maandag 29 april 2013

Het aflosverhaal van Joris

Sinds 2001 woont Joris in een bescheiden appartement in een mooie stadswijk. Sinds kort samen met zijn vriendin. Voor 2001 huurde hij een kamer met gedeelde douche en toilet. Hij heeft een fijne, veelzijdige baan waar hij zich goed in kan ontwikkelen. De betaling is prima en hij houdt voldoende tijd over voor ontspanning. In zijn werk is hij verantwoordelijk voor risicovolle taken en hij vindt het belangrijk dat mensen er op kunnen vertrouwen dat hij deze betrouwbaar en onafhankelijk uitvoert. Omdat hij principieel is en ietwat zorgelijk merkte hij angst bij zichzelf om zijn inkomen kwijt te raken bij mogelijke arbeidsconflicten. Dat bracht hem op het spoor van financiële onafhankelijkheid, met name door het boek Je Geld of Je Leven van Hanneke van Veen en Rob van Eeden, dat hij al tijdens zijn studietijd had gelezen.

Waarom ben jij gaan aflossen?
Een aantal redenen:  Vanwege de vrijheid. Door mijn vaste lasten te verlagen kan ik in minder tijd of met een eenvoudiger baan in mijn levensonderhoud voorzien. En ook vanwege de onafhankelijkheid. Door lagere vaste lasten voel ik meer moed om verantwoordelijkheid en risico's te nemen.

Wat voor hypotheek heb jij? 
Ik heb een hypotheek bij de ING (toenmalig Postbank): 60 % lineair en 40 % annuiteit, met NHG. Afgesloten in 2001.

Wil je alles aflossen/ Heb je de hele som afgelost?
Ik heb eind 2012 de gehele som afgelost en de akte van doorhaling van de hypotheekakte bij het Kadaster is inmiddels geregeld. Dat kostte me € 95 inclusief alles. Geregeld via http://www.aktevandoorhaling.nl/ 


Hoe reageerde je hypotheekverstrekker op je aflosplannen?
De bank legde (telefonisch) direct netjes uit hoe ik extra kon aflossen: ik moest het bedrag overschrijven naar het rekeningnummer van ING Hypotheken, onder vermelding van ''extra aflossing'' en mijn hypotheeknummer. Na betaling ontving ik telkens een brief ter bevestiging van het extra afgeloste bedrag.

Ben je helemaal vrij om af te lossen wat je wilt, of moet je je aan een minimaal aflosbedrag houden van de bank? Is het aflossen een ingewikkeld administratief proces?
Het aflossen was administratief eenvoudig: ongeveer vier keer per jaar maakte ik via internetbankieren een flink bedrag over, zoals hierboven beschreven. Ik kreeg het verzoek om ronde bedragen af te lossen, maar een minimum werd niet genoemd. Ik kon jaarlijks 20 % van de hoofdsom boetevrij aflossen. Dit bedrag heb ik in het laatste jaar gehaald. Aflossing kon echter onbeperkt boetevrij bij het aflopen van de rentevaste termijn, bij mij jaarlijks. Dus in de praktijk speelde de boeteclausule voor mij geen rol.

Maakte je van te voren een aflosplan en lukt het je om je daaraan te houden?
Mijn plan was om al het geld dat ik kon overhouden te gebruiken voor aflossing. Wel met een buffer van € 10.000. Hier heb ik me aan gehouden. Ik heb me niets wezenlijks ontzegd, maar wel goed nagedacht over wat ik belangrijk vond om geld aan uit te geven (sport en recreatie met vrienden en boeken). De rest heb ik geminimaliseerd. Ook heb ik geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen (isolatieglas, HR-combiketel en waterbesparend sanitair). Dit scheelde vervolgens kosten dus dat hielp ook bij het aflossen.

Hoever ben je met aflossen?
Klaar.

Hoe reageerde je omgeving dat je ging aflossen?
Mijn directe familie vond het zeer verstandig en waren trots toen het gepiept was. Mijn vrienden begrepen het wel, maar deelden het enthousiasme minder. Men zag minder problemen in hoge vaste lasten.

Hoe houd je het vol? Hoe ga je om met tegenvallers?
Mijn schema was niet zo strak. De aflossingen kwamen al snel flink op gang, waarna het steeds makkelijker ging (sneewbaleffect). Zolang ik het gevoel bleef houden dat ik op de goede weg zat was ik tevreden.

Wat is jouw tip voor mensen die nog niet aflossen en twijfelen of ze het moeten gaan doen?
Aflossen voelt voor mij alsof ik emmers van mijn boot knip en dus steeds lichter en gemakkelijker vaar. Ik voel meer energie en door de lagere kosten doemen nieuwe vrijheden op om mijn leven meer naar mijn zin in te richten. Dat gun ik iedereen.

naschrift van Joris aangezien een aantal lezers graag wilde weten wat zijn hypotheek was: 
Het bedrag was € 138.000,-, inclusief kosten koper etc. Dat was in 2001 ongeveer 3,5 maal mijn brutojaarsalaris. Ik heb in totaal ongeveer € 170.000,- betaald aan de bank, inclusief rente en met verrekening van de hypotheekrenteaftrek.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...