maandag 18 februari 2013

Wel ja, nog een lening erbij! Over het woningakkoord

Vorige week sloot het kabinet met D66, de ChristenUnie en de SGP een akkoord over de woningmarkt. Ze kwamen overeen dat er een versoepeling zal gelden op verschillende gebieden, van  huurverhogingen en verhuurdersheffingen, tot een sympathieke afspraak dat mensen die er in inkomen op achteruit gaan, aanspraak kunnen maken op huurverlaging. Ook kunnen mensen die chronisch ziek zijn 'met een nader te bepalen indicatie' een uitzondering krijgen op inkomensafhankelijke huurverhogingen. Goed bedacht, alleen de opmerking 'nader te bepalen' doet het ergste vermoeden. Binnenkort zullen we ongetwijfeld lezen over mensen die ziek zijn en buiten deze regeling vallen omdat ze niet binnen de indicatie vallen maar wel veel ziektekosten maken en hun huurverhoging niet kunnen betalen.

Daarnaast heeft men zich ook gebogen over de hypotheken. 'Het volledig aflossen van hypotheken binnen 30 jaar blijft de norm. Wel komt er de mogelijkheid om naast de hypotheek een tweede lening af te sluiten tot 50 procent van de waarde van de woning en een looptijd van maximaal 35 jaar. Ofwel: nieuwe huiseigenaren kunnen de helft van de waarde van hun huis aflossingsvrij financieren.'
(bron: Volkskrant 13 februari j.l.)

Tja, moeten we hier blij mee zijn? Ik betwijfel het. Voor zover ik het begrijp is dit bedoeld voor mensen die schrikken van de hogere maandlasten die een annuïteitenhypotheek met zich meebrengt. We weten inmiddels allemaal dat aflossen verplicht is geworden en dat nieuw afgesloten hypotheken dus of een annuïteitenhypotheek zal zijn of een lineaire hypotheek. Dat zal in de toekomst betekenen dat mensen meer eigen geld moeten gaan inbrengen in het huis en dus eerst flink moeten sparen óf hogere maandlasten voor lief nemen.

In de praktijk komt de nieuwe maatregel er op neer dat mensen een product afnemen dat bestaat uit twee leningen: de annuïteitenhypotheek en een extra lening. Die extra lening is bij aanvang € 0 en via een ingewikkelde instructie los je gedurende 30 jaar maandelijks af. Wát je aflost, daarvan wordt 50% weer aan jou teruggegeven en gestopt in je extra lening, Wat je dus links om aflost op je annuïteitenhypotheek wordt rechtsom op je extra lening bijgeschreven. Na 30 jaar heb je op een hypotheek van zeg € 200.000 zo de helft afgelost.

Ik heb één groot bezwaar hiertegen: weer een ingewikkeld product dat niet in één zin valt uit te leggen wegens ingewikkelde fiscale constructies. En aan het einde van de looptijd van 30 jaar zit je in dit voorbeeld nog altijd met een schuld van een ton. Hoe moet die dan worden weggepoetst?

Bovendien -  nog een bezwaar - betaal je uiteindelijk via deze constructie gedurende de looptijd natuurlijk meer dan dat je alleen een annuïteitenhypotheek afsluit. Je betaalt immers twee keer rente, voor je annuïteintehypotheek én voor je extra lening. Zo begrijp ik het en zo lees ik het:

'Voor dit product is duidelijk dat over de hele looptijd de kosten hoger zijn dan voor een enkelvoudige lening waarbij 100% afgelost wordt. Maar de eerste 30 jaar zijn de lasten voor de koper lager omdat per saldo minder afgelost wordt. De consument kan zo kiezen tussen een lening met hogere maandlasten en 100% aflossing of een lening met lagere maandlasten en 50% aflossing. Deze variant leidt tot een ongeveer vergelijkbaar risicoprofiel als de tot voor kort vaak gebruikte hypotheekcombinatie van 50% aflossingsvrij en 50% banksparen.' (Site SGP)

Ongetwijfeld is dit bedacht om de woningmarkt weer op gang te helpen en starters over een drempel te halen. Maar hier los je niets mee op. Geef starters een gunstige rente, in plaats van dat je ze nu weer met een restschuld opzadelt. Hopen maar dat mensen kiezen voor gezond verstand. Eerst waren aflossingsvrije hypotheken taboe, maar dit lijkt er weer verdacht veel op. Maar dan aflossingsvrij light.

Let wel, ik ben geen econoom en klets ook maar vanuit mijn belevingswereld en zoals ik het nieuws opvat. Bovendien kan ik me voorstellen dat iemand met meer kennis deze maatregel heel anders opvat. Ik wil je alleen aanmoedigen zelf na te denken over het nieuws. En als je een starter bent, hoop ik van harte dat je kiest voor een eenvoudige hypotheek die in één zin is uit te leggen.


Wat vind jij van deze maatregel?

Meer weten? Dit stuk vond ik erg verhelderend: http://www.berekenhet.nl/nieuws/annuiteitenhypotheek-met-aflossingslening.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...