maandag 8 juli 2013

Schulden aflossen: het verhaal van Luccy (1)

Onlangs maakten de lezers van dit blog kennis met Luccy, een vrouw van 48 jaar die haar aflosverhaal met ons deelde. Ze heeft haar hypotheek volledig afgelost, iets waar velen van ons over dromen. In haar aflosverhaal kwam zijdelings ter sprake dat zij jaren geleden na het verbreken van haar relatie geconfronteerd werd met een schuld van in totaal 50.000 gulden van haar toenmalige vriend. Ook die schuld werd volledig door haar afgelost. Gefascineerd als ik werd door deze vrouw met blijkbaar een enorm doorzettingsvermogen, vroeg ik haar of ze ons ook het verhaal over het aflossen van die schuld wilde vertellen. Het wordt een verhaal in drie delen. Vandaag lezen jullie over het ontstaan van de schuld. In deel 2 wordt duidelijk hoe ze de schuld heeft afgelost en in deel 3 kijkt ze op deze periode terug.  Lees mee en laat je verbazen over hoe krachtig mensen kunnen zijn.

Na een mislukte relatie bleef je achter met 50.000 gulden aan schuld. Kun je vertellen hoe deze schuld is ontstaan? Was het je ten tijde van de relatie al duidelijk dat er schulden waren? Hoe waren jullie financiën geregeld? 
Mijn toenmalige vriend woonde eerst op kamers. We zijn gaan samenwonen in mijn huis, we waren inmiddels ongeveer drie jaar bij elkaar. We hadden keurig een samenlevingsovereenkomst bij de notaris geregeld. In deze (standaard)overeenkomst werd een gezamenlijke rekening voorgeschreven voor de gezamenlijke huishouding. Dus openden we een rekening courant op ons beider naam bij de SNS bank (een zogenaamde en/of rekening). In de samenlevingsovereenkomst was ook een lijst met bezittingen opgenomen, we hebben dat beiden zelf opgemaakt. We beschikten allebei over huisraad, boeken, enzovoort. We kozen de mooiste stukken uit en die gebruikten we in huis. De andere stukken hebben we bewaard achter het schot, boven.

Naar rato van inkomen hebben we beiden maandelijks geld gestort op de gezamenlijke rekening. Hij verdiende minder dan ik omdat hij nog met een opleiding bezig was. Dus hij betaalde minder dan ik. Van de gezamenlijke rekening betaalden we bijvoorbeeld de boodschappen, gas, licht, water, WA-verzekering, rechtsbijstandsverzekering, telefoon (vast), cadeautjes, vakantie, kijk- en luistergeld, verjaardagsfeestjes, de notarisrekening voor de samenlevingsovereenkomst. We betaalden samen de rekeningen, zowel hij als ik. We hadden beiden ook een bankpasje en de overschrijvingsformulieren lagen in een kastje, daar konden we allebei bij. Ook de bankafschriften bewaarden we in dat kastje. Naast deze bankrekening hadden we zelf een eigen bankrekening, waar het salaris op binnen kwam. De hypotheek heb ik altijd van mijn eigen bankrekening betaald, want het was mijn huis.

We hadden ruzies maar het goedmaken was fijn. En het is toch samen zijn in goede en slechte tijden? Hij kon lastig een baan vinden, was daarover teleurgesteld, totdat hij een betaalde opleiding kreeg. Hij verdiende daarmee 800 gulden per maand. Ik had veel last van migraine, hij zorgde ook goed voor mij. Hij was wees en had geen contact met zijn familie.

Langzaam drong het tot Luccy door dat haar vriend een probleem had met geld. 
Elke keer kwam er een rekening, post. Hij gaf toen aan dat hij oude schulden had. Niet veel, maar een paar schulden. We zouden hier samen wel uitkomen, in goede en slechte tijden en daarbij, niemand is perfect. Het waren kleine schulden, van boeken, een betalingsachterstand voor zijn kamerhuur, afbetaling van de tv, dat soort dingen. We zijn naar de bank gestapt en sloten een lening af, zodat hij dat af kon lossen. Omdat hij nog geen vast contract had, tekende ik mee. Het ging om een lening van 3000 gulden. We losten dit maandelijks af van de huishoudrekening, want zijn inkomen was gering. Hij kocht een dure rashond, wel van zijn eigen geld. Na een tijdje bleek dat hij toch nog wat meer schulden had. Dat kwam er nog bij. Kleine schulden, dat wel. Hij kwam met het idee om nog een persoonlijke lening af te sluiten hiervoor, maar ook voor eventuele aankopen die nog gedaan konden worden. Dus hebben we samen weer een persoonlijke lening afgesloten bij de bank en daar allebei voor getekend. In totaal was het iets van 15.000 gulden. Het geld hebben we toen niet allemaal opgenomen, want ik wilde wel wat achter de hand houden. Ook deze aflossing ging van de huishoudrekening. Hij had een andere auto nodig, want zijn oude auto was niet meer reparabel en hij had inmiddels een baan gevonden, hij was klaar met zijn opleiding. Hij kocht een tweede hands auto, van dat geleende geld dacht ik. Later bleek dat hij de auto op afbetaling had gekocht en niet had betaald. Ik had altijd al mijn eigen auto, zelf betaald.

De problemen met geld hadden hun weerslag op de relatie die steeds slechter werd.
We kregen een baby. De baby huilde veel, was veel ziek. Mijn ex gaf steeds meer geld uit en deed steeds minder in de huishouding. Ook hij was veel ziek en dus thuis. Slaapgebrek door de huilende baby en onze ruzies kenmerken deze periode. Vaak wilden we stoppen met de relatie, maar toch kwam het op de één of andere manier dan toch weer 'goed'. We hebben relatietherapie gehad maar dat hielp niet. Ik had veel migraine. Mijn ex werd weer ontslagen en vond een baan in Duitsland, net over de grens. Hij kocht een caravan zonder mij hiervan op de hoogte te stellen. Dat leidde weer tot ruzie. Het was een grote caravan, zijn of mijn auto kon deze caravan niet eens trekken!

Tijdens de relatie hadden we ruzie over geld, steeds vaker, steeds meer. Ook hadden we ruzie over de werkzaamheden in het huishouden. Het werd steeds lastiger om het goed te maken en een goed gesprek werd zeldzaam. De relatie liep spaak, hij vertrok en nam zijn intrek in de caravan. Al zijn spullen nam hij mee toen hij later een huurappartement kreeg in een nabijgelegen dorp.

Na zijn vertrek kwam Luccy er achter dat de rekeningen waren leeggehaald. Ook kwam er steeds vaker mensen langs die geld van haar ex kregen, de rekeningen stapelden zich op.

Na twee weken zag ik op het bankafschrift dat hij al het huishoudgeld had opgenomen met het pasje, en meer. Ineens waren de cijfers rood. Hij had tweeduizend gulden roodstand veroorzaakt op de en/of rekening. Ook de rekening van de persoonlijke lening had hij leeg getrokken, volledig tot de limiet van 15.000 gulden. Na een bezoek aan de bank van mij ben ik met de opzegpapieren naar hem toe gegaan om de rekening op te zeggen. Hij wilde geen handtekening zetten. Maar de automatische afschrijvingen konden niet meer gedaan worden. We waren elk hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld op de huishoudrekening en de persoonlijke lening. Ik heb de afschrijvingen (alle vaste lasten) over laten schrijven naar mijn eigen rekening, zodat er in ieder geval betaald werd. Zijn grote hond liet hij bij mij. Uiteindelijk heeft hij wel het papier van de bank getekend om de gezamenlijke rekening te beëindigen.

Ik kreeg steeds meer rekeningen op mijn adres voor hem. Ook kwamen er schuldeisers aan de deur. Hij had bijvoorbeeld wel getankt, maar niet afgerekend en vertelde dan dat hij zijn portemonnee vergeten was en dat hij het nog zou komen brengen. De rekening van de garage voor zijn auto, diverse reparaties, had hij niet voldaan. De caravan had hij op afbetaling gekocht, zonder mij in te lichten. Betalingen deed hij vanaf de huishoudrekening, daar stond echter niets meer op. De caravan had hij inmiddels verkocht en het geld gehouden. Er kwamen rekeningen van de dierenarts, rekeningen van de rasclub van de hond, rekeningen van de verzekering van zijn auto, rekeningen van oude schuldeisers, rekeningen van zijn tandarts. Het ging maar door. Mensen kwamen bij mij aan de deur omdat hij schulden had bij hen, bijvoorbeeld bij de videotheek en de slijterij. Ik had geen adres van hem, hij had zich niet uitgeschreven bij de gemeente. Ook daar kreeg hij een rekening van. Oude schuldeisers van langer geleden die hij nog steeds niet had afbetaald, kwamen ook bij mij, zoals Wehkamp. Hij was inmiddels vertrokken naar Duitsland, adres onbekend.

Geconfronteerd met heel veel schulden die niet door haar waren veroorzaakt, maar waar zij wel aansprakelijk voor werd gesteld, ging Luccy aflossen. Natuurlijk probeerde zij haar ex over te halen ook zijn verantwoordelijkheid te nemen. Hoe dat ging en hoe zij in 5 jaar tijd 50.000 afloste, lezen jullie hier.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...