maandag 15 oktober 2012

Erfbelasting en/of successierecht

Als je vader, moeder of een andere naaste overlijdt, heb je niet alleen te maken met verdriet, rouw en een emotionele achtbaan, maar ook met een enorme hoeveelheid te regelen praktische zaken. Eén van de zaken waarmee je geconfronteerd wordt, is successierecht. Als jij een erfenis ontvangt, kun je deze weigeren of accepteren. Na acceptatie betaal je - indien de Belastingdienst meent dat je moet betalen- erfbelasting, of successierecht zoals het eerder werd genoemd. De hoogte van wat je moet betalen, wordt bepaald door de relatie die jij had met de overledene. Een partner betaalt bijvoorbeeld een ander bedrag aan erfbelasting dan kinderen.

Toen mijn vader overleed, gingen wij  (mijn moeder (Oma), Zus en ik) naar de notaris. Wij waren de erfgenamen van mijn vader. In de praktijk ontvang je je erfdeel als kind pas als ook de over gebleven ouder overlijdt. Zus en ik ontvingen dus op papier het erfdeel van onze vader. Vroeger was dit anders geregeld en werd bij een erfenis de overgebleven ouder soms gedwongen om het huis te verkopen, omdat de kinderen hun erfdeel opeisten. Tegenwoordig kan dit gelukkig niet meer. Je ontvangt feitelijk dus nog niets maar wel moet er al erfbelasting worden betaald. Omdat de kinderen als erfgenamen nog niet over het ge-erfde vermogen beschikken, betaalt de achtergebleven ouder, mijn moeder in dit geval, de erfbelasting over het erfdeel van Zus en mij en haar eigen erfdeel.

Ook dat kan overigens tot vervelende situaties leiden. Als al het bezit in een huis vastzit, kan het voor de achter gebleven ouder soms lastig zijn om aan het geld te komen om de erfbelasting te betalen. Ik ken situaties waarbij de kinderen het geld aan hun moeder moesten lenen. Dan krijg je wel een ingewikkelde situatie: jij bent erfgenaam van een deel van het vermogen van je ouders,  je moeder betaalt erfbelasting over het deel wat jij erft en omdat ze dat niet heeft, schiet jij haar dat voor. En in alle gevallen is er nog geen erfenis te verdelen en moet je maar afwachten of er nog een erfenis is als de laatst gebleven ouder is overleden.

Gelukkig kon Oma de erfbelasting zonder problemen ophoesten maar in deze tijden is de kans niet ondenkbaar dat de erfenis al op is omdat Oma straks gedwongen wordt haar eigen huis op te eten of eventuele hoge zorgkosten allemaal zelf te betalen.  De Belastingdienst heeft al kunnen innen maar of de erfgenamen ooit van de erfenis kunnen 'genieten' is de vraag.  Begrijp me niet verkeerd, ik vind niet dat ik recht hebt op de erfenis van mijn vader. Als het aan  mij ligt maakt Oma het geld op zoals het haar goeddunkt. Ik vind het alleen vreemd dat het normaal is dat de Belastingdienst een voorschot neemt op een situatie die er misschien nooit komt.

Vanmorgen las ik in de krant dat de Belastingdienst sinds 2005 ten onrechte belasting heeft geheven op privévermogens, omdat er vrijstellingen zijn waarmee geen rekening is gehouden. Er moest wel worden betaald, maar er is te veel betaald. Dit heeft de rechtbank van Breda in juli besloten.

Vandaag stond er een advertentie in de Volkskrant (en vast en zeker ook in andere media) waarin mensen worden opgeroepen zich te melden als ze in de periode 2005-2012 een erfenis ontvingen en daar over successierecht of erfbelasting betaalden. Er is door SMCO een collectieve procedure gestart om geld terug te vorderen.

Omdat ik altijd een beetje achterdochtig word van dit soort berichten ben ik gaan zoeken. Wat blijkt: de uitspraak van de rechtbank waarop SMCO zich baseert is nog niet bindend. De Belastingdienst vecht het oordeel van de rechtbank van Breda aan en nu mag de Hoge Raad zich hierover uitspreken.

Is het 't proberen waard om geld terug te krijgen? Volgens deze site is de kans klein dat de Hoge Raad het eens is met de uitspraak van de rechtbank van Breda. Toch kun je het wel proberen, als de periode waarin je bezwaar kunt maken tegen de erfbelasting nog niet is verstreken. Het gaat dus om recente gevallen.  "De uitspraak is van belang voor aanslagen die nog niet onherroepelijk vaststaan. Daarvoor mag de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift nog niet zijn verstreken. Voldoet u daaraan, dan doet u er goed aan een bezwaarschrift in te dienen. Alleen dan kunt u namelijk meeprofiteren als de Hoge Raad het toch eens is met de rechtbank". (bron: notaristips)

Heb je dan een instantie als het SMCO nodig om het geld terug te halen? Niet echt. 'Het indienen van het bezwaarschrift kunt u prima zelf: een korte brief, onder verwijzing naar genoemd arrest, volstaat. Dit is voldoende om u rechten veilig te stellen. En u bespaart de kosten van een adviseur.'
(bron: notaristips).

Want SMCO werkt natuurlijk niet voor niets. Ook hier geldt, net als met het ontwoekeren en omzetten van een hypotheek, dat je zelf een heel eind kunt komen en dat je door zelf iets aan te vechten veel kosten kunt uitsparen. In ons geval heeft een bezwaarschrift geen zin meer. Mijn vader ging hemelen in 2006. Maar zou hij recent zijn overleden, dan zou ik nu wel actie ondernemen.

ps: ik ben geen belastingadviseur of notaris. Ik heb zelfs geen verstand van erfrecht en belastingzaken. Ik geef geen advies en ongetwijfeld staan er fouten in dit stukje omdat ik geen expert ben. Ik lees alleen de krant, denk na en geef door in de hoop dat jij misschien gewezen wordt op een situatie die voor jou relevant is.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...