donderdag 30 augustus 2012

Welke argumenten tellen om af te lossen?

Nog steeds is het zo in Nederland dat je fiscaal voordeel hebt als je een hypotheek neemt. Jij koopt een huis en in ruil krijg je van de belastingdienst een deel van de door jou betaalde rente terug. Van oudere mensen in mijn omgeving hoor ik dat dit ooit in het leven is geroepen om het woningbezit te bevorderen.

De praktijk van renteaftrek is niet goed haalbaar meer. Ik ben geen expert maar ik begrijp wel dat dit systeem niet klopt. Mensen worden aangemoedigd (om steeds meer) schulden te maken en het afbetalen van de schulden wordt ronduit moeilijk gemaakt.

Ik kreeg laatst een reactie van iemand die bij de presentatie van het boek Hypotheekvrij! van Gerhard Hormann is geweest. In dat boek draait het allemaal om aflossen van de hypotheek. Een huis met hypotheek is geen bezit maar een last. Je betaalt in feite gewoon huur aan de bank. Maar anders dan bij een huurhuis kan je in geval van een aflossingsvrije hypotheek aan het einde van de economische looptijd van de hypotheek voor een grote verrassing komen te staan. Je kunt namelijk gedwongen worden om je huis te verkopen om de schuld af te betalen of je kunt niet langer profiteren van de hypotheekrentaftrek en je maandlasten gaan fors omhoog terwijl er het risico bestaat dat jij die niet kunt opbrengen. Met de sombere pensioenvoorspellingen is dat geen vreemde gedachte.

Degene die bij de presentatie van het boek was, schreef mij dat de schrijver geen relevante redenen kon geven waarom we zouden moeten aflossen. Ook op vragen uit het publiek werd geen relevante argumentatie gebruikt: 'Volgens een van de vragenstellers is het gewoon voordelig om schulden te hebben, tenslotte betaalt de overheid bijna de helft mee aan deze schulden. Het antwoord van de schrijver was : ik verplicht je niet om af te lossen” Dat is natuurlijk ook niet het probleem, de schrijver kon geen duidelijke financiële argumenten aandragen waarom je zal moeten aflossen….

Ik ben niet bij de presentatie geweest maar ik kan me de vragen en reacties wel voorstellen. Die hoor ik ook in het dagelijks leven. Het enige erkende financiële argument is blijkbaar het argument dat duidelijk maakt dat het financieel voordeel oplevert om af te lossen. Zo lang het in ons land financieel voordeliger is om niet af te lossen, is dat blijkbaar de norm en daar gaan we mee door tot het schip zinkt. Liefst nog wat langer, zodat we zeker weten dat niemand het overleeft....

Naast het feit dat ik wél veel argumenten ken om af te lossen en ik zeker weet dat die in het boek van Gerhard ook worden genoemd, is er ook iets heel belangrijks wat over het hoofd wordt gezien en wat ik wil benoemen: je koopt een huis en je bent een schuld aangegaan.  En wat is dat toch voor vreemde wereld dat we vervolgens niet van plan zijn die schuld af te lossen. Vergeet even alle hypotheekverstrekkers die ons zand in de ogen gooiden en ons de verkeerde hypotheken verkochten. Natuurlijk het systeem is ziek. Maar zo lang wij menen dat we pas moeten aflossen als dit financieel voordeel oplevert, houden wij het zieke systeem in stand.

Hoe vreemd dit systeem is wordt goed duidelijk als je je dit probeert voor te stellen op andere gebieden waar sprake is van handel. Stel je eens voor dat je met die instelling brood gaat kopen bij de bakker of kleding gaat kopen. Je koopt met de intentie om niets te betalen (nee dat doe je pas als het jou voordeel oplevert). Hoe vreemd is dat?

"Het systeem" klopt niet en onze manier van denken klopt ook niet. Natuurlijk zijn er allerlei financiële argumenten te bedenken waarom je wel of niet af gaat lossen. De vraag is of jij jezelf daar afhankelijk van wil maken. Heb je echt zin om achter de politiek aan te hobbelen en je aflossen te laten afhangen van wat anderen bedenken aan belastingvoordelen? Of trek jij je eigen plan?

Aflossen is emotie. Aflossen levert vrijheid op in je hoofd maar ook in je handelen. Naarmate je meer aflost heb je minder schuld uitstaan. Dan staat je huis niet langer onder water. Dan kun je misschien besluiten je huis te verkopen en naar een kleiner huis te verhuizen. Of je maandlasten zijn zo laag geworden dat je minder kunt gaan werken.

Als dat geen financiële argumenten zijn, dan weet ik het niet meer.

PS. Tussen de hypotheek omzetten en het aflossen in, ging ik naar een bruiloft. Hoe dat was? Lees het hier.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...