vrijdag 15 februari 2013

Minder piekeren over geld

Vrijwel iedereen zal dit herkennen: je loopt langs een geweldig huis, kijkt naar binnen en je denkt: 'dit huis is voor mij bedoeld'. En natuurlijk is de waarde van het huis ongeveer tien keer jouw jaarinkomen. Leidt dit altijd tot frustratie? Dat hoeft niet zo te zijn. Je kunt ook onderzoeken wat in dat perfecte huis je zo aanspreekt. Is alles aan kant, ziet het er welkom uit, straalt het balans uit? Dan heb je wellicht niet meer geld nodig, maar meer organisatie en structuur in je eigen huis en leven.

In 'Minder piekeren over geld' word je door de schrijver John Armstrong aangemoedigd na te denken over de rol die geld speelt in je leven. We piekeren wat af. Maar dat piekeren staat vaak los van daadwerkelijke problemen met geld. Want die pakken we aan als het moet. Het piekeren blijft, omdat geld verbonden is met emoties als jaloezie, frustratie, onzekerheid, angst, hebzucht. Geldzorgen zeggen zo beschouwd meer over jou, dan over de wereld waarin je leeft.

Dit boek leert niet hoe je meer geld kunt krijgen of met minder geld kunt uitkomen, maar geeft je de mogelijkheid te onderzoeken op wat voor manier geld voor jou een motivatie is en wat je daarmee hoopt te bereiken. Of in hoeverre het wel of juist niet hebben van geld je identiteit verandert. Ben je misschien bang voor geld? Ben je angstig om eventueel niet voldoende geld te hebben? Dat kan je gedrag enorm beïnvloeden in de keuzes die je maakt. Misschien blijf je om die reden hangen in een vervelende baan, onder het motto  'ik heb tenminste een baan'. Misschien kun je dan niet ontspannen, ook al heb je een buffer waarmee je het in geval van baanverlies zeker twee jaar kunt uithouden, want stel wat erna gebeurt? Curieus genoeg blijken geldzorgen ook voor te komen bij mensen die meer dan voldoende hebben. Want geld hebben, brengt angst voor verlies met zich mee.

Van je geldzorgen afkomen kan als je antwoord vindt op een aantal vragen die met geld te maken hebben:
  • waar heb ik het voor nodig?
  • hoeveel heb ik nodig om dat te bereiken?
  • wat is de beste manier om eraan te komen?
  • welke economische verantwoordelijkheden heb ik tegenover anderen?
Om deze vragen te beantwoorden, moet je eerst ophelderen welke betekenis geld voor jou heeft. Strikt gezien is het een ruilmiddel, maar vanuit emotioneel standpunt gezien vertegenwoordigt het veel meer. Voor de één is geld 'het kwaad' en dat komt misschien door eerder opgedane ervaringen waarbij het hebben van geld bijvoorbeeld tot problemen in vriendschappen heeft geleid. En voor de ander is het dé oplossing, om zo bijvoorbeeld van een ongewenste partner af te komen - 'als ik genoeg heb dan pak ik mijn koffers en ik ben weg....'

Om achter die vele betekenissen te komen, moedigt de schrijver je aan woorden op te schrijven die jij associeert met geld en te omschrijven wat je daar mee bedoelt. Je kunt dan denken aan woorden als: 'veiligheid' of 'er is nooit genoeg' maar ook 'jij hoeft je nergens zorgen over te maken want jij hebt overduidelijk genoeg'. Vervolgens ga je een laagje dieper en nu citeer ik: 'Om zelfbewustzijn te kweken, kun je het beste de cruciale fasen in je persoonlijke financiële geschiedenis onderzoeken. Ben je trots op jezelf als het om geld gaat? Wanneer voelde je je het meest vernederd of in verlegenheid gebracht door geld? Hoe dacht je over de mensen die daar toen een rol in speelden? Welke rol heeft geld in je relaties gespeeld? Heeft je opvoeding een gezonde houding ten opzichte van geld gestimuleerd?'

Het interessante is dat denken over geld op deze wijze de vinger op zere plekken kan leggen. Duidelijk kan maken waarom je het telkens weer verprutst, of duidelijk maakt dat je met sommige naasten in een onbewuste competitie bent geraakt over wat je wilt bereiken in het leven.

Het boek wordt voor mij wat helderder vanaf het moment dat het ingaat op het verschil tussen behoefte en verlangen, welk prijskaartje daar aan hangt en in hoeverre beiden worden aangedreven door de waarden volgens welke je leeft. Dit heel duidelijk boven tafel krijgen, kan er soms voor zorgen dat mensen ineens hele duidelijke en heftige keuzes maken. In dit verband wordt de term 'floreren' geïntroduceerd. Bepaalde behoeftes helpen ons meer dan andere om onze ambities op de lange termijn te vervullen, en dan heb ik het over verwezenlijken van je diepste wensen en niet zozeer over een promotie op je werk. Het heeft te maken met keuzes maken die je versterken in wat je wilt zijn of worden. Hoe meer je daartoe in staat bent, hoe meer je kunt 'floreren'. Hier noemt de schrijver het voorbeeld van de familie Jennings die besluit geen geld meer uit te geven aan verjaardagen, Kerstmis en Sinterklaas. In plaats daarvan worden interessante reizen gemaakt, die anders buiten bereik zouden liggen en zo heeft het gezin unieke ervaringen die wezenlijk bijdragen aan wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden.

Zo gaat het boek verder. We lezen over geld en waarde, over hebben en doen en dit alles wordt aangetoond via veel voorbeelden uit de literatuur en zelfs de Romeinse dichter Vergilius wordt erbij gehaald. Van mij had dat wel minder mogen zijn. De auteur is filosoof en dat is te merken. Dat is positief en negatief. De vele vragen die hij stelt, moedigen aan en zetten een proces in werking. Maar soms gaat hij wel erg ver, bijvoorbeeld wanneer hij Vergilius aanhaalt bij het achterhalen van de reden dat hij zelf een persoonlijke afkeer heeft van een geordende administratie. Hij zegt glashelder: 'chaos is het resultaat van een ongelukkige verhouding tot geld'. Dat en de veelzeggende foto van het bureau van zijn vader maakte voor mij meer duidelijk dan de Vergilius passage die erop volgde, hoe vermakelijk ook. Het haalde het tempo wat uit de tekst.

Minder piekeren over geld is door de benadering van het onderwerp geen eenvoudig boek om te lezen. Het zal voor sommigen een brug te ver zijn of heel confronterend. Het onderwerp geld wordt van alle kanten bekeken en zo ook de relatie die wij er mee hebben. De auteur werpt interessante vragen op, bijvoorbeeld of veel geld verdienen immoreel is, of gekregen geld (erfenis) 'vies' is, wat afgunst zegt over onszelf. Alleen de vele voorbeelden en illustraties waarmee het onderwerp wordt behandeld, zijn bijna allemaal afkomstig uit het verleden (zoals de klassieke oudheid) of de literatuur. Hierdoor lijkt er wat minder aansluiting te zijn met mijn eigen benadering van geld. Voor mij persoonlijk was het soms te abstract.

De kern van het boek is dat geldproblemen alleen met geld te maken hebben en snel moeten worden opgelost. Geldzorgen daarentegen gaan over je relatie ten opzichte van geld. Een ongezonde relatie kan evenwel leiden tot geldproblemen. Het loont dus je relatie met geld te onderzoeken. Vindingrijkheid, onafhankelijk denken, lessen leren van gemaakte fouten en weten wat je nodig hebt in het leven, niet alleen op geldgebied maar ook op andere gebieden, vergroten de kans om tot floreren te komen.

Verwacht niet dat je na het lezen weet hoe je je financiën moet reorganiseren. Wat je wel kunt verwachten is dat je door de vele vragen gaat nadenken over wat jij belangrijk vindt en wat het prijskaartje is dat daaraan hangt. Dit helpt ook om keuzes te maken over waar je op de lange termijn naar toe wilt groeien.

Tot slot - en dat heeft niets met de inhoud te maken - ik vond het boek uitzonderlijk mooi opgemaakt en vormgegeven.

Het boek is verschenen als onderdeel van de serie 'The School of Life'. Hierin verschijnen boeken die de grote issues van het leven onder de loep nemen, zoals geld, geestelijke gezondheid, werk en technologie.

Minder piekeren over geld
John Armstrong
€ 14,95 / ISBN 9789029585071

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...