zaterdag 1 september 2012

Even op herhaling

Nu de zomervakantie ten einde is, maak ik de balans op van de afgelopen weken op financieel gebied. Hoewel we het budget tijdens de vakantie in Frankrijk niet overschreden, hebben we dat goede gedrag ruimschoots te niet gedaan door ons erna te gedragen alsof we de jackpot hadden gewonnen. Sommige uitgaven waren onontkoombaar, andere waren luxe:

nieuwe glazen voor reservebril: € 180
uit eten met elkaar : €100
terugbetalen zorgkosten aan zorgverzekeraar: € 170
nota financieel adviseur: € 250
installatie oven (2 dagen werk en materiaal, excl. de oven zelf): € 371

Hoppa, meer dan € 1000 aan extra uitgaven in 2 weken tijd, alsof het niets is. Nu was het uit eten gaan natuurlijk een pure luxe, die we ons veroorloofden om te vieren dat het zo goed gaat met mij. En een uitje met zijn 2tjes was gezien de omstandigheden sinds-ik-weet-niet-hoe-lang niet meer voor gekomen. Maar dát we gingen, had zeker ook te maken met het gevoel dat het geld toch al uit onze handen stroomde alsof het niets was.

Ook de nieuwe glazen voor een reservebril vallen onder luxe uitgaven. Ik vind het heel prettig om 2 brillen te hebben. Is de één kwijt, dan heb ik de altijd de ander nog. En dat is een situatie die hier dagelijks voorkomt. Ik kocht 2 maanden geleden een andere bril. Dat doe ik elke 2 jaar (met het spaarplan van H.ans Anders), om en om koop ik een gewone bril en een zonnebril. Dit jaar waren mijn ogen iets achteruit gegaan en moest ik glazen op andere sterkte. Mijn oude bril voldeed daarmee niet meer en dat vond ik onhandig.

Nu gaan we dan weer over tot de orde van de dag waarbij we weer extra goed op de uitgaven letten. Het plan is om dit najaar uit te zoeken wat er verder nog te reorganiseren valt op financieel gebied. We pakten de  boodschappen aan, de energie-uitgaven, abonnementen en de hypotheek. Nu wordt het tijd voor de verzekeringen. Ik ga me daar de komende tijd eens in verdiepen. Daarnaast ga ik op herhaling bij mezelf. Mijn eigen tips weer consequenter toepassen, zodat de wat lakse houding van de laatste tijd verdwijnt. En eten uit de tuin. Dat scheelt ook veel. Dus eten we de komende week wortelen en courgette. En courgette en wortelen. In alle soorten en maten, met variatie door ze telkens anders klaar te maken. Tot het onze neus uitkomt.

En jij? Kom jij ook wel eens op een glijdende schaal terecht waarbij je merkt dat het geld zo tussen je vingers door glipt?
vrijdag 31 augustus 2012

Succesvol gevecht tegen de financieel adviseur

Wie mijn stukjes over het omzetten van onze hypotheek heeft gelezen, weet dat wij geen warme relatie met onze financieel adviseur hebben. Ooit kwam hij onuitgenodigd in ons leven omdat De Goudse, waar wij onze hypotheek regelden, geen rechtstreeks klantencontact meer onderhield. We kregen een naam en daarmee moesten we het voortaan verder doen. Natuurlijk stond het ons volledig vrij om een ander assurantietussenpersoon te zoeken, maar dat kwam er maar niet van. Op de één of andere manier stond dat nooit bovenaan ons to-do-lijstje.

De jaren verstreken en er was minimaal contact. Soms stelden wij een vraag per mail over verzekeringen of onze hypotheek, kregen dan een nietszeggend antwoord en dachten dan weer: o ja, een andere adviseur zoeken!.

Toen wij onze advisuer 3 maanden geleden een mail stuurden dat wij overwogen onze beleggingshypotheek om te zetten, kregen we alleen maar als antwoord dat dit niet verstandig was. Hij ging verder niet in op onze vragen. Bekijk t maar, dachten wij toen en gingen de hypotheekomzetting zelf regelen. Het zelf regelen was enerzijds om kosten te besparen, anderzijds om onszelf te dwingen voor ons verstandige keuzes te maken. Als je zaken aan anderen overlaat, bestaat zomaar de kans dat je wat gemakzuchtig wordt. Wij wel in ieder geval. En veel positieve ervaring hadden we niet met de financieel adviseur.

De adviseur liet pas weer van zich horen toen hij door de hypotheekverstrekker op de hoogte werd gebracht van onze plannen (en zijn provisie in gevaar kwam). En wist zich er tussen te wurmen. Er volgden 2 verhitte telefoongesprekken waarin hij ons vertelde teleurgesteld te zijn over het feit dat we zomaar de omzetting zijn gaan regelen. Wisten we niet hoe moeilijk dat was? Hij strooide met allerlei onwaarheden (de hypotheekverstrekker vraagt veel geld voor het omzetten, jullie hebben geen woekerpolis, voor de omzetting moet je ook naar een notaris) en die ons deden vermoeden dat hij vooral uit zijn eigen portemonnee redeneerde.

Aan onze hypotheek zat immers een beleggingspolis vast, waarvoor meneer provisie ontving. Deze regelmatige inkomstenbron (het zou immers nog 20 jaar doorlopen) zou droog komen te staan als wij onze beleggingshypotheek zouden omruilen voor een annuïteitenhypotheek. Omdat wij ook bij een annuïteitenhypotheek een verzekering dienden af te sluiten, zou hij er toch nog iets aan verdienen. Want, zo verzekerde hij ons, wij zouden niet zelfstandig een risicoverzekering bij De Goudse kunnen afsluiten.

Er waren voor ons meerdere redenen om onze risicoverzekering bij De Goudse af te sluiten. Eén van de redenen was dat ook onze hypotheek via De Goudse werd geregeld en alles bij één maatschappij houden, zou het proces van omzetten bespoedigen. Een andere reden was dat wij geen nieuwe gezondheidsverklaring bij De Goudse hoefden in te vullen, iets wat bij andere maatschappijen wel het geval zou zijn. Hoewel wij financieel gezond zijn, ben ik dat fysiek natuurlijk iets minder. Dus vandaar het besluit om bij De Goudse te blijven en vooruit dan maar, dan zou de financieel adviseur dat voor ons regelen.

Een ander iets voor je laten regelen, kost geld. In ons geval konden we kiezen:
- of eenmalig € 695 betalen
- of de komende 20 jaar de adviseurskosten via de premie betalen, wat neerkwam op € 11 per maand (€2640 in totaal).

Natuurlijk kozen wij voor de eenmalige betaling van € 695. Wel vonden we het een pittig bedrag. We lieten zwart op wit zetten wat hij voor ons zou regelen (een risicoverzekering) en dat hij zich buiten de rest van het proces zou houden (dat inmiddels aardig op de rit stond).

Groot was onze verwondering toen bleek dat we de formulieren zelf dienden in te vullen. Hij had de benodigde formulieren opgevraagd bij de verzekeraar, stuurde deze naar ons door en wij dienden deze in te vullen. Ja, zo willen wij ook wel geld verdienen, dat gaat snel!

Afijn, wij vulden de formulieren in, maakten er een kopie van en stopten het origineel persoonlijk in zijn brievenbus. Dat was geregeld, dachten wij. Groot was dan ook de stress, toen wij een week later een mail stuurden naar De Goudse met de vraag naar de voortgang van de omzetting en De Goudse ons terugmailde geen aanvraag te hebben gezien.

Wat nu? Onze adviseur was op vakantie en wij zaten met een enorme tijdsdruk, want de offerte voor de nieuwe hypotheek was nog maar een paar dagen geldig. Wij stuurden een kopie van de aangevraagde verzekering naar de verzekeraar.

Nog groter werd de stress toen de verzekeraar vertelde dat de verkeerde verzekering was aangevraagd. In plaats van een annuïtaire risiscoverzekering (horend bij een annuïteitenhypotheek) had de adviseur ons formulieren laten invullen voor een lineaire risicoverzekering (horend bij een lineaire hypotheek). Achteraf gezien zie ik dat wel, maar op het moment van invullen is me dat niet opgevallen, ik ging er van uit dat ik het juiste formulier invulde.

Wat volgde was een paar dagen van flink regelwerk, vlak voor onze vakantie. Het hele gedoe leverde zo veel stress op dat we besloten de laptop mee te nemen om vanaf ons vakantieadres een vinger aan de pols te kunnen houden.

Tijdens de vakantie bleek dat de adviseur - inmiddels teruggekomen van zijn vakantie - ook aan de slag was gegaan (tegen ons uitdrukkelijke verzoek in) met de afkoop van de woekerpolis. Wij stuurden een mail met de opdracht zich verder afzijdig te houden en deden ons beklag over de fouten die hij had gemaakt.

Hij waste zijn handen in onschuld, begreep niet waar we het over hadden en beschuldigde ons ervan ineens onder andere voorwaarden de hypotheek te willen omzetten en achter zijn rug om met De Goudse alles te regelen. Nog erger was dat hij op indirecte toon ons chanteerde. Hij ging er van uit dat wij aangezien we zo ontevreden waren, de acceptatieverklaring van de verzekering ook niet wilden ontvangen, omdat we blijkbaar van alles afzagen.

Achteraf bleek dit blufwerk te zijn, maar wij schrokken hier enorm van. Toen wij contact opnamen met de Goudse bleek dát er helemaal geen acceptatieverklaring naar de adviseur was gestuurd. En dat alle benodigde papieren naar ons adres waren gestuurd. Omdat wij de bevestiging ontvingen dat alles akkoord was, zowel de hypotheekomzetting als de benodigde risicoverzekering, deden wij de laptop uit en gingen verder met onze vakantie.

Thuisgekomen dienden wij een officiële kacht in bij de adviseur. De enige reactie die wij terugkregen, was dat hij geen fouten had gemaakt en dat we de afgesproken € 695 dienden te betalen. Wij dienden nogmaals de klacht in met daarbij de opmerking dat we - als een inhoudelijke reactie uitbleef - onze klacht zouden doorsturen naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Hierop volgde een uitnodiging om op kantoor te komen praten. Daar gingen wij niet op in. Zekerste weten dat ik niet ga praten met een man wiens beroep het is om mensen ergens van te overtuigen. Dat kunnen wij niet winnen. Liever ga ik een 'gevecht' aan op papier, dat is mijn kracht.

Op onze afwijzing op de uitnodiging het mondeling op te lossen, volgde een reactie dat we vooral de klacht moesten doorsturen naar Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Hierop maakte ik een compleet dossier en stuurde nog één laatste mail naar de adviseur om hem op de hoogte te brengen van de argumentatie die wij hadden dat hij toch fouten heeft gemaakt en dat wij als consument recht hebben op een inhoudelijke schriftelijk reactie binnen 6 weken na het indienen van de klacht (dat had ik ergens op een website gelezen). Ik wees hem erop dat een klacht afwijzen met de opmerking dat hij niets fout heeft gedaan, geen inhoudelijke reactie is en dat hij nog één kans kreeg om het op te lossen. Als laatste maakte ik de opmerking dat ik verwachtte dat hij ons tegemoet kwam met betrekking tot de factuur.

Groot was de verbazing toen we een mail kregen dat hij - na bestudering van het dossier inzag dat sommige zaken wellicht anders hadden kunnen worden aangepakt. Hij bood aan de factuur te verlagen naar een bedrag van € 250. Hiermee zijn wij akkoord gegaan, ook al denk ik dat we als we onze poot stijf hadden gehouden, wel zouden kunnen uitkomen op € 0.

Daar hadden wij geen zin in. Wij vonden € 695 voor het volledig verknallen van een aanvraag (naast de eerder verkeerd gegeven informatie) simpelweg veel te veel. € 250 is ook nog veel geld maar komt misschien wel overeen met de tijd die hij er in heeft gestoken, ook al was het dan zonder resultaat. Ik hoef niet mijn gelijk te hebben tot het uiterste, maar wel tot een grens dat hij ook iets inlevert (geld).

En nu? We hebben ons gelijk gekregen, ook al presteert hij het om nergens zijn excuses aan te bieden, al zou het maar de opmerking zijn dat hij het jammer vindt dat het zo is gelopen. Bovendien vond ik het uitermatie irritant dat hij consequent de mail richtte aan 'heer Schatje' ook al ondertekenden we elke mail met Spaarcentje en Schatje. Kwader kan je mij niet maken! Klapper vond ik bovendien de opmerking in de laatste mail: Mocht u in de toekomst nog gebruik willen maken van onze diensten dan horen wij dat graag.

Amme nooit niet dus! De overige lopende verzekeringen halen we bij hem weg. We gaan eens rustig kijken waar we die onder gaan brengen en gaan dat zelf regelen.

Klagen helpt dus echt. En het spaart bovendien veel geld uit in dit geval. En voor je nu denkt dat ik vind dat alle adviseurs van Nederland stout en fout zijn, dat is niet zo. Er zijn ongetwijfeld integere financieel adviseurs die wél het belang van hun klant op het oog hebben. Ik beschrijf vanuit mijn eigen ervaring in de hoop dat jij er iets aan hebt.

 • Ga alleen in zee met een adviseur die jij zelf uitzoekt.
 • Maak duidelijke afspraken over wat hij wel en niet voor je doet
 • Besef je dat je zelf ook veel kunt doen. Vraag jezelf af of je dat wilt en of je daartoe in staat bent
 • Ook als je je zaken laat regelen door een adviseur moet je zelf scherp alles in de gaten houden
En nu? De factuur van € 250 betalen en een streep onder deze toch wel enerverende tijd zetten. Terug naar het dagelijks leven, mijn aandacht weer richten op consuminderacties, weekmenu's, gezondheid herwinnen en genieten van het feit dat alles rond de hypotheek geregeld is.

donderdag 30 augustus 2012

Welke argumenten tellen om af te lossen?

Nog steeds is het zo in Nederland dat je fiscaal voordeel hebt als je een hypotheek neemt. Jij koopt een huis en in ruil krijg je van de belastingdienst een deel van de door jou betaalde rente terug. Van oudere mensen in mijn omgeving hoor ik dat dit ooit in het leven is geroepen om het woningbezit te bevorderen.

De praktijk van renteaftrek is niet goed haalbaar meer. Ik ben geen expert maar ik begrijp wel dat dit systeem niet klopt. Mensen worden aangemoedigd (om steeds meer) schulden te maken en het afbetalen van de schulden wordt ronduit moeilijk gemaakt.

Ik kreeg laatst een reactie van iemand die bij de presentatie van het boek Hypotheekvrij! van Gerhard Hormann is geweest. In dat boek draait het allemaal om aflossen van de hypotheek. Een huis met hypotheek is geen bezit maar een last. Je betaalt in feite gewoon huur aan de bank. Maar anders dan bij een huurhuis kan je in geval van een aflossingsvrije hypotheek aan het einde van de economische looptijd van de hypotheek voor een grote verrassing komen te staan. Je kunt namelijk gedwongen worden om je huis te verkopen om de schuld af te betalen of je kunt niet langer profiteren van de hypotheekrentaftrek en je maandlasten gaan fors omhoog terwijl er het risico bestaat dat jij die niet kunt opbrengen. Met de sombere pensioenvoorspellingen is dat geen vreemde gedachte.

Degene die bij de presentatie van het boek was, schreef mij dat de schrijver geen relevante redenen kon geven waarom we zouden moeten aflossen. Ook op vragen uit het publiek werd geen relevante argumentatie gebruikt: 'Volgens een van de vragenstellers is het gewoon voordelig om schulden te hebben, tenslotte betaalt de overheid bijna de helft mee aan deze schulden. Het antwoord van de schrijver was : ik verplicht je niet om af te lossen” Dat is natuurlijk ook niet het probleem, de schrijver kon geen duidelijke financiële argumenten aandragen waarom je zal moeten aflossen….

Ik ben niet bij de presentatie geweest maar ik kan me de vragen en reacties wel voorstellen. Die hoor ik ook in het dagelijks leven. Het enige erkende financiële argument is blijkbaar het argument dat duidelijk maakt dat het financieel voordeel oplevert om af te lossen. Zo lang het in ons land financieel voordeliger is om niet af te lossen, is dat blijkbaar de norm en daar gaan we mee door tot het schip zinkt. Liefst nog wat langer, zodat we zeker weten dat niemand het overleeft....

Naast het feit dat ik wél veel argumenten ken om af te lossen en ik zeker weet dat die in het boek van Gerhard ook worden genoemd, is er ook iets heel belangrijks wat over het hoofd wordt gezien en wat ik wil benoemen: je koopt een huis en je bent een schuld aangegaan.  En wat is dat toch voor vreemde wereld dat we vervolgens niet van plan zijn die schuld af te lossen. Vergeet even alle hypotheekverstrekkers die ons zand in de ogen gooiden en ons de verkeerde hypotheken verkochten. Natuurlijk het systeem is ziek. Maar zo lang wij menen dat we pas moeten aflossen als dit financieel voordeel oplevert, houden wij het zieke systeem in stand.

Hoe vreemd dit systeem is wordt goed duidelijk als je je dit probeert voor te stellen op andere gebieden waar sprake is van handel. Stel je eens voor dat je met die instelling brood gaat kopen bij de bakker of kleding gaat kopen. Je koopt met de intentie om niets te betalen (nee dat doe je pas als het jou voordeel oplevert). Hoe vreemd is dat?

"Het systeem" klopt niet en onze manier van denken klopt ook niet. Natuurlijk zijn er allerlei financiële argumenten te bedenken waarom je wel of niet af gaat lossen. De vraag is of jij jezelf daar afhankelijk van wil maken. Heb je echt zin om achter de politiek aan te hobbelen en je aflossen te laten afhangen van wat anderen bedenken aan belastingvoordelen? Of trek jij je eigen plan?

Aflossen is emotie. Aflossen levert vrijheid op in je hoofd maar ook in je handelen. Naarmate je meer aflost heb je minder schuld uitstaan. Dan staat je huis niet langer onder water. Dan kun je misschien besluiten je huis te verkopen en naar een kleiner huis te verhuizen. Of je maandlasten zijn zo laag geworden dat je minder kunt gaan werken.

Als dat geen financiële argumenten zijn, dan weet ik het niet meer.

PS. Tussen de hypotheek omzetten en het aflossen in, ging ik naar een bruiloft. Hoe dat was? Lees het hier.

dinsdag 28 augustus 2012

Hypotheek omgezet en dan?

Nou toen leefden we nog lang en gelukkig. Dat hoop ik althans. Er is in ieder geval een grote last van ons afgevallen. Want:
 • wij stevenen niet meer af op een tekort van minimaal  € 60.000 aan het einde van de looptijd van onze hypotheek
 • wij zijn af van onze woekerpolis
 • wij lossen nu gewoon onze hypotheek af en dat scheelt gepieker
 • door het ook aflossen van de aflossingsvrije hypotheek gaan de lasten regelmatig omlaag
 • we zijn alleen maar wijzer en sterker uit het hele proces van omzetten gekomen
Hoe was de situatie?
Onze hypotheek bestond uit 3 delen: 1 deel beleggingshypotheek met daaraan gekoppeld een woekerpolis en 2 delen aflossingsvrije hypotheek. Sinds dit jaar lossen we regelmatig af op de aflossingsvrije delen. Onze financiële stress werd vooral veroorzaakt door de beleggingshypotheek waar we maandelijks geld in stopten, dat in een zwart gat verdween.

En nu?
De hypotheek bestaat nog steeds uit 3 delen: maar nu 1 deel annuïteitenhypotheek met daaraan gekoppeld een risicoverzekering en 2 delen aflossingsvrije hypotheek. Onze lasten zijn iets omhoog gegaan. Een annuïteitenhypotheek levert ons immers meer maandlasten (+ €200) op dan een aflossingsvrije beleggingshypotheek. Aan de andere kant is de annuïteitenhypotheek wel over 20 jaar afgelost, in plaats van dat we afkoersen op een tekort. De oorzaak van stress is weggenomen. Bovendien betalen we nu maandelijks minder voor de risicoverzekering ( - €100) dan dat we voor de beleggingspolis betaalden. En, nog een meevaller, we betalen nu voor 2 hypotheekdelen een maandvariabele rente (dat kan in het jaar voor het einde van je rentevaste periode) en dat scheelt met de huidige rente ook iets van € 80 in ons voordeel. Bovendien kunnen we nu de rente vastzetten op een door ons gewenst moment.

Al met al, na wat plussen en minnen, zijn we per maand ongeveer € 30 meer kwijt dan voor het omzetten maar zijn we van een buikpijn makende situatie gegaan naar een stabiele situatie.

Wat kost omzetten?
In principe niets. Bel met je hypotheekverstrekker en vraag welke stappen je moet zetten. Onze ervaring is dat een beleggingshypotheek omzetten naar een annuïteitenhypotheek zonder kosten kan en zonder gang naar de notaris. Wel is het zo dat je misschien niet alles zelf kunt regelen. Onze hypotheekverstrekker eiste een risicoverzekering en in 1e instantie leek dat door een financieel adviseur te moeten worden geregeld. De kosten daarvan bedragen € 695 (maar dat zal per adviseur verschillen). Bij ons liep dat uiteindelijk toch anders, omdat we de risicoverzekering toch zelf moesten regelen (door nalatigheid van de financieel adviseur) en hebben we een klacht bij de adviseur ingediend over zijn werkwijze en de door hem ingediende factuur (dat is een ander blogje waard).

Wil jij ook omzetten?
 • lees eerst je huidige hypotheekakte van voor naar achteren en van achter naar voren door. Begrijp wat er staat.
 • zorg dat je financiën goed op de rit staan. Weet of er ruimte is voor hogere lasten.
 • bedenk of je de omzetting alleen wil doen (kan doen) en/of je dit door een adviseur wil laten doen. Wij hebben ons te laat gerealiseerd dat we alles zelf konden doen. Maak duidelijke afspraken met een adviseur wat hij wel en niet moet doen.
 • bel je hypotheekverstrekker en zeg dat je een omzetting wil gaan regelen. Ons werd toen verteld dat we dan per mail een verzoek konden indienen en van daaruit ging de bal rollen
 • hou er rekening mee dat het hele proces 2 tot 3 maanden tijd in beslag neemt en dat je vele avonden kwijt bent met doorlezen van offertes.
 • ga er niet van uit dat anderen hun werk goed doen. Controleer alles heel zorgvuldig. Zo dachten wij klaar te zijn en las ik de polis van de risicoverzekering na en bleek er niets van te kloppen. Dat is geen onwil maar het resultaat van alle lagen waar jouw afspraken overheen gaan. Degene met wie wij de voorwaarden van de polis doornamen, was niet degene die de polis opmaakte. Met meerdere lagen en mensen in een proces, worden sneller fouten gemaakt
 • teken pas iets als je begrijpt wat er staat en het kunt betalen.
Ik ben geen adviseur of financieel expert en beschrijf het proces vanuit mijn ervaring in de hoop dat jij er iets aan hebt. Knaagt de hypotheek aan je nachtrust, doe er dan iets aan!


maandag 27 augustus 2012

Budget gehaald of niet?

Voor de vakantie maakte ik een begroting, gebaseerd op de vakantie-uitgaven van het jaar daarvoor. De totale begroting is onderverdeeld in verschillende posten: vervoer, reizen (hotelovernachting), boodschappen, uitjes, luxe/inkopen (dat ene leuke jasje dat je op een marktje ziet, lekkere wijn), verblijf (huur van de huisjes) en de verzekering.

Elk jaar kijk ik of er veranderingen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar. Is bijvoorbeeld de benzineprijs gestegen?  Is er wel een hotelovernachting nodig? Zo kom ik tot een begroting die hopelijk kloppend is. Hoewel wij over het algemeen vrij zuinig leven, betekent op vakantie gaan voor mij ook uit eten gaan, op een terrasje zitten, een kasteel kunnen bezoeken. Ik hanteer dus een vrij ruime begroting met voldoende ruimte voor pret die wat kost. Dat kan en daar is ruimte voor, dus doen we dat. Zou het niet kunnen, ook goed. Dan maken we andere keuzes. Wij zouden bijvoorbeeld met een kleiner budget kunnen kiezen voor een verblijf dichterbij zodat er geen hotelovernachting nodig is en we minder reiskosten maken.

Dit jaar kozen wij voor 2 weken vakantie in Frankrijk. We waren één week in de Auvergne en één week in de Dordogne. We hadden het super, zeker doordat ik enorme sprongen qua gezondheid heb gemaakt en voor 't eerst in 5 jaar aan vrijwel alles mee kon doen wat op de agenda stond. Werd ik vorig jaar nog met een boek onder een boom geparkeerd, terwijl de mannen een kasteel bekeken, nu liep ik zelf in dat kasteel rond en kon alles zelf zien en ervaren in plaats van later oh en ah te roepen bij het zien van de foto's.

Doordat ik nu dus overal mee naar toe ging, maakten we meer kosten. Aan de andere kant gaven we minder uit aan boodschappen dan gepland. Waarom dat is, weet ik niet precies. Misschien zijn we gewoon na jaren van consuminderen iets matiger geworden?

Afijn, de rekensom na de vakantie leverde op dat we €11,86 minder uitgaven dan begroot. Vorig jaar was dat verschil € 11,37. Ik word blij van dat bedrag. Waarom? Zoveel is het immers niet. Omdat dit betekent dat ik een realistische begroting maak. We worden niet (meer) onaangenaam verrast met enorme roodstand bij thuiskomst. De wereld (en wij) gedraagt zich zoals ik dat had berekend en dat is fijn om te weten.

Dit jaar bespaarden we wel ten opzichte van vorig jaar door alleen op de heenreis een hotelovernachting te nemen. De terugreis deden we in één keer en dat was prima te doen. Volgend jaar gaan we ook een besparing doorvoeren door 2 weken op hetzelfde adres te blijven in plaats van na een week te verkassen naar de volgende plek. Dat levert financieel voordeel op (minder reizen) maar ook meer rust op. Het in- en uitpakken en de reisdag gaat toch ten koste van kostbare tijd.

En nu gaan we bijna weer over naar het normale ritme, maar nog net niet. De school begint pas volgende week woensdag, dus we genieten vol op van de laatste vrije dagen.

En hoe pakte de vakantie voor jou uit?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...