donderdag 15 november 2012

Kinderen en geld

Van 12 t/m 16 november wordt door Wijzer in geldzaken de Week van het geld georganiseerd. Specialisten op het gebied van geld geven in deze week voorlichting op scholen waarbij de insteek is 4- tot 12 jarigen (beter) te leren met geld om te gaan. Maar buiten school zijn er ook activiteiten: voor ouders, programma's op de TV en tips met spelletjes of opdrachten rondom geld.

Als ouder probeer je je kind financieel bewust te maken. Dat doe je onder meer door zakgeld te geven. Zakgeld is immers leergeld. Maak dus duidelijke afspraken met je kind over wat jij van het kind verwacht in ruil voor het zakgeld. Zo weet je kind wat hij wel en niet van zijn zakgeld moet kopen en heb je niet eindeloze discussies.

Bij ons thuis hebben we met Zoon een zakgeldcontract. Dat wordt jaarlijks herzien en door alle partijen ondertekend. In dit contract staan duidelijke afspraken:
  • Wat moet hij van zijn zakgeld kopen
  • Hoeveel mag hij vrij besteden en hoeveel is bestemd voor sparen

Maar niet alleen afspraken staan er in, ook regels zoals:
  • We lenen niet van ouders of vriendjes om iets te kopen
  • Bij een grote uitgave denken we een paar dagen na voordat we het aanschaffen

Eigenlijk hele algemene regels waar wij ons als volwassenen ook aan moeten houden. De afspraken rond het zakgeld lopen prima, alleen zijn wij hier thuis te laks met een aantal zaken:
  • De ontvangende partij (Zoon) vergeet vaak zijn zakgeld in de spaarpot te doen
  • De ontvangende partij houdt niet zijn uitgaven en inkomsten bij en dat leidt soms tot paniek en missende bedragen
  • De gevende partij controleert niet voldoende of de ontvangende partij alles netjes bijhoudt

Tot nu toe heeft dit niet tot grote rampen geleid. Wel zou ik dus graag willen dat Zoon zijn uitgaven beter bijhoudt, maar dat is vooral omdat ik denk dat dit later van pas komt. Maar ik ben geen moeder die volgens een strak financieel opvoedkundig schema haar kind de waarde van geld leert, zo leerde ik afgelopen jaar. Liever betrek ik hem bij onze eigen uitgaven. Niet door hem te belasten met verhalen over de noodzaak van besparen, wel door hem te betrekken bij keuzes die we maken. Dat leggen we uit op een manier die het voor een 10-jarige te behappen maakt.

In het kader van de week van het geld is er een Ouderkrant uitgegeven met tips en weetjes. De meeste zaken die hierin worden besproken passen wij al toe zoals afspraken maken, met een zakgeldcontract werken, spaardoelen bespreken en het zakgeld altijd op een vaste dag geven. Maar ik weet en zie in mijn omgeving dat deze zaken voor veel kinderen niet vanzelfsprekend zijn. De meeste vrienden van Zoon krijgen geen vast bedrag en hebben niet afgesproken met hun ouders wat ze wel en wat ze niet van het zakgeld moeten doen.

Onze volgende stap in de financiële opvoeding is om begin volgend jaar een eigen spaarrekening op naam van Zoon te openen. Een klein deel van zijn zakgeld zal daar op gestort worden. Zo hopen we hem te helpen sparen met grotere bedragen.

Hoe doe jij dat met je kinderen?

ps op Wel en Wee: Vooruitgang 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...