maandag 8 april 2013

Het aflosverhaal van 'verlangen naar vrijheid'

'Verlangen naar vrijheid' is een vrouw van 47 jaar, getrouwd (haar man is 52 jaar). Ze hebben 2 grote pubers en wonen in het midden van het land. In 2008 kochten ze een andere woning en sloten een nieuwe hypotheek. Op het moment van afsluiten was deze hypotheek 371.000 euro.

Waarom ben jij gaan aflossen?
Wij zijn gaan aflossen om vrijheid te krijgen; om minder afhankelijk te zijn van de banken en de politiek. Dit verlangen is gekomen na 4 woekerpolissen!!! Ja, ja.... ook wij zijn er flink in gestonken. Daarnaast willen we als we ooit met pensioen gaan, ook lekker kunnen leven. We hebben op een rijtje gezet hoeveel geld we te besteden zouden hebben en dat was schrikken. De middenloonregeling voor het pensioen pakt heel onvoordelig uit voor carrièremakers (ook zonder pensioengat en een opbouw van meer dan 40 jaar).

Wat voor hypotheek heb jij?
Wij hebben gekozen voor een aflossingsvrije hypotheek. Dat was een heel bewuste keuze. We wilden geen producten meer met kleine letters waar we weinig van snapten. Een simpele lening en de ruimte om te kunnen aflossen wanneer wij wilden.

Wil je alles aflossen/ Heb je de hele som afgelost?
In principe willen wij de hele hypotheek aflossen. Hopelijk kunnen wij dan nog gebruik maken van de wet Hillen.(*)

Hoe reageerde je hypotheekverstrekker op je aflosplannen?
Tijdens de gesprekken met de Rabobank hebben we gelijk aangegeven te willen gaan aflossen op de hypotheek. Na een wachttijd van 2 maanden na het afsluiten konden wij bij de Rabobank gaan aflossen.

Ben je helemaal vrij om af te lossen wat je wilt, of moet je je aan een minimaal aflosbedrag houden van de bank? Is het aflossen een ingewikkeld administratief proces?
Bij de Rabobank kunnen we per jaar 20% maximaal boetevrij aflossen; daar komen we niet aan. Er is ook een minimum. Ik dacht dat je minimaal 1000 euro moet aflossen maar helemaal zeker weet ik dat niet. Wij storten een paar keer per jaar en dan gelijk een groot bedrag. Dat gaat bij de Rabobank echt heel makkelijk; eigenlijk net als een gewone overschrijving.

Maakte je van te voren een aflosplan en lukt het je om je daaraan te houden?
In het begin maakten we geen aflosplan. Sinds een jaar heb ik wel op een rijtje gezet om te kijken wanneer de hypotheek afgelost zou kunnen zijn. Maar ook om de hoogte van de hypotheek in te schatten als we hem moeten verlengen en we dan een nieuw rentepercentage krijgen. Toen wij ons eerste huis kochten in 1991 betaalde we 9,5% rente. Nu maar 4,8%. Hoe hoog zal de rente zijn in 2018, als voor ons de rentevasteperiode afloopt?

De begrotingen die we maken zijn ruim; we vinden het allebei belangrijk dat de kinderen kunnen studeren en we beknibbelen ook niet op lekker eten of op vakanties. We leven NU! Het is ook niet erg als het plan niet gehaald wordt. Er kan van alles gebeuren waardoor we andere keuzes maken t.o.v. het aflosplan. Maar ook dan is het goed om inzicht te hebben in de consequenties, wat dat betekent voor de hoogte en betaalbaarheid van de hypotheek.

Hoever ben je met aflossen?
In 2008 zijn we gestart met een hypotheek van € 371.000. Inmiddels zijn we gezakt tot € 298.000. In zo'n 5 jaar hebben we dus € 73.000 euro afgelost.

Hoe reageerde je omgeving dat je ging aflossen?
Het onderwerp - aflossen - bespreek ik niet vaak met mijn omgeving. Als ik het wel doe dan valt het op dat meer mensen van mijn leeftijd en met goede salarissen hetzelfde aan het doen zijn; aflossen lijkt een trend.

Wat is jouw tip voor mensen die nog niet aflossen en twijfelen of ze het moeten gaan doen?
Mijn tip is: zet je financiële situatie eens op een rijtje; voor nu, voor als je rentevasteperiode afloopt, voor 2031 als je de hypotheekrente wellicht niet meer kan aflossen of als je met pensioen gaat. Kan je dan nog de hypotheeklasten dragen? Zo ja; prima.

Mocht je veel twijfels hebben en kom je er zelf niet uit dan zou mijn advies zijn om een financieel plan met een adviseur te maken en dan te kijken wat voor jou kan werken. Sluit verder alleen producten af die je begrijpt en die je ruimte geven om met veranderingen om te gaan.
~

Naschrift Spaarcentje:
Wet Hillen:
Als je hypotheek bijna of volledig is afgelost, hoef je voor je woningbezit in principe geen inkomstenbelasting te betalen (Wet Hillen). Is het eigenwoningforfait hoger dan de aftrekbare kosten zoals de hypotheekrenteaftrek, dan heb je recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Daardoor vallen het eigenwoningforfait en de aftrek tegen elkaar weg.
Eigenwoningforfait
Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de woning.
Ook je verhaal vertellen? Stuur een mail naar consuminderenmetspaarcentje [at] gmail punt com en je ontvangt de vragenlijst.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...