vrijdag 13 juli 2012

Woekerpolis 1 is geregeld

Eerder schreef ik over de beleggingshypotheek waar een woekerpolis aan vast zit. Daar willen we van af. Dat gaat ook gebeuren en binnenkort volgt hier een update. Wat ik nog niet eerder vertelde hier, is dat we nog een woekerpolis hebben.

Toen wij net samenwoonden zijn we in vlaag van totale verstandsverbijstering begonnen met een spaarplan waaraan beleggingen gekoppeld werden. Toen wij na een kleine 4 jaren inleggen (€170 per maand, € 8000 in totaal) eens gingen kijken hoe het er voor stond, bleek dat het opgebouwde vermogen vele malen minder was dan wat er in was gestopt.  Onmiddellijk probeerden wij toen de polis af te kopen, maar wij knalden heel hard met ons hoofd tegen de muur die Generali had opgetrokken en kregen een brief met de volgende strekking: daar kunnen wij niet aan meewerken, niet mogelijk, ga links af en haal een handtekening, draai je om en val in t water maar kom niet hierheen met je verzoek tot afkoop.

Ronduit belachelijk,  maar toen wisten we even niet wat te doen. Het lukte wel om de inleg van de premie stop te zetten en we lieten de situatie maar doorsudderen. Tot deze week. We zagen dat het opgebouwde vermogen inmiddels gedaald was tot € 4800. Dat betekent vanaf het moment van de eerste poging tot afkopen, een daling van ruim € 1000.

Er zijn 2 opties:
De polis omzetten naar een ander product. Dat is fiscaal het meest aantrekkelijke. Maar wij willen niet weer onze vingers branden, we hebben er genoeg van. Wij hebben de ballen verstand van beleggen en willen ook niet meer ons geld aan iemand geven, die blijkbaar ook de ballen verstand van beleggen heeft. En er is een hele lucratieve markt ontstaan van personen die aanbieden je woekerpolis om te zetten naar een ander product. Hoe herken ik die ene integere persoon die doet wat hij belooft, zonder mij nog meer van mijn geld te beroven?

De andere optie is de polis afkopen, dat is fiscaal onaantrekkelijk maar levert wel nu geld op dat we kunnen stoppen in de hypotheekaflossing. Niets doen zorgt er voor dat het opgebouwde vermogen alleen maar verder in waarde daalt, aangezien G.enerali maandelijks administratiekosten in rekening blijft brengen, de beleggingen niets opleveren en wij de premie al eerder hebben stopgezet.

Afkopen dus, wat 7 jaar geleden niet lukte, lukte nu gelukkig wel. Wel word ruim 33% ingehouden, dat is een bedrag dat G.enerali aan de belastingen moet afdragen. Wat overblijft is voor ons, maar moet ook wel worden opgegeven bij de B.elastingdienst als brutobedrag. Dus wat we nooit ontvingen, daarover worden we dan nog eens extra aangeslagen. Als we hier te lang over nadenken, wordt vooral Schatje helemaal laaiend.Dus doen we dat maar niet. Ik zal één keer heel zachtjes fluisteren wat er van de inleg van € 8000 over is gebleven: €3100,-.

Een derde optie zou zijn om de verkeraar aansprakelijk te stellen wegens wanprestatie. Omdat wij helaas niets meer kunnen vinden van de toenmalige offerte en voorgespiegelde bedragen, kunnen we hem ook niet echt aanklagen. Zelf hebben we overigens ook een wanprestatie geleverd door de administratie niet netjes bij te houden en de oorspronkelijke offerte weg te gooien. Die eerste papieren hadden een vreemd afwijkend formaat en kon je opbergen in kartonnen vouwmappen, met ook een vervelend afwijkend formaat. Het paste niet in een gewone ordner en vanwege die vreemde formaten ook niet goed in de kast. Alleen de spullen neerleggen, was een optie. Dus lagen de spullen en toen gingen ze naar zolder en toen? Wie 't weet mag het zeggen. De polisbladen hebben we wel altijd bewaard.

Natuurlijk kwamen wij gisteren tot de conclusie dat G.enerali dit vast met opzet heeft gedaan: de eerste correspondentie in afwijkende formaten versturen, zodat mensen dit uiteindelijk weggooien. Het is immers heerlijk om in ons hoofd een echte geldwolf van de verzekeraar te maken. Die verzekeraar moet zich dan ook diep schamen. Beetje ons geld kwijtraken en dan ons laten opdraaien voor de kosten als we af willen van deze wurgconstructie. Maar wij moeten ons ook diep schamen. Dat we in deze zeepbel geloofden.

En nu? Het geld is onderweg. We gaan voor deze woekerpolis dus geen verdere actie ondernemen, gezien het feit dat we niets meer kunnen vinden over het beoogde eindbedrag, eventuele garanties en de offerte. Dat gaan we wel doen voor onze andere woekerpolis, die gekoppeld is aan een deel van onze hypotheek. Wij hebben immers alles nog: mailwisselingen, offertes, afgesproken eindbedragen, foldermateriaal waarmee wij gelokt werden. Voldoende munitie dus. Inmiddels sloten we ons aan bij Stichting Verliespolis die collectief de belangen behartigt van de aangesloten leden. Ik houd jullie op de hoogte!

En het geld van de andere polis? Dat gaat linea recta naar de aflossing van de hypotheek.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...