vrijdag 31 augustus 2012

Succesvol gevecht tegen de financieel adviseur

Wie mijn stukjes over het omzetten van onze hypotheek heeft gelezen, weet dat wij geen warme relatie met onze financieel adviseur hebben. Ooit kwam hij onuitgenodigd in ons leven omdat De Goudse, waar wij onze hypotheek regelden, geen rechtstreeks klantencontact meer onderhield. We kregen een naam en daarmee moesten we het voortaan verder doen. Natuurlijk stond het ons volledig vrij om een ander assurantietussenpersoon te zoeken, maar dat kwam er maar niet van. Op de één of andere manier stond dat nooit bovenaan ons to-do-lijstje.

De jaren verstreken en er was minimaal contact. Soms stelden wij een vraag per mail over verzekeringen of onze hypotheek, kregen dan een nietszeggend antwoord en dachten dan weer: o ja, een andere adviseur zoeken!.

Toen wij onze advisuer 3 maanden geleden een mail stuurden dat wij overwogen onze beleggingshypotheek om te zetten, kregen we alleen maar als antwoord dat dit niet verstandig was. Hij ging verder niet in op onze vragen. Bekijk t maar, dachten wij toen en gingen de hypotheekomzetting zelf regelen. Het zelf regelen was enerzijds om kosten te besparen, anderzijds om onszelf te dwingen voor ons verstandige keuzes te maken. Als je zaken aan anderen overlaat, bestaat zomaar de kans dat je wat gemakzuchtig wordt. Wij wel in ieder geval. En veel positieve ervaring hadden we niet met de financieel adviseur.

De adviseur liet pas weer van zich horen toen hij door de hypotheekverstrekker op de hoogte werd gebracht van onze plannen (en zijn provisie in gevaar kwam). En wist zich er tussen te wurmen. Er volgden 2 verhitte telefoongesprekken waarin hij ons vertelde teleurgesteld te zijn over het feit dat we zomaar de omzetting zijn gaan regelen. Wisten we niet hoe moeilijk dat was? Hij strooide met allerlei onwaarheden (de hypotheekverstrekker vraagt veel geld voor het omzetten, jullie hebben geen woekerpolis, voor de omzetting moet je ook naar een notaris) en die ons deden vermoeden dat hij vooral uit zijn eigen portemonnee redeneerde.

Aan onze hypotheek zat immers een beleggingspolis vast, waarvoor meneer provisie ontving. Deze regelmatige inkomstenbron (het zou immers nog 20 jaar doorlopen) zou droog komen te staan als wij onze beleggingshypotheek zouden omruilen voor een annuïteitenhypotheek. Omdat wij ook bij een annuïteitenhypotheek een verzekering dienden af te sluiten, zou hij er toch nog iets aan verdienen. Want, zo verzekerde hij ons, wij zouden niet zelfstandig een risicoverzekering bij De Goudse kunnen afsluiten.

Er waren voor ons meerdere redenen om onze risicoverzekering bij De Goudse af te sluiten. Eén van de redenen was dat ook onze hypotheek via De Goudse werd geregeld en alles bij één maatschappij houden, zou het proces van omzetten bespoedigen. Een andere reden was dat wij geen nieuwe gezondheidsverklaring bij De Goudse hoefden in te vullen, iets wat bij andere maatschappijen wel het geval zou zijn. Hoewel wij financieel gezond zijn, ben ik dat fysiek natuurlijk iets minder. Dus vandaar het besluit om bij De Goudse te blijven en vooruit dan maar, dan zou de financieel adviseur dat voor ons regelen.

Een ander iets voor je laten regelen, kost geld. In ons geval konden we kiezen:
- of eenmalig € 695 betalen
- of de komende 20 jaar de adviseurskosten via de premie betalen, wat neerkwam op € 11 per maand (€2640 in totaal).

Natuurlijk kozen wij voor de eenmalige betaling van € 695. Wel vonden we het een pittig bedrag. We lieten zwart op wit zetten wat hij voor ons zou regelen (een risicoverzekering) en dat hij zich buiten de rest van het proces zou houden (dat inmiddels aardig op de rit stond).

Groot was onze verwondering toen bleek dat we de formulieren zelf dienden in te vullen. Hij had de benodigde formulieren opgevraagd bij de verzekeraar, stuurde deze naar ons door en wij dienden deze in te vullen. Ja, zo willen wij ook wel geld verdienen, dat gaat snel!

Afijn, wij vulden de formulieren in, maakten er een kopie van en stopten het origineel persoonlijk in zijn brievenbus. Dat was geregeld, dachten wij. Groot was dan ook de stress, toen wij een week later een mail stuurden naar De Goudse met de vraag naar de voortgang van de omzetting en De Goudse ons terugmailde geen aanvraag te hebben gezien.

Wat nu? Onze adviseur was op vakantie en wij zaten met een enorme tijdsdruk, want de offerte voor de nieuwe hypotheek was nog maar een paar dagen geldig. Wij stuurden een kopie van de aangevraagde verzekering naar de verzekeraar.

Nog groter werd de stress toen de verzekeraar vertelde dat de verkeerde verzekering was aangevraagd. In plaats van een annuïtaire risiscoverzekering (horend bij een annuïteitenhypotheek) had de adviseur ons formulieren laten invullen voor een lineaire risicoverzekering (horend bij een lineaire hypotheek). Achteraf gezien zie ik dat wel, maar op het moment van invullen is me dat niet opgevallen, ik ging er van uit dat ik het juiste formulier invulde.

Wat volgde was een paar dagen van flink regelwerk, vlak voor onze vakantie. Het hele gedoe leverde zo veel stress op dat we besloten de laptop mee te nemen om vanaf ons vakantieadres een vinger aan de pols te kunnen houden.

Tijdens de vakantie bleek dat de adviseur - inmiddels teruggekomen van zijn vakantie - ook aan de slag was gegaan (tegen ons uitdrukkelijke verzoek in) met de afkoop van de woekerpolis. Wij stuurden een mail met de opdracht zich verder afzijdig te houden en deden ons beklag over de fouten die hij had gemaakt.

Hij waste zijn handen in onschuld, begreep niet waar we het over hadden en beschuldigde ons ervan ineens onder andere voorwaarden de hypotheek te willen omzetten en achter zijn rug om met De Goudse alles te regelen. Nog erger was dat hij op indirecte toon ons chanteerde. Hij ging er van uit dat wij aangezien we zo ontevreden waren, de acceptatieverklaring van de verzekering ook niet wilden ontvangen, omdat we blijkbaar van alles afzagen.

Achteraf bleek dit blufwerk te zijn, maar wij schrokken hier enorm van. Toen wij contact opnamen met de Goudse bleek dát er helemaal geen acceptatieverklaring naar de adviseur was gestuurd. En dat alle benodigde papieren naar ons adres waren gestuurd. Omdat wij de bevestiging ontvingen dat alles akkoord was, zowel de hypotheekomzetting als de benodigde risicoverzekering, deden wij de laptop uit en gingen verder met onze vakantie.

Thuisgekomen dienden wij een officiële kacht in bij de adviseur. De enige reactie die wij terugkregen, was dat hij geen fouten had gemaakt en dat we de afgesproken € 695 dienden te betalen. Wij dienden nogmaals de klacht in met daarbij de opmerking dat we - als een inhoudelijke reactie uitbleef - onze klacht zouden doorsturen naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Hierop volgde een uitnodiging om op kantoor te komen praten. Daar gingen wij niet op in. Zekerste weten dat ik niet ga praten met een man wiens beroep het is om mensen ergens van te overtuigen. Dat kunnen wij niet winnen. Liever ga ik een 'gevecht' aan op papier, dat is mijn kracht.

Op onze afwijzing op de uitnodiging het mondeling op te lossen, volgde een reactie dat we vooral de klacht moesten doorsturen naar Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Hierop maakte ik een compleet dossier en stuurde nog één laatste mail naar de adviseur om hem op de hoogte te brengen van de argumentatie die wij hadden dat hij toch fouten heeft gemaakt en dat wij als consument recht hebben op een inhoudelijke schriftelijk reactie binnen 6 weken na het indienen van de klacht (dat had ik ergens op een website gelezen). Ik wees hem erop dat een klacht afwijzen met de opmerking dat hij niets fout heeft gedaan, geen inhoudelijke reactie is en dat hij nog één kans kreeg om het op te lossen. Als laatste maakte ik de opmerking dat ik verwachtte dat hij ons tegemoet kwam met betrekking tot de factuur.

Groot was de verbazing toen we een mail kregen dat hij - na bestudering van het dossier inzag dat sommige zaken wellicht anders hadden kunnen worden aangepakt. Hij bood aan de factuur te verlagen naar een bedrag van € 250. Hiermee zijn wij akkoord gegaan, ook al denk ik dat we als we onze poot stijf hadden gehouden, wel zouden kunnen uitkomen op € 0.

Daar hadden wij geen zin in. Wij vonden € 695 voor het volledig verknallen van een aanvraag (naast de eerder verkeerd gegeven informatie) simpelweg veel te veel. € 250 is ook nog veel geld maar komt misschien wel overeen met de tijd die hij er in heeft gestoken, ook al was het dan zonder resultaat. Ik hoef niet mijn gelijk te hebben tot het uiterste, maar wel tot een grens dat hij ook iets inlevert (geld).

En nu? We hebben ons gelijk gekregen, ook al presteert hij het om nergens zijn excuses aan te bieden, al zou het maar de opmerking zijn dat hij het jammer vindt dat het zo is gelopen. Bovendien vond ik het uitermatie irritant dat hij consequent de mail richtte aan 'heer Schatje' ook al ondertekenden we elke mail met Spaarcentje en Schatje. Kwader kan je mij niet maken! Klapper vond ik bovendien de opmerking in de laatste mail: Mocht u in de toekomst nog gebruik willen maken van onze diensten dan horen wij dat graag.

Amme nooit niet dus! De overige lopende verzekeringen halen we bij hem weg. We gaan eens rustig kijken waar we die onder gaan brengen en gaan dat zelf regelen.

Klagen helpt dus echt. En het spaart bovendien veel geld uit in dit geval. En voor je nu denkt dat ik vind dat alle adviseurs van Nederland stout en fout zijn, dat is niet zo. Er zijn ongetwijfeld integere financieel adviseurs die wél het belang van hun klant op het oog hebben. Ik beschrijf vanuit mijn eigen ervaring in de hoop dat jij er iets aan hebt.

  • Ga alleen in zee met een adviseur die jij zelf uitzoekt.
  • Maak duidelijke afspraken over wat hij wel en niet voor je doet
  • Besef je dat je zelf ook veel kunt doen. Vraag jezelf af of je dat wilt en of je daartoe in staat bent
  • Ook als je je zaken laat regelen door een adviseur moet je zelf scherp alles in de gaten houden
En nu? De factuur van € 250 betalen en een streep onder deze toch wel enerverende tijd zetten. Terug naar het dagelijks leven, mijn aandacht weer richten op consuminderacties, weekmenu's, gezondheid herwinnen en genieten van het feit dat alles rond de hypotheek geregeld is.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...