zondag 2 juni 2013

Het aflosverhaal van Creep

Creep is sinds mei 2012 in het bezit van een eigen woning, een eengezinswoning. Samen met een partner en twee katten.

Waarom ben jij gaan aflossen?
Ik ben altijd al dol geweest op spreadsheets, excel en budgetteren. Niet voor het geld, maar ik vind dat gewoon leuk. Misschien had ik accountant moeten worden. Toen wij dit huis gingen kopen heb ik ook eindeloos met excel voor mijn neus gezeten en berekend hoe veel per maand we moesten betalen en zo. Daarbij kwam ook de vraag en berekening wat de hypotheek van € 300.000,- aan het eind van die 30 jaar gekost zou hebben….€700.000,- dus, door de rente die je betaalt. Tja en dat is toch wel een verschil € 300.000,- €700.000,-. Die €400.000,- spaar ik liever uit.

Wat voor hypotheek heb jij?
Aflossingsvrij en bankspaar.

Wil je alles aflossen/ Heb je de hele som afgelost? I
k heb niet echt een bepaald doel voor ogen zoals in 20 jaar tijd alles aflossen. Ons doel is eigenlijk om te leven zoals we dat zijn gewend en daarnaast ook af te lossen.

Hoe reageerde je hypotheekverstrekker op je aflosplannen?
De hypotheekverstrekker heeft eigenlijk niet gereageerd, niet positief en niet negatief dus. Ik heb ooit eens gebeld met de vraag hoe aflossen in zijn werk ging. Er werd mij verteld dat er een minimum bedrag is van € 2000,- per aflossing met een maximum van 10% van de hypotheek op jaarbasis. Ik moest iedere aflossing per mail bekend maken en dan werd de rest geregeld. En zo geschiedde.

Ben je helemaal vrij om af te lossen wat je wilt, of moet je je aan een minimaal aflosbedrag houden van de bank? Is het aflossen een ingewikkeld administratief proces?
€ 2000,- dus per aflossing met een maximum van 10% van het hypotheekbedrag per jaar. Ik stuur een mail, met wathet bedrag is en op welk deel ik wil aflossen. Binnen 24 uur krijg ik een mail terug dat het akkoord is en dat ik kan overboeken. Over de post krijg ik de inhoud van de mail ook nog eens toegestuurd. En als er afgelost is dan krijg ik eind van die maand een nieuw hypotheek overzicht.

Maakte je van te voren een aflosplan en lukt het je om je daaraan te houden?
Nee, geen aflosplan. We proberen om de 3 maanden € 2000,- af te lossen, maar het is geen must.

Hoever ben je met aflossen?
Vanaf vorig jaar mei tot nu hebben we €16.000,- afgelost. Dit kwam mede door een mooie verhuismeevaller.

Hoe reageerde je omgeving dat je ging aflossen?
Ik heb het wel eens ter sprake gebracht, maar werd eigenlijk alleen maar vreemd aangekeken.

Hoe houd je het vol? Hoe ga je om met tegenvallers?
Ik hou het vol door er geen verplichting van te maken. We hebben een ruim budget voor noodgevallen. Dus daar hoeven we geen rekening mee te houden. Maar het is niet zo dat als we een nieuwe bank willen kopen dat we dan zeggen dat dat niet kan omdat er afgelost moet worden.

Wat  is jouw tip voor mensen die nog niet aflossen en twijfelen of ze het moeten gaan doen?
Je moet alleen aflossen met geld dat je hebt en dus ook niet mist. Of met geld dat je wilt missen. Twijfel je aan aflossen, bekijk dan eens je huidige hypotheekschuld en reken dat eens om naar het moment dat je hypotheek afgelost zou moeten zijn. Wat een geld hè?? Leef nu, maar denk ook aan later.

~

Tot zover Creep! Ook je aflosverhaal vertellen? Stuur een mail  naar consuminderenmetspaarcentje at gmail punt com.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...