woensdag 19 september 2012

Gewoon alles bijhouden

Hoewel iedereen om het hardst roept dat de gisteren gepresenteerde begroting niets voorstelt aangezien het nieuwe kabinet straks misschien andere keuzes zal maken, blijft het een feit dat de politiek misschien linksom een streep door delen van het Kunduz-akkoord zet, maar rechtsom nieuwe vervelende bezuinigingen bedenkt. Het zal ergens vandaan komen en reken maar dat het jou gaat raken.

Natuurlijk moet je je er niet te druk om maken zegt iedereen. Maar dat is afhankelijk van je situatie. Staat nu al het water je aan de lippen? Dan kan ik me best voorstellen dat je zenuwachtig wordt. Het is ook niet vreemd dat je misschien niet in een nijpende situatie zit, maar je wél afvraagt of op vakantie gaan nog wel zo'n goed idee is.

Zoals eerder geschreven, is er een goede remedie tegen bovenstaand gemiezer en dat is gewoon netjes je uitgaven en inkomsten bijhouden. Maak een overzicht van alles, echt alles. Dus niet alleen je boodschappenuitgaven maar ook van je vaste lasten. Sterker nog: begin bij je vaste lasten. Noteer ook de niet-maandelijkse lasten zoals de pechhulp voor je auto, onderhoud aan je fiets of auto, je bibliotheeklidmaatschap en de jaarlijkse enting van je kat. Pak je afschriften er bij en noteer alles tot een jaar terug. Bijvoorbeeld van augustus 2011 tot augustus 2012. Zorg voor duidelijke categorieën en bedenk dat je niets hebt aan de post 'divers'. Die zal misschien schrikbarend hoog zijn.

Nu je alles op een rij hebt, ga je nadenken over de verhoudingen tussen de categorieën en over de optelsom. Staat je in de plus of in de min? Is het kiele kiele of valt het mee? Waar zit je krap en waar niet? Nu je alles zo mooi op een rij hebt, blijf je natuurlijk alles netjes bijhouden. Als straks dan definitief bekend wordt, wat de plannen zijn, weet je meteen wat dit voor jou gaat betekenen en of je maatregelen moet nemen en, nog belangrijker, welke maatregelen dat zijn.

Om je op weg te helpen, plaats ik hier mijn overzicht zonder bedragen. Het is heel simpel, gewoon alles onder elkaar. Bovenin staan de inkomsten, onderin de uitgaven. Ik heb dit in excel en alles wordt voor mij automatisch opgeteld en afgetrokken. Maar er is niets mis met een schrift en een rekenmachine natuurlijk.

Wat cursief is, valt onder reserveringsrekeningen. Dit zijn niet maandelijkse uitgaven waarvoor ik maandelijks een bedrag opzij zet. Als er bijvoorbeeld een rekening komt van de bibliotheek, dan  haal ik het benodigde geld van de reserveringsrekening af. Zo staan we nooit voor verrassingen.


INKOMSTEN BASIS
Saldo lopende rekening 1e: 0,00
kinderbijslag 0,00
salaris 1 0,00
salaris 1 0,00
teruggave belasting 0,00
reserveringen: 0,00
13e maand 0,00
medische bijdrage uwv 0,00
vakantiegeld 0,00
totaal 0
UITGAVEN
WONEN
hypotheek 0,00
extra aflossing 0,00
energiekosten 0,00
gemeentebelasting 0,00
PWN (waterverbruik) 0,00
energieservice (onderhoud ketel) 0,00
Waterschap 0,00
totaal 0,00
VERZEKERINGEN
Ziektekosten 0,00
inboedelverzekering 0,00
begrafenisverzekering 0,00
risicoverzekering 0,00
Pakket (aansprakelijkheid, Inboedel, Woonhuis) 0,00
totaal 0,00 0,00
ONDERHOUD
Divers 0,00
totaal 0,00
ABB/CONTRIBUTIE
judo 0,00
voetbal 0
abonnementen diversen 0
bibliotheek 0,00
krant 0,00
Kabel/internet/telefoon 0,00
ouderbijdrage school 0,00
vereniging eigen huis 0,00
Mobiel 0,00
totaal 0,00
VERVOER
pechhulp 0
Wegenbelasting 0
Verzekering 0
onderhoud auto 0
Brandstof 0
totaal 0
BOODSCHAPPEN
week 1 0
week 2 0
week 3 0
week 4 0
week 5 0
totaal 0
OVERIG HH
oppas 0
zakgeld allen 0
overig   0
totaal  0
PERS.VERZORGING
kapper 0
kleding      0
totaal 0
RECREATIE
verjaardagen & feestdagen 0
uitjes 0
totaal 0
MEDISCH
dierenarts 0
zorgkosten 0
overig 0
totaal 0
DIVERS
onverwacht 0
bankkosten 0
goede doelen 0
totaal 0,00
LASTEN TOTAAL 0,00
RESERVERINGEN
kleine buffer 0
reserveringsrekening 0
Kinderbijslagrekening 0
totaal reserveringen 0
SPAREN
Grote buffer 0
vakantiepotje 0
Sparen studie 0
totaal 0
HYPOTHEEK RESERVERING 0
TOTAAL/UIT 0,00
0VER/TEKORT 0

Misschien heb jij wel een veel mooier en handiger overzicht. Maar misschien ook wel niet. Dan kun je dit als basis gebruiken en aanpassen naar je eigen situatie. Ik plaats het om een idee te geven van de verschillende categorieën. Omdat kopiëren in blogger niet goed lukt, moet je maar van me aannemen dat de versie in excel lekker duidelijk is. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er om dat je de plussen en de minnen op een rij hebt en dat je - áls duidelijk wordt wat de begrotingsplannen zijn - meteen kan zien wat dat voor jou betekent!

Natuurlijk is elke maand anders. De ene maand telt 5 weken en de andere maand ontvang je misschien kinderbijslag. Maak daarom eerst een basisbegroting en als die kloppend is, kun je alle maanden invullen. Ik heb bijvoorbeeld genoteerd wanneer welke niet maandelijkse uitgaven en inkomsten voorkomen en kan dus zo heel snel een begroting maken voor het hele jaar. Het jaar erop, hoef ik eigenlijk alleen maar alles te kopiëren en kleine aanpassingen te doen. Zo heb ik altijd een begroting voor een heel jaar klaar staan. Vlak voordat een nieuwe maand ingaat, kijk ik naar de begroting voor die maand en doe wat laatste moment aanpassingen? Moeten er spullen vervangen worden? Heb ik onverwachte medische uitgaven. Dat noteer ik en dan zie ik meteen onderaan de streep wat daar de gevolgen van zijn.

Wat let je? Laat je inspireren en ga aan de slag als je nog geen overzicht hebt! Wil je graag in excel werken maar ben je er geen ster in, dan kun je de geldplanner van de Vrekkenpagina gebruiken.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...