donderdag 25 april 2013

Wat als je de hypotheeklasten niet meer kunt betalen?

Ondanks de oproep van Rutte om meer te consumeren, wordt er minder uitgegeven in Nederland. Zeventig procent van de huishoudens geeft minder uit dan vorig jaar, dat maakte het Nibud eerder deze week bekend.  Niet zo vreemd natuurlijk dat er op zo'n grote schaal wordt bezuinigd. De crisis én de bezuinigingen worden nu door vrijwel iedereen gevoeld.

Mensen bezuinigen het meest op luxe artikelen en zaken die geen noodzaak zijn zoals uitjes en vakanties. Ook worden er meer aanbiedingen uitgeplozen voordat de dagelijkse boodschappen worden gedaan. Voor veel mensen is dat genoeg. Maar wat als er meer moet worden bezuinigd? Vijftig procent van de mensen die nu bezuinigt, denkt niet nog meer te kunnen bezuinigen als dat nodig is.

De ruimte tussen nog wat kunnen bezuinigen en over de rand donderen is klein. Wat als je de hypotheeklasten niet meer kunt betalen? Volgens de BKR-hypotheekbarometer hebben 82.000 huishoudens een betalingsachterstand met de hypotheek. Dat is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren van meer dan 25 %. Het aantal mensen met een achterstand is waarschijnlijk nog veel groter, want pas bij een betalingsachterstand van vier maanden volgt een BKR registratie.

82.000 huishoudens met een betalingsachterstand. Dat is 1,6 % van het totaal aantal hypotheken in Nederland. Dat valt dus best mee. Mensen hebben meer schulden uitstaan op het gebied van telecom, energie, bij de Belastingdienst, de zorgverzekeraar of postorderbedrijven. Maar je hypotheek niet kunnen betalen heeft wel grote gevolgen. Het gaat immers om het dak boven je hoofd.

Je hypotheek niet meer kunnen betalen, kan als je bijvoorbeeld werkeloos wordt of arbeidsongeschikt raakt. Ook al is dat soms maar een tijdelijke situatie, de gevolgen kunnen blijvend zijn. Want een achterstand van bijvoorbeeld een half jaar, laat zich niet zo maar wegwerken. En je huis verkopen is in deze tijd ook niet zo maar een optie.

Je kunt een paar misschien voor de hand liggende stappen zetten:
  • licht je werkgever in (als je die nog hebt) en kijk of een deel van het salaris rechtstreeks kan worden overgemaakt naar de hypotheekverstrekker
  • liet je de rente teruggave één keer per jaar uitbetalen? Regel met de Belastingdienst dat dit maandelijks wordt gestort. Een formulier tot verzoek voorlopige teruggaaf kun je downloaden op de website van de Belastingdienst
  • als je inkomen tijdelijk niet hoog genoeg is om de hypotheek te kunnen betalen kom je soms via de gemeente in aanmerking voor een woonkostentoeslag. Dit is vergelijkbaar met huurtoeslag, alleen is woonkostentoeslag tijdelijk. Informeer bij je eigen gemeente. Voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen kunnen verschillen per gemeente.
  • Heb je naast de hypotheekschuld ook andere schulden, roep dan hulp in van bijvoorbeeld een Gemeentelijke Kredietbank. Deze kan bemiddelen tussen jou en verschillende schuldeisers.
  • Kijk voor tips over schulden aflossen op zelfjeschuldenregelen.nl
De belangrijkste stap die je moet zetten is echter je hypotheekverstrekker onmiddellijk op de hoogte te brengen van je situatie. Liefs voordat je een paar maanden achterloopt. Heb jij geen buffer en ben je je werk kwijt geraakt? Grote kans dat je de hypotheek niet meer kunt opbrengen. Je kunt op meer begrip rekenen bij je hypotheekverstrekker als je tijdig meldt dat je verwacht problemen te krijgen. Zo maak je de weg vrij om samen met de verstrekker naar een oplossing te zoeken. Je kunt er van uitgaan dat jij niet de enige wanbetaler bent en dat de verstrekker een beleid heeft om hiermee om te gaan. Het is bovendien niet in het belang van de verstrekker om jou te laten 'bungelen'.  Zeker als de problemen nog niet geëscaleerd zijn, zal ook de verstrekker proberen om jou in je huis te laten wonen. Het kan zijn dat je betalingsverplichting tijdelijk wordt opgeschort, of dat je hypotheek naar een andere vorm wordt omgezet.

Er zijn verschillende mogelijkheden afhankelijk van de situatie waarin je zit en je hypotheekverstrekker of de adviseur die jou de hypotheek verkocht kan je hier bij helpen. Allereerst zal de bank of tussenpersoon een toets op inkomen en vermogen uitvoeren. Deze toets is verplicht.  Natuurlijk wordt er van jou verwacht dat je meewerkt en openheid biedt over je financiële situatie. Hoe meer jij meewerkt en je pro-actief opstelt, des te kleiner is de kans dat je een boeterente krijgt opgelegd.

Heb jij nog tips voor mensen die de hypotheeklasten niet meer kunnen betalen?

gebruikte bronnen:
Nibud: 70 % van de Nederlanders bezuinigt 
BKR Hypotheekbarometer
NHG: wat te doen bij betalingsachterstanden
AFM: leidraad betalingsachterstanden bij hypotheken
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...