woensdag 20 februari 2013

Wat is het moment om af te lossen?

Half Nederland is aan het aflossen lijkt wel. Maar is aflossen altijd noodzakelijk? Dat hangt af van je situatie en het is zinvol om jezelf een aantal vragen te stellen:
  • Heb je naast de hypotheek nog andere schulden? 
  • Staat je huis onder water of heb je een grote overwaarde? 
  • Als jij komt te overlijden, zadel jij je erfgenamen dan met een grote schuld op? 
  • Kun je de maanlasten makkelijk opbrengen? 
  • En kun je dat ook nog als er één inkomen wegvalt of een deel van de inkomens? 
  • Hoeveel geef jij verhoudingsgewijs uit aan de hypotheek? 
  • Heb je een beleggingshypotheek met woekerpolis?
  • Hoe denk je je hypotheek te gaan aflossen als je huis in waarde is gedaald en je woekerpolis niet voldoende heeft opgebracht?
  • Heb je een goede pensioenvoorziening?

Onze hypotheeklasten zijn eigenlijk te hoog in verhouding met ons inkomen. Onze motivatie om af te lossen is dus vooral om de maandlasten te verlagen door de schuld zo snel mogelijk naar beneden te brengen. Met lagere maandlasten worden we minder afhankelijk van ons inkomen. Zo hebben we meer vrijheid om bepaalde keuzes te maken. Dan denk ik vooral aan de situatie dat ik misschien weer ga werken en niet zomaar 1-2-3 zoveel zal kunnen verdienen, als wat ik nu aan uitkering ontvang.  Of dat Meneer Spaarcentje misschien ooit kan kiezen voor een baan hier in de buurt (we wonen in West-Friesland en daar liggen de lonen lager dan in regio Groot Amsterdam).

Er zijn wel drie voorwaarden waaraan je moet voldoen, voor je kunt aflossen:
1) Je moet het kunnen missen
2) Je financiën moeten op orde zijn
3) Je beschikt over een buffer, passend bij jouw inkomen en leefstijl

Zomaar af gaan lossen is weinig zinvol. Dan is de kans misschien ook groot dat je er snel de brui aan geeft. Wat bij ons goed werkte is een aflosplan maken. We keken naar de totale schuld en de termijn waarbinnen deze moet worden afgelost. Vervolgens keken we wat we nu maandelijks kunnen missen. Dat aflosplan kan gewoon op papier en met een rekenmachine of in excel. Dat maakt niet uit, als je maar in staat bent meerdere jaren vooruit te denken. Ook bedachten we een schema voor meevallers: 80% naar de aflossing, 10 % naar de spaarrekening en 10 % voor de pret.

Vanwege het vermeerdereffect, wordt het bedrag dat je kunt aflossen steeds maar hoger. Na elke aflossing zakken immers je maandlasten.  Dan hebben we het over een paar euro per keer, als je net als wij in bedragen van rond de € 500,- tot € 1000,- aflost en niet dus over tientjes per keer.  Wat ook hier helpt is zaken op de langere termijn te bekijken. In september 2012 betaalden wij € 1179,- aan hypotheeklasten en inmiddels is dat vanaf volgende maand € 1149,-. Dat scheelt € 30! Wel is het zo dat je de uitgespaarde maandlasten niet 1 op 1  bovenop je aflosbedrag kunt leggen. Je ontvangt immers ook minder renteaftrek. Bij ons wordt dat 1 keer per jaar verrekend. Hoeveel dat is weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ik ga voor nu uit van de helft. Dus van die € 30,- die ik inmiddels minder aan rente betaal, gebruik ik € 15,- om het aflosbedrag te verhogen.

Naast het aflossen blijven we ook sparen. Door het jaar heen zijn er immers onverwachte uitgaven, die maken dat we soms een greep in de buffer moeten doen. Het sparen is dus om de buffer op peil te houden. Mocht door een onverwachte noodsituatie de buffer onder een bepaald bedrag komen, dan stoppen we tijdelijk met aflossen en vullen we eerst de buffer weer aan.

Omdat situaties veranderen is het zinvol een paar keer per jaar de tussenstand op te maken. Lukt het nog? Is het aflosbedrag nog op te brengen of moeten we het plan aanpassen? Omdat ons aflosplan in excel staat, kan ik daar eindeloos mee goochelen en situaties bedenken en kijken wat daar de gevolgen van zijn. Dat helpt me ook gemotiveerd te blijven. Zo zie ik dat volgens ons aflosplan onze maandlasten echt flink zijn gedaald als we met een eventuele studie van Zoon een dure tijd tegemoet gaan. Dat vind ik prettig om te zien, het helpt me om nu de keuze voor aflossen te maken.

Ben jij ook aan het aflossen of ben je alle aandacht voor aflossen inmiddels zat?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...