dinsdag 17 juli 2012

Ontwoekeren - een verhaal in veel delen

Wat vooraf ging:
Spaarcentje schreef over de pogingen om de beleggingshypotheek om te zetten in een annuïteitenhypotheek en meteen zo af te komen van de woekerpolis. De afkoopwaarde van de polis dient ter extra aflossing van de hypotheek zodat het bedrag daalt. De aflossingsvrije hypotheek wordt sinds dit jaar maandelijks extra afgelost. Wat gebeurde er onlangs op ontwoekergebied, lees het hier!
~

Toen wij ontdekten dat de levensverzekering die gekoppeld is aan onze beleggingshypotheek, een woekerpolis is, stuurden wij een mail naar de financieel adviseur. Onze vraag aan hem was: 
kunnen wij de beleggingshypotheek omzetten in een annuïteitenhypotheek en de polis afkopen, waarmee we het vrijgekomen bedrag meteen als aflossing gebruiken?

Het antwoord was dat dit financieel heel onaantrekkelijk is en dat er veel kosten aan zijn verbonden, ook was het fiscaal onaantrekkelijk. Beter konden we er voor kiezen een ander beleggingsprofiel te nemen. Niet het antwoord waarop wij hoopten. En het zoveelste nietszeggende antwoord.

Wij hebben nooit iets gehad met onze adviseur. Sterker nog, wij kozen hem nooit uit. Onze eerste hypotheek sloten wij direct bij de G.oudse af. Daar gingen wij heen voor een gesprek en advies en daar trapten wij in de val van de beleggingshypotheek. Een paar jaar later kregen wij een brief dat de G.oudse alleen nog maar via een tussenpersoon zaken deed en dat wij ons konden wenden tot meneer W in in onze woonplaats, die voortaan ons dossier behartigde. Daar zaten wij niet op te wacten, maar het was nu eenmaal zo. Pas later ontdekte ik dat Meneer W. vanaf dat moment al verdiende aan ons, zonder dat wij hem ooit hadden gezien. Want een deel van onze in te leggen premie voor de levensverzekering gaat naar hem.

De koop van een volgende huis met daarbij de aanpassing van het te lenen bedrag, liep dus via Meneer W. In de jaren die volgden, hadden wij af en toe een vraag en kregen altijd een volslagen nietszeggend antwoord terug. Toen wij dus het advies kregen om een ander beleggingsprofiel te kiezen, was dat de druppel. Dan zoeken we het zelf wel uit.

Wij belden met de geldverstrekker. Kunnen wij de hypotheek omzetten naar aan annuïteitenhypotheek?  Ja dat kan! Zonder kosten en zonder gang naar de notaris. Mail maar door wat jullie willen was het antwoord. De mail werd gestuurd en een paar dagen later kregen wij antwoord van de G.oudse. 

Vanaf hier wordt het ingewikkeld: wij sloten 10 jaar geleden een hypotheek af bij de G.oudse maar de geldverstrekker is de B.ank of Scotland (hierna te noemen BOS) die de administratieve afhandeling neerlegt bij S.tater. Dus een mail naar de BOS kwam via S.tater terecht bij de G.oudse. Ons antwoord daarop gaat dus weer via de G.oudse naar S.tater naar BOS. Geen wonder dat hypotheken zo duur zijn, want iedereen wil natuurlijk wel wat verdienen.

Hier zou dus ook nog een tussenpersoon tussen moeten zitten, tussen het traject van de G.oudse en ons. Maar omdat je blijkbaar wel BOS als geldlener rechtstreeks mag benaderen, ging ineens in de rest van het traject ook alles zonder tussenpersoon.

Afijn, we kregen een offerte voor een annuïteitenhypoteek en lazen de algemene voorwaarden alsof het hoogstaande literatuur is. Met aandacht. En zo ontdekten we iets aangenaams. Volgend jaar juli loopt onze rentevaste periode af. Wij mogen in het jaar er aan voorafgaand kiezen voor een maandvariabele rente en die op een door ons gewenst moment laten vastleggen. Heel gunstig voor ons want de rente nu is lager dan wat wij toentertijd hebben laten vastleggen.

Terug naar de G.oudse. Als we onze polis afkopen, wil de geldverstrekker wel een garantie hebben dat in geval van ons overlijden een bedrag vrijkomt. Wij moeten dus een dalende risicoverzekering afsluiten. Hier komt helaas de financieel adviseur weer om het hoekje kijken. Want de verzekering is een product van de G.oudse en die doet alleen rechtstreeks zaken met een tussenpersoon.

Wij stuurden een mail naar de financieel adviseur met 2 opdrachten: 
1) regel een kruislingse dalende risicoverzekering
2) regel een arbeidsongeschiktheidsverzekering op naam van Schatje

Het hoe en waarom vertelden wij ook: omzetten hypotheek blabla.Wij hoorden niets. Nog maar eens gemaild. Gisteren belde hij op. 
Waarom waren wij alles zelf aan het regelen? 
Omdat wij een antwoord kregen op een vraag die wij niet stelden en bovendien klopte het antwoord niet. 
Wist ik dan niet dat het omzetten van een hypotheek reuze duur is. 
Nou dat valt anders mee, het kan kosteloos. 
Maar jullie moeten naar de notaris! 
Nee meneer, dat moeten we niet, we kunnen zo omzetten.
Maar het is veel regelwerk en ik moet nu een dossier opbouwen.
Nee, u moet alleen een dalende risicoverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering regelen. de hypotheek omzetten doen wij zelf.

Afijn, ik werd behandeld alsof ik een kleuter was. Wist ik wel dat aflossen riskant is. Wat nu als mijn televisie kapot gaat?  En wist ik wel dat ik op de beleggingshypotheek ook kan aflossen, als ik dat blijkbaar zo graag wil? En dat ik dan bijvoorbeeld kan aflossen ter hoogte van het te verwachten gat?

Deze meneer begrijpt niet dat ik niet wil aflossen om een gat te dekken, maar om mijn huis af te betalen en niet langer het gevoel te hebben dat met onze woekerpolis een paar partijen geld verdienen en wij met een schuld blijven zitten (aangezien het toen voorgespiegelde eindkapitaal bij een pessimistisch rendement een ton was en nu wordt geschat op €40.000).

Om een lang verhaal iets in te korten (dit stukje is veeeeels te lang natuurlijk) vroeg ik hem om in de avond terug te bellen want Schatje is beter in snel schakelen tijdens een gesprek (ik kan dat alleen op papier..). Ook Schatje zat weer een half uur met Meneer aan de telefoon. En ook deze keer had Meneer het over dossieropbouw waarop ook Schatje het nog maar eens duidelijk vertelde: wij willen maar 2 dingen die jij nu moet regelen.

Ik begrijp Meneer heel goed. Hij verlies zijn provisie. Dus hij wil nu nog iets verdienen aan ons. Als hij van het begin af aan had gezegd: kom maar hier, wat vervelend dat jullie een woekerpolis hebben, daar gaan we iets aan doen dan hadden wij hem zijn geld gegund. In plaats daarvan zochten wij zelf alles uit. We willen niet dat hij voor het regelen van 2 verzekeringen (dat een kwestie is van een paar formuliertjes invullen) een dossier gaat opbouwen, zoals hij dat noemt. Om vervolgens een factuur van een paar honderd euro te sturen.

In het kader van de transparantie (een woord dat hij gisteren om de paar zinnen gebruikte) stuurden wij vanmorgen nog één keer een mail waarin we aangaven vooraf (en voordat hij in actie komt) te willen weten wat hij voor het regelen van die 2 verzekeringen vraagt.

~
Hoe loopt dit af? Eindigt Spaarcentje vechtend over straat met deze adviseur of gaat dit nog goed komen. Wordt vervolgd!


PS: Er bestaan goede adviseurs, ongetwijfeld! Ik beschrijf onze ervaring met onze adviseur. Misschien herken jij je als hypotheeknemer in dit verhaal en stimuleert het je om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Want ongetwijfeld haalt een adviseur je werk uit handen en kan een goede adviseur je geld besparen, jij gaat de financiële verplichting aan. Dus zal jij je ook er in moeten verdiepen.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...