dinsdag 12 maart 2013

Beste Generali (2)

Een tijd geleden werd ik in het FD genoemd in een artikel van journaliste Cleo Scheerboom over woekerpolissen. Hierin ging zij in op de woekerpolissen die Meneer Spaarcentje en ik tot voor kort hadden en omschreef zij kort hoe wij deze met succes hebben afgekocht. Eén van de woekerpolissen werd met naam genoemd, Generali, en dat triggerde de verzekeraar om contact met mij op te nemen. Zij nodigden mij uit om te vertellen wat er mis was gegaan, omdat ze willen leren van de ervaring. Ik schreef een mail naar Generali die ik ook op het blog plaatste. Vorige week ontving ik hun reactie:


Beste mevrouw Spaarcentje,

In uw mail hieronder schetst u een vervelende situatie. Voor ons was het FD artikel (van 23 februari jl.) -met daarin uw verhaal- een trigger om uit te zoeken waarom bepaalde zaken zo gelopen zijn. Met de polisnummers die u ons heeft gegeven, hebben wij dat kunnen doen. Graag geven wij u in deze mail een terugkoppeling.
Uw beleggingsverzekering
In 2001 hebben u en uw partner een lijfrenteverzekering op basis van beleggen (Generali Toekomstplan) afgesloten, inclusief een dekking bij overlijden. Dit betekent dat de premie van uw verzekering  –onder aftrek van kosten-  wordt belegd in een van de Generali fondsen. Uit uw fondswaarde wordt onder andere de premie voor de dekking bij overlijden betaald. U heeft destijds gekozen voor 100% belegging in het Generali CombinatieFonds. Hierbij bent u zelf verantwoordelijk voor de beleggingsrisico’s. Omdat het om een beleggingsverzekering gaat, kan vooraf geen garantie worden gegeven op de waarde van de beleggingen op de einddatum (2032) van uw verzekering. Wel heeft uw adviseur u destijds een prognose geschetst aan de hand van voorbeeldkapitalen. In onze aanvullende voorwaarden bij de polis informeerden wij u onder meer over de in te houden kosten. Wij gaan er vanuit dat uw adviseur deze destijds met u heeft doorgenomen
De waardeontwikkeling van uw verzekering
Door te beleggen, neemt u een risico. Dit kan positief of negatief uitpakken. Helaas blijkt dat laatste bij u het geval te zijn, 4 jaar na afsluiten van uw verzekering. Wij kunnen ons voorstellen dat u schrok van de negatieve opbrengsten die u zag op het jaarlijkse waardeoverzicht. Waarom dit zo tegenviel, kunnen wij u uitleggen.

Financiële crisis
De financiële crisis heeft grote gevolgen gehad op de koersen van Europese beleggingsfondsen. De crisis heeft ook de fondsen van Generali geraakt. En dat heeft ook u tot onze spijt moeten ondervinden. De opbrengsten van uw beleggingsverzekering zijn mede hierdoor achtergebleven bij de vooraf geschetste verwachting.    

Ingehouden kosten
Niet alleen de crisis had invloed op de opbrengsten van uw verzekering. Ook kosten die worden ingehouden op de premie (vóórdat deze belegd wordt) drukken vooral in de eerste jaren van uw verzekering de waardeontwikkeling.

De kosten gedurende de eerste 8 jaar
In de aanvullende voorwaarden bij uw polis leest u onder meer over kosten die worden ingehouden tijdens de zogenoemde inhoudingsperiode. Dit betekent dat in de eerste 8 jaar van de polis (de inhoudingsperiode) een percentage van de betaalde premie wordt ingehouden. Dit bedroeg destijds 37,05%. Een groot deel daarvan zijn kosten voor de adviseur, een klein deel zijn kosten voor Generali:
·         De adviseur/bemiddelaar. Hij heeft een vergoeding ontvangen voor het adviseren, afsluiten en beheer van uw verzekering:
-         Afsluitprovisie: 4% van de totale te verwachten premie gedurende de looptijd (met een maximum van 30 jaar) van de verzekering.
-         Na het eerste jaar: doorlopende provisie (2% van de maandelijkse premie)
·         De verzekeringsmaatschappij (zoals algemene bedrijfskosten en administratiekosten)
Als een verzekering binnen deze inhoudingsperiode beëindigd wordt, dan hebben de kosten relatief gezien veel impact gehad op de opgebouwde waarde.

De kosten gedurende de hele looptijd van de verzekering
Gedurende de hele looptijd van uw verzekering, betaalt u zogenoemde ‘doorlopende kosten’. Dat zijn kosten die wij maandelijks maken voor administratie en het beheer van de polis en de bijbehorende beleggingen. Deze doorlopende kosten betaalde u vanuit uw fondswaarde.
De waardeontwikkeling kan in de eerste jaren van uw verzekering dus achterblijven ten opzichte van wat u heeft ingelegd. En dat zag u ook terug in de jaarlijkse waardeoverzichten die u van ons ontving. Graag benadrukken wij dat de afgegeven voorbeeldrendementen zijn gebaseerd op de totale looptijd van uw verzekering (1 augustus 2001 tot en met 1 augustus 2032).


Dalende fondswaarde na premievrij maken van de polis
De beleggingsresultaten in de eerste 4 jaar van de looptijd van uw verzekering waren voor u een flinke tegenvaller. U heeft uw verzekering per 1 mei 2005 daarom premievrij gemaakt. Op dat moment hebben wij geen 37,05% meer ingehouden op de premie en betaalde u ook geen doorlopende provisiekosten voor uw adviseur meer (2% van de betaalde premie). Met het premievrij maken van de polis stopt ook de aankoop van participaties voor het Generali beleggingsfonds. U blijft wel betalen voor de zogenoemde ‘doorlopende kosten’. Dat zijn kosten die wij maandelijks maken voor administratie (€ 3,50 na premievrij maken) en het beheer van de polis en de bijbehorende beleggingen (0,054% van de fondswaarde per maand). Deze doorlopende kosten betaalt u vanuit uw fondswaarde. Dit verklaart waarom u ook na het premievrij maken van uw verzekering de waarde van uw beleggingen zag dalen.

Over het afkopen van uw verzekering
Op uw vraag waarom u eerst niet uw polis mocht afkopen en later wel, kunnen wij kort zijn. In 2005 mochten wij niet op uw verzoek ingaan vanwege fiscale restricties. Dit hebben wij u via een brief laten weten (d.d. 26 april 2005). In 2009 zijn deze restricties opgeheven waardoor u in 2012 uw polis wel kon afkopen. Verzekeraars zijn dan wel verplicht om over de afkoopsommen van lijfrenten loonbelasting af te dragen (Belastingplan 2009).  

Wat hadden wij beter kunnen doen?
De brief aan u was inderdaad niet duidelijk en ongelukkig geformuleerd. Dit had niet mogen gebeuren. Onze excuses hiervoor. Ik kan u wel verzekeren dat wij anno nu dit soort brieven niet meer versturen. Wij hebben de afgelopen jaren geleerd van klantreacties en voortschrijdende inzichten. Wij zoeken continu naar oplossingen om het de volgende keer beter te doen.

Wij weten dat wij hiermee uw situatie niet veranderen. Wij zijn blij dat u ons de kans heeft gegeven om onze kant van het verhaal toe te lichten.

Met vriendelijke groet, 
Generali

Mijn reactie:Beste Generali,

Hartelijk dank voor uw mail. U legt hierin zaken uit die ik zelf inmiddels ook wel weet,  met name de praktijk van Generali om de eerste jaren na start van de polis, zeer hoge kosten in te houden. Over deze verhouding tussen kosten, inleg en beleggingen zijn wij destijds niet geïnformeerd.

Dat de opbrengsten in de beginjaren al zo tegenvielen, had dus helemaal niets te maken met de financiële crisis, zoals u verderop in uw mail schrijft, maar alles te maken met een adviseur die dus hoge opbrengsten kon innen, zonder dat daar een goed resultaat van een belegging tegenover stond. Mijn vader leerde mij om goed en zorgvuldig met geld om te gaan, vooral met geld van anderen. Uw gedrag ten opzichte van onze polis is het tegenovergestelde van die gedachte: eerst wordt het geld voor anderen veilig gesteld en dan volgt de verzekerde. Daar zit het probleem van de door u verkochte polis, niet in de financiële crisis.

Natuurlijk gaan beleggingen met risico's gepaard, daar ben ik me terdege van bewust. Door uw constructie om de eerste 8 jaar lang kosten à 37,05 % in te houden, maakt u de risico's wel groter voor de verzekerde. Denkt u zelf ook niet dat de polis veel meer waarde had kunnen hebben, als er gewoon was geïnvesteerd in aankopen voor de crisis uitbrak, in plaats van hoge kosten in te houden?

Klaarblijkelijk moedigde u uw adviseurs aan om zoveel mogelijk klanten een Generali Toekomsplan te verkopen, ze konden immers een hoge afsluitbonus binnenhalen. Ik kan me zo maar voorstellen dat veel adviseurs die uw product verkochten waarschijnlijk geen transparantie boden over wat er nu precies met het geld gebeurde dat door de klanten maandelijks werd betaald. Dat was niet in hun belang.

Op de vraag wat u beter had kunnen doen, steekt u alleen de hand in eigen boezem voor wat betreft de ongelukkig geformuleerde brief. Dat bevestigt mij in het gevoel dat Generali niets heeft geleerd van de woekerpolisaffaire. Deze polis staat bij het Kifid geregistreerd als woekerpolis en u doet alsof uw neus bloedt. Sterker nog, op uw site lees ik dat u meent geen woekerpolissen te hebben verkocht, aangezien u altijd duidelijk bent geweest over de in te houden kosten. Die transparantie is er in ons geval niet geweest. Toch meent u de gunstige uitzondering te zijn, waar de Ombudsman over spreekt. 

Op de site van de AFM lees ik: 'De woekerpolisaffaire is de verzamelnaam voor de ophef rondom beleggingsverzekeringen. Deze ophef is ontstaan doordat een groot deel van de inleg van een beleggingsverzekering niet belegd werd, maar opging aan hoge kosten en verzekeringspremies. Ook was de informatieverstrekking onvolledig, ontoereikend en niet in alle gevallen juist.'. 

Wat ik hier lees is dat woekerpolissen polissen zijn waarbij de verhouding tussen kost en inleg scheef is. De 37,05 % aan ingehouden kosten lijkt me daar een helder voorbeeld van. Ongetwijfeld houdt u zich nu aan de normen die sinds de woekerpolisaffaire zijn aangescherpt. Sinds de Wabekenorm is ingevoerd, mag u maximaal 2,5 tot 4,5 % kosten inhouden op polissen.  Vindt u dat zelf ook niet een enorm verschil?

Voor u is de woekerpolis-ophef als maatschappij misschien inmiddels een kleine rimpeling in het zakendoen en geld verdienen. Voor veel mensen echter is de woekerpolisaffaire een grote financiële ramp met grote gevolgen in het persoonlijke leven. Op uw site lees ik ook onder meer over ethiek. Heel mooi, maar wat mij betreft houdt dat ook integriteit in en dat mis ik in mijn ervaring met uw maatschappij. Bovendien legt u nu een groot deel van de schuld neer bij de adviseur (die harkte immers volgens uw uitleg een groot deel van de 37,05 % naar binnen) en bij mij (ik begrijp blijkbaar de risico's van beleggen niet). Toch blijft het uw product en de adviseur handelde binnen de ruimte die u hem liet.

U heeft mij helemaal niet benaderd om te leren van de ervaring maar om mij te vertellen dat u niets fout heeft gedaan, buiten de door u genoemde brief. Wellicht hoopt u dat ik nu op mijn blog schrijf: 'wacht eens, ik had helemaal geen woekerpolis, beleggen is gewoon risicovol'. Dat zal ik niet doen.  Steeds meer mensen worden wakker en doordrongen van de effecten van woekerpolissen. Op mijn blog geef ik mensen zoveel mogelijk informatie om te onderzoeken of ze ook een woekerpolis hebben.

U heeft gelijk: beleggen is riskant. Vertrouwen op Generali blijkbaar ook.  Ik vertrouw mijn geld niet meer aan u toe.  Ook niet aan anderen overigens. Ik los tegenwoordig liever de hypotheekschuld  af om zo toch mijn beoogde spaardoel te bereiken.

Fouten maken doen we allemaal. Nu nog leren dat toe te geven en sorry te zeggen.

Met vriendelijke groeten,
Spaarcentje
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...