dinsdag 28 augustus 2012

Hypotheek omgezet en dan?

Nou toen leefden we nog lang en gelukkig. Dat hoop ik althans. Er is in ieder geval een grote last van ons afgevallen. Want:
 • wij stevenen niet meer af op een tekort van minimaal  € 60.000 aan het einde van de looptijd van onze hypotheek
 • wij zijn af van onze woekerpolis
 • wij lossen nu gewoon onze hypotheek af en dat scheelt gepieker
 • door het ook aflossen van de aflossingsvrije hypotheek gaan de lasten regelmatig omlaag
 • we zijn alleen maar wijzer en sterker uit het hele proces van omzetten gekomen
Hoe was de situatie?
Onze hypotheek bestond uit 3 delen: 1 deel beleggingshypotheek met daaraan gekoppeld een woekerpolis en 2 delen aflossingsvrije hypotheek. Sinds dit jaar lossen we regelmatig af op de aflossingsvrije delen. Onze financiële stress werd vooral veroorzaakt door de beleggingshypotheek waar we maandelijks geld in stopten, dat in een zwart gat verdween.

En nu?
De hypotheek bestaat nog steeds uit 3 delen: maar nu 1 deel annuïteitenhypotheek met daaraan gekoppeld een risicoverzekering en 2 delen aflossingsvrije hypotheek. Onze lasten zijn iets omhoog gegaan. Een annuïteitenhypotheek levert ons immers meer maandlasten (+ €200) op dan een aflossingsvrije beleggingshypotheek. Aan de andere kant is de annuïteitenhypotheek wel over 20 jaar afgelost, in plaats van dat we afkoersen op een tekort. De oorzaak van stress is weggenomen. Bovendien betalen we nu maandelijks minder voor de risicoverzekering ( - €100) dan dat we voor de beleggingspolis betaalden. En, nog een meevaller, we betalen nu voor 2 hypotheekdelen een maandvariabele rente (dat kan in het jaar voor het einde van je rentevaste periode) en dat scheelt met de huidige rente ook iets van € 80 in ons voordeel. Bovendien kunnen we nu de rente vastzetten op een door ons gewenst moment.

Al met al, na wat plussen en minnen, zijn we per maand ongeveer € 30 meer kwijt dan voor het omzetten maar zijn we van een buikpijn makende situatie gegaan naar een stabiele situatie.

Wat kost omzetten?
In principe niets. Bel met je hypotheekverstrekker en vraag welke stappen je moet zetten. Onze ervaring is dat een beleggingshypotheek omzetten naar een annuïteitenhypotheek zonder kosten kan en zonder gang naar de notaris. Wel is het zo dat je misschien niet alles zelf kunt regelen. Onze hypotheekverstrekker eiste een risicoverzekering en in 1e instantie leek dat door een financieel adviseur te moeten worden geregeld. De kosten daarvan bedragen € 695 (maar dat zal per adviseur verschillen). Bij ons liep dat uiteindelijk toch anders, omdat we de risicoverzekering toch zelf moesten regelen (door nalatigheid van de financieel adviseur) en hebben we een klacht bij de adviseur ingediend over zijn werkwijze en de door hem ingediende factuur (dat is een ander blogje waard).

Wil jij ook omzetten?
 • lees eerst je huidige hypotheekakte van voor naar achteren en van achter naar voren door. Begrijp wat er staat.
 • zorg dat je financiën goed op de rit staan. Weet of er ruimte is voor hogere lasten.
 • bedenk of je de omzetting alleen wil doen (kan doen) en/of je dit door een adviseur wil laten doen. Wij hebben ons te laat gerealiseerd dat we alles zelf konden doen. Maak duidelijke afspraken met een adviseur wat hij wel en niet moet doen.
 • bel je hypotheekverstrekker en zeg dat je een omzetting wil gaan regelen. Ons werd toen verteld dat we dan per mail een verzoek konden indienen en van daaruit ging de bal rollen
 • hou er rekening mee dat het hele proces 2 tot 3 maanden tijd in beslag neemt en dat je vele avonden kwijt bent met doorlezen van offertes.
 • ga er niet van uit dat anderen hun werk goed doen. Controleer alles heel zorgvuldig. Zo dachten wij klaar te zijn en las ik de polis van de risicoverzekering na en bleek er niets van te kloppen. Dat is geen onwil maar het resultaat van alle lagen waar jouw afspraken overheen gaan. Degene met wie wij de voorwaarden van de polis doornamen, was niet degene die de polis opmaakte. Met meerdere lagen en mensen in een proces, worden sneller fouten gemaakt
 • teken pas iets als je begrijpt wat er staat en het kunt betalen.
Ik ben geen adviseur of financieel expert en beschrijf het proces vanuit mijn ervaring in de hoop dat jij er iets aan hebt. Knaagt de hypotheek aan je nachtrust, doe er dan iets aan!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...