donderdag 14 maart 2013

Schulden gemaakt, wat nu?(2)

Gisteren plaatste ik het eerste deel van een artikel over schulden. Hierin kun je lezen dat je in geval van schulden zo snel mogelijk in actie moet komen. Dat doe je door:
1) inzicht te krijgen in de hoogte van je schulden
2) inzicht te krijgen in je uitgaven en inkomsten
3) inzicht te krijgen of het voor jou mogelijk is zelf uit deze situatie te komen of niet

Kon je gisteren tips lezen over hoe je het aflossen van schulden zelf kunt aanpakken oa met een stappenplan van het Nibud, vandaag lees je over wanneer het beter is om hulp te zoeken en wat dan de mogelijkheden zijn.
 
Wanneer besluit je om niet zelf je problemen op te lossen?
  • Wanneer schuldeisers niet mee willen werken aan een afbetalingsregeling en jij niet in staat bent af te lossen
  • Wanneer het jou niet lukt om een sluitende begroting te maken
  • Als het schulden maken doorgaat (bijvoorbeeld je ex doet aankopen waar jij voor opdraait)
Niet zelf oplossen, wat doe ik dan?
Verschillende instanties houden zich bezig met schuldhulpverlening., maar sinds 2012 is de gemeente verantwoordelijk voor schuldhulpverlening. Kom je er achter dat je het niet in je eentje kunt oplossen dan klop je bij de gemeente aan. Daar word je vervolgens doorverwezen naar een instantie die zich in jouw gemeente zich met schuldhulpverlening bezighoudt. Voorbeelden van dit soort hulpverlening zijn de Gemeentelijke Kredietbanken, maatschappelijk werk, de sociale dienst of leden van de NVVK .  

Bovengenoemde schuldhulpverleners kunnen een een minnelijk traject of een wettelijk traject regelen om de schulden op te lossen. Een minnelijk traject is op basis van vrijwillige - maar niet vrijblijvende - afspraken. Soms wordt een deel van de schuld kwijtgescholden, door een deel van de schuld te betalen. Een wettelijk traject wordt door een rechter bepaald, dat wordt de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen genoemd (WSNP). Als de rechter hiertoe besluit, dan ga je de schuldsanering in. Dat betekent dat je de schulden gaat aflossen onder supervisie van een bewindvoerder, die er voor zorgt dat het door de rechter bepaalde traject wordt uitgevoerd én die alle contacten onderhoudt met schuldeisers. Beide trajecten duren maximaal drie jaar. Daarna kun je met een schone lei beginnen. Een wettelijk traject wordt pas door een rechter bepaald, als er geprobeerd is een minnelijk traject te regelen, maar dit niet tot stand is gekomen.

Ook de kerk biedt een helpende hand, door middel van Schuldhulpmaatje. Zij bieden ondersteuning en coaching bij het oplossen van de problemen, maar kunnen geen minnelijk of wettelijk traject regelen. Zij kunnen wel helpen met het krijgen van overzicht en het zelf oplossen van de problemen zodat je de schulden kunt afbetalen.

Licht je werkgever in
Als je de schuldsanering ingaat, zal je werkgever op de hoogte worden gebracht. Je bent immers niet vrij om je loon naar eigen inzicht te besteden. Je bewindvoerder bepaalt wat jij mag overhouden na aftrek van de af te lossen schuldbedragen. Afhankelijk van de situatie waarin je zit en de reden van je schulden (scheiding, verslaving, gat in de hand), heeft je werkgever eventueel last van jouw situatie, misschien verzuim je wel meer, door alle zorgen die je hebt. Het is dus aan te reden eerlijk en duidelijk te zijn over wat er speelt. Soms kan een werkgever zijn werknemers hulp bieden door een traject aan te bieden bij een budgetcoach. Informeer op je werk of dit het geval is.

Bedenk dat ook als je niet de schuldsanering ingaat,  je werkgever mogelijk wordt betrokken bij je situatie. Dat kan bijvoorbeeld als een deurwaarder beslag op je loon laat leggen. Het is wijsheid om de situatie voor te zijn en je werkgever op tijd te informeren. Hij heeft namelijk ook extra werk door jouw schulden, bijvoorbeeld omdat de loonadministratie moet worden aangepast.

Een situatie met schulden is tijdelijk, ook al voelt het als je erin zit, alsof het nooit voorbij gaat. Laat je niet verlammen door de situatie maar doe er iets aan. Los het zelf op of laat je helpen. Je voelt je waarschijnlijk al snel een stuk krachtiger als je actief uit je situatie probeert te komen. Ben je op zoek naar lotegenoten, kijk dan eens op dit forum

Gebruikte bronnen:
Schuldhulpverlening
Nibud, info over schulden

Nibud, info over begroten
Zelf je schulden regelen
Uit de schulden nu

Heb jij wel eens schulden gehad (buiten de hypotheek)? Lukte het om er zelf uit te komen?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...