maandag 17 december 2012

Hogere hypotheek voor potentiële toppertjes

Zijn eindelijk de eisen zo bijgesteld dat het niet meer mogelijk is om tot in de hemel en terug te lenen, draaien 'ze' de hypotheekregels weer terug. Althans, voor mensen die uitzicht hebben op een flinke groei in het salaris. Waar ik het over heb? Het kabinet heeft aangekondigd dat het starters op de woningmarkt meer tegemoet wil komen. Alleen gaat het niet om de gemiddelde starter maar om starters met een 'veelbelovend toekomstperspectief'. Denk aan artsen.

Het goede aan het plan is dat een hypotheeklening niet meer hoger mag zijn dan de waarde van het huis. Verder is er weinig heugelijks aan dit bericht. Waarom niet? Omdat er dan weer leningen worden verstrekt op grond van veronderstellingen en dat in een tijd waarin we er net massaal achter zijn gekomen dat het leven niet maakbaar is.

De potentiële toppers van nu zijn ook de potentiële nieuwe armen van straks. Want wie zegt dat de crisis voorbij trekt aan beroepsgroepen die nu door de bank als veelbelovend worden ervaren? Zijn artsen zeker van de groei van hun inkomen? Als ze werk hebben wel. Maar ook voor beginnende artsen is er geen werkgarantie. Zeker niet nu ziekenhuizen steeds meer gedwongen worden om te specialiseren en hele afdelingen in streekziekenhuizen gesloten worden. Het UWV acht na een paar maanden uitkering elke vorm van arbeid geschikt, ook al is dat niet in het juiste vakgebied of  'beneden het door studie en ervaring bereikte niveau'.

Curieus genoeg lees ik in de krant (weliswaar abonnement opgezegd maar wel de zaterdagkrant gekocht) dat Vereniging Eigen Huis sceptisch op dit bericht reageert: 'Welke werkgever gaat nu aangeven dat er volgend jaar een loonsverhoging komt?' (De Volkskrant, 16-12-12). Dat klinkt goed dacht ik en bezocht de website van VEH waar ik iets heel anders lees: 'Vereniging Eigen Huis vindt het een goede zaak dat banken meer ruimte krijgen om hun klanten een hypotheek op maat te verstrekken. Vooral jonge mensen met goede inkomensperspectieven moeten door deze versoepeling van de hypotheekregels straks gemakkelijker een passende hypotheek kunnen afsluiten dan nu het geval is. De hypotheekverstrekking is de laatste jaren sterk teruggeschroefd en alle aanvragen worden nu door banken op dezelfde starre manier getoetst. Straks kan in voorkomende gevallen  wel weer rekening  worden gehouden met een reëel te verwachten inkomensstijging'(Persbericht Vereniging Eigen Huis)

Ik weet ook geen oplossing om een woningmarkt die op slot zit open te breken, anders dan lagere rentetarieven en banken die eens goed in de spiegel kijken of diep in het hartje (als dat aanwezig is tenminste). Ik dacht dat de nieuwere hypotheekregels er juist waren om mensen te beschermen (en vooruit, ook om de banken te beschermen zodat ze zeker zijn van de aflossing van uitstaande leningen), zodat ze geen hypotheeklening meer kunnen afsluiten die is gebaseerd op gebakken lucht en ze ook geen lening meer afsluiten die ze bij ontslag niet kunnen aflossen. De crisis is nog niet eens voorbij en er mag al weer worden gegokt. Door starters op de woningmarkt nota bene. Dat zorgt niet alleen voor rare en scheve gezichten (Ben jij een potentieel toppertje? Nee? Goh, ik dacht van wel!), het zorgt ook voor de probleemgevallen van de toekomst.

Wat denk jij hiervan? Is het terecht dat iemand met uitzicht op salarisgroei meer mag lenen?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...