dinsdag 11 september 2012

Puzzelen

Eens in de zoveel tijd pak ik de begroting van dit jaar en het jaar ervoor en ga ik puzzelen. Zo vergeleek ik dit keer de eerste acht maanden van 2012 met die van 2011. Is het er op of er onder?

In totaal gaven we iets meer dan € 3400 minder uit dan vorig jaar. Omgerekend per maand is dat meer dan € 400! Maar zo simpel ligt het natuurlijk niet. Vorig jaar losten we in één keer de lening af voor de auto (€10.000) en hadden we wat pech met apparaten die het niet meer deden en katten die geopereerd moesten worden. Dit jaar hebben we ook grote uitgaven, maar die bestaan vooral uit geplande aflossingen.

Een totaalbedrag zegt dus niet zoveel. Interessanter vind ik het om naar de verschillende categorieën te kijken. Zo zie ik een grote stijging in hypotheekuitgaven (logisch met al die aflossingen) en een forse daling in de huishoudelijke uitgaven en kledinguitgaven. Met name die laatste twee stemmen tevreden, want dit zijn uitgaven die ik kan beïnvloeden. Ik kan weinig aan de benzineprijs doen en Schatje gaat nu eenmaal met de auto naar het werk omdat reizen met het openbaar vervoer een verdubbeling van zijn reistijd betekent. Maar ik heb wel invloed op de uitgaven voor boodschappen, het huishouden en kleding.

Op twee posten gaven we fors meer uit. De medische uitgaven zijn in vergelijking met vorig jaar bijna verdubbeld. Maar dat trekken we nog wel recht dit jaar, want momenteel heb ik weinig medische kosten. En de categorie contributie is gestegen. Zoon zit op voetbal en door een fout van de club is er vorig jaar geen contributie afgeschreven en werd dat dit jaar twee keer tegelijk gedaan. Dat met de deelname aan een driedaagse voetbalevenement maakt dat die post hoger is geworden.

Wat wil ik met deze cijfers en feiten? Mezelf scherp houden. Zien of er posten zijn waar op te bezuinigen valt. Zien of ik de pech in de ene categorie moet gaan compenseren met de uitgaven in een andere categorie.Zien of we op koers liggen of niet. Dat dus.

Vergelijk jij ook wel eens uitgaven van verschillende jaren met elkaar?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...