdag 10 augustus 2013

Moet je sterk zijn om te consuminderen?

Gisteren schreef ik een stuk over de eerste te zetten stappen om te consuminderen. Daarbij kwam ook ter sprake dat je bereid moet zijn je eigen gedrag te onderzoeken. 'Als jij wel wilt consuminderen maar dan toch weer de behoefte voelt om de stad in te gaan en dingen te kopen, dan is het natuurlijk zaak dat je onderzoekt waar die behoefte vandaan komt'  schreef ik. In reactie daarop schreven sommigen dat je sterk moet zijn om te consuminderen. En dat sterk zijn niet voor iedereen is weggelegd. Of dat sterk zijn samenhangt met je doelen.

Als je ervan uitgaat dat je sterk moet zijn om te consuminderen, dan heb je als het ware de achterdeur al opengezet om te kunnen mislukken. Ik denk dat het juist andersom is: je wordt sterker door te consuminderen. Wie stevig zijn eigen financiën onder controle heeft, zal zich sterker voelen (en staat ook sterker) om tegenslag op te vangen.

Als we stoppen met roken omdat we vinden dat we dat moeten, dan stoppen we met veel discipline en doorzettingsvermogen. We doorstaan de ellende en rouwen om wat ons wordt afgepakt en op een dag is de discipline zoek en steken we er weer een op. Daarna is het toch te laat, zijn we mislukt en roken we weer als voorheen.

Zo kunnen we ook afvallen en consuminderen. Termen bezigen als je moet er sterk voor zijn, roept bij mij een associatie op dat het eigenlijk afschuwelijk is om te doen. Het maakt het zo zwaar! En dat is het niet! Zie het als iets positiefs, elke dag kun je weer starten met het onder controle houden van je uitgaven.

Misschien zijn de gevolgen van niet goed met geld kunnen omgaan heel zwaar. Of je kunt wel goed met geld omgaan maar je krijgt onverwacht minder inkomen omdat je ontslagen wordt. Dan is niet zozeer de omgang met geld het probleem, als wel dat de toegang tot geld je wordt ontzegt of bemoeilijkt of dat je te maken krijgt met de gevolgen.

Waar het volgens mij uiteindelijk  om gaat is dat je de geldstroom die tot jouw beschikking staat, in overeenstemming brengt met je behoeften. Dus andersom: dat je je wensen en verlangens aanpast aan wat er mogelijk is. Daar moet je niet sterk voor zijn, daar moet je creatief en flexibel voor zijn. Nogmaals: zie het als een spel. Trap jij telkens in dezelfde val van willen shoppen, zoek dan uit waarom je dat doet. Geef je geld uit dat er niet is, uit onvrede? Waaruit bestaat die onvrede dan? Of is het misschien gewoon verveling of een gewoonte die afgeleerd kan worden?

Veel mensen blijven geld uit geven dat er niet is. Ze weten dat wel maar een stemmetje in hen roept heel hard dat ze er toch 'recht op hebben, ze hebben al zo lang niets gekocht, zo hard gewerkt'. Het shoppen of de vakantie was de beloning die volgde op hard werken. En hoewel dat gevoel heel begrijpelijk is, brengt het je in de problemen als je eigenlijk dat geld niet hebt.

Zo lang het geld uitgeven gekoppeld is aan gevoelens van ergens recht op hebben, zal consuminderen je het gevoel geven dat er jou iets wordt ontzegd, afgepakt. Heel naar allemaal. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Slik de drol die er is, dat heeft niets met sterk zijn te maken. Want hoe sneller je de situatie onder ogen ziet, hoe sneller die zal verbeteren.

Zie wat je situatie is en kijk welke ruimte er is. Zoek de balans die in jouw leven nodig is. Bij de één zal dat vrekkiger zijn dan bij de ander, afhankelijk van de situatie. Maar elke situatie kan worden verbeterd, omstandigheden zijn niet statisch maar kunnen zich ontwikkelen en dat kan door jou gestuurd worden.

Misschien denk je nu: nou Spaarcent, jij hebt makkelijk kletsen, met je buffer en die vakantie die je net achter de rug hebt! Precies! Ik heb makkelijk praten. Nu wel. Een paar jaar geleden zat ik in zak en as door ziekzijn en inkomensverlies. Door niet het koppie te laten hangen, me te richten op wat mogelijk was en door te weten wat wel en wat niet kon, heb ik onze situatie enorm weten te verbeteren. Als ik dat kan, kan jij het ook!

Fijn weekend!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...