vrijdag 12 juli 2013

Schulden aflossen: het verhaal van Luccy (3)

In de voorgaande twee delen lazen we dat Luccy na het vertrek van haar ex-vriend achterbleef met een schuld van 50.000 gulden. In eerste instantie voerde ze via de rechtbank een gevecht met haar ex om hem zijn verantwoordelijkheid te laten nemen. Dit kostte veel stress en migraine. Uiteindelijk besloot ze de situatie te nemen zoals deze was en zich te gaan richten op oplossingen. Ze startte met aflossen, stapje voor stapje en na 5 jaar was ze vrij van schulden. Inmiddels zijn we bijna 20 jaar verder. Luccy volgde in de avonduren een academische studie en loste ook haar huis volledig af. Ze kreeg een nieuwe fijne relatie, is nu 48 jaar en heeft twee kinderen (een uitwonende zoon van 21 en een thuiswonende dochter van 16). Goed omgaan met geld blijft belangrijk voor haar. Ze wil graag economisch onafhankelijk zijn. Met een afgelost huis komt dat binnen handbereik. Ook spaart en investeert ze. Hoe kijkt ze terug op de periode waarin ze de schulden van haar ex afloste en in hoeverre speelt haar verleden nog een rol?

Je hebt jarenlang op de blaren gezeten, zoals jij dat zelf noemt. In hoeverre heeft jouw ervaring je huidige relatie beïnvloed? Zijn de financiën strikt gescheiden? Ben je achterdochtig of cynisch geworden?
Ik zal niet meer tekenen voor een gezamenlijke persoonlijke lening of een eigen persoonlijke lening. In mijn huidige relatie zijn onze financiën gescheiden, we hebben wel een huishoudrekening, die staat op mijn naam, zonder faciliteiten om rood te staan. Mijn vriend heeft het huishoudpasje, ik doe de internetbankzaken. We dragen gezamenlijk bij aan deze huishoudrekening, naar rato van inkomen. We hebben geen notariële samenlevingsovereenkomst. Hij weet dat ik niet wil trouwen, dat vindt hij jammer, maar hij respecteert dat.

Wat heb je gedaan om te voorkomen dat je ooit weer in zo’n situatie terecht zou komen?
Trouwen zal ik niet, ik teken geen samenlevingsovereenkomst meer en beheer zelf de financiën goed. Ik zorg zelf voor mijn eigen inkomen, zodat ik ook zelfstandig kan zorgen voor mijn kinderen en mijn partner. Dat is dan wel een eigen keuze maar het gevoel van onafhankelijkheid is onbetaalbaar.

Voor veel mensen met schulden is het moeilijk om zich uit het moeras van problemen te worstelen. Jou is dat gelukt. Wat maakt dat je zo succesvol bent?
Ik heb het heft in eigen hand genomen. Het was aan mij om dit op te lossen. Dus mouwen opstropen en aan de slag. Ik was hier heel ambitieus in. Punt.

Veel mensen zouden blijven steken in boosheid of achterdocht na achter te blijven met een schuld die ze niet zelf hebben veroorzaakt. Jij niet heb ik het idee. Hoe kan dat? Waar haal je de kracht vandaan?
Goed gezien, ik ben niet boos of achterdochtig. Mijn ex kan er volgens mij niets aan doen en ik heb de ervaring dat ik in alle omstandigheden de problemen op kan lossen. Ik heb mezelf leren kennen en ben heel crisisbestendig geworden.

De schuld is afgelost, je hypotheek is afgelost, je hebt gestudeerd en hebt een goede baan. Je leven is duidelijk weer helemaal op de rit. Leef je nu anders dan vroeger? Zijn er dingen die je vroeger belangrijk vond en nu helemaal niet meer?
Vroeger had ik last van migraine, dat is over. Ongeacht wat de omstandigheden zijn bepaal ik zelf hoe ik met de situatie omga.

Welk advies over het delen van een financieel huishouden zou je willen geven aan mensen die gaan samenwonen of trouwen?
Ga samenwonen of trouw buiten gemeenschap van goederen. Zorg dat je altijd zelf een inkomen hebt, je bent dan altijd in staat om jezelf en je kinderen te onderhouden.

Vaak hoor ik van mensen dat het ze moeite kost om geld uit te geven, als ze na een krappe periode weer over meer geld beschikken. Heb jij dat ook? Heeft deze periode je kijk op en houding tegenover geld erg beïnvloed?
Ik heb er geen moeite mee om geld uit te geven, ik hecht wel aan kwaliteit, maar dat hoeft niet duur te zijn. Ik denk dat ik nog meer gemotiveerd dan voorheen ben om economisch zelfstandig te worden, zodat dat ik straks niet meer hoef te werken voor geld.

Zijn er achteraf gezien signalen geweest tijdens je relatie waarvan je nu zegt: ‘ja, dát klopte niet’. Was er sprake van een bepaald gedrag (bijvoorbeeld liegen of tegenstrijdigheden) bij je ex-vriend en zou je dat met ons willen delen? Zijn er signalen waar mensen volgens jou – met wat je nu weet - alert op moeten zijn binnen een financiële huishouding?
Hij had al schulden voor het samenwonen, ik heb niet het idee dat hij heeft gelogen, maar hij heeft het niet verteld. Elke keer was er wel een valide reden voor de schulden. Naar mijn (latere) overtuiging was hij gewoon niet capabel om zijn geld en financiën te ordenen en te beheren. Stukje bij beetje kreeg ik door dat deze schulden problematisch waren voor hem. Hij kreeg zijn financiën niet op orde. Ik wilde het graag samen met hem oplossen, niet voor hem. Daarom heb ik hem geholpen. Door het mee tekenen van de beide persoonlijk leningen, werd ik hoofdelijk aansprakelijk voor beide schulden, ook al werden deze gebruikt om zijn problemen op te lossen. Ook het nemen van een en/of rekening op onze beider namen, betekende dat ik volledig aansprakelijk werd voor de schulden op deze rekening.

Heb je ooit nog contact gehad met je ex over deze periode of er ooit met hem over gepraat over het feit dat jij alles hebt afgelost?
Nee, ik heb geen contact meer gehad. Hij vertrok destijds naar Duitsland, is getrouwd en kreeg twee kinderen bij een vrouw van toen 18 jaar. Na drie jaar gingen ze uit elkaar en zij heeft toen contact met mij opgenomen. In eerste instantie had ik daar geen behoefte aan, maar was toch bereid om haar te ontmoeten. Zij vertelde dat ze de relatie verbroken had, haar dochter was twee jaar oud en zoontje een half jaar oud. Ze had veel schulden. Hij is verder vertrokken dieper Duitsland in, steeds weer bij een andere werkgever. En hij kreeg weer een nieuwe relatie, en daarna weer een nieuwe relatie.

Ik heb met haar (dat Duitse meisje van 18 waar hij mee getrouwd was) altijd contact gehouden, haar kinderen waren tenslotte halfbroer en halfzus van mijn kind. We gingen bij elkaar op de koffie en de kinderen konden zo spelen met elkaar. Ook nu, nu de kinderen de deur uit zijn en studeren, hebben we goed contact.

Mocht ik hem ooit tegenkomen of spreken, dan kan ik dat met een goed gevoel doen. Zonder rancune. Ik heb mijn bijdrage geleverd, op mijn blaren gezeten. Voor mij is deze periode goed afgesloten. Ik denk dat hij het lastiger heeft, hij zal ongetwijfeld nog steeds met zijn "financiële onkunde" moeten leven.

Als je terugkijkt op deze periode, waar ben je dan het meest trots op?
Ik heb zelf het heft in eigen hand genomen, ben enorm stressbestendig geworden. Ik heb heel veel geleerd.

Wat is je fijnste herinnering aan deze periode? 
De periode thuis, het cocoonen. Fijn met kind thuis zijn en weten dat er eten is, tijd voor het badje, tijd om te spelen, verhaaltjes voor te lezen. Tijd, aandacht en liefde kosten niets, dat heb ik mijn kind volop gegeven.

Hoe voelde het toen je klaar was met aflossen?
Ik wist niet zeker of ik alles had afgelost, want tijdens deze jaren popten er telkens nieuwe schulden van mijn ex op. Ik heb dus nog lang onzekerheid gehad of er nog eventueel nieuwe schulden zouden komen. Pas na een behoorlijke tijd had ik het vertrouwen dat echt alles was afgelost. Dat heb ik heel bescheiden gevierd, want ook na de aflossingen bleef het heel mager. Ik heb wat geld opzij gezet voor onverwachte uitgaven (voor de kleine). Ik heb het, dacht ik, gevierd met mijn ouders, om hen te bedanken voor alle steun. (Chinees gehaald en er samen met hen en de kleine van genoten)

Wat wil je zelf nog kwijt, is er een vraag die je hebt gemist?
Ik heb geweigerd om mezelf als slachtoffer te zien en ik weet dat dit mijn kracht is. Tel je zegeningen, het kan altijd erger. Wees trots op jezelf en luister naar je gevoel. Ik wens je succes.

Voorafgaande delen gemist? Voor deel 1 klik hier en deel 2 klik hier.
                                                             
~


Heb jij ook schulden afgelost en was dit verhaal herkenbaar voor jou? Of was de situatie dat jij in de schulden kwam juist heel anders? Zou jij anderen willen inspireren en je verhaal (anoniem) willen delen? Gezien de vele reacties en mails is hier behoefte aan. Stuur een mail naar consuminderenmetspaarcentje at gmail punt com. Omschrijf de situatie kort zodat ik kan kijken of ik er iets mee kan. Samen maken we er dan een verhaal voor het blog van.

Tot slot: dank je wel Luccy voor je openheid en je bereidheid te delen. Je hebt diepe indruk op me gemaakt.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...