zondag 29 juli 2012

Hypotheek omzetten en ontwoekeren

Spaarcentje schreef eerder al over de pogingen om de beleggingshypotheek om te zetten in een annuïteitenhypotheek en meteen zo af te komen van de woekerpolis. De afkoopwaarde van de polis dient ter extra aflossing van de hypotheek zodat het bedrag daalt. De aflossingsvrije hypotheek wordt sinds dit jaar maandelijks extra afgelost. In voorgaande afleveringen lazen we dat de adviseur bepaald niet meewerkte waardoor het omzetten niet zonder slag of stoot gaat. Wat gebeurde er onlangs op ontwoekergebied, lees het hier!

 ~

Nadat we de adviseur een heel duidelijke opdracht hadden meegegeven (regel 2 risicoverzekeringen en meer niet) gingen wij verder met de hypotheekofferte. Er stonden wat foutjes in en wij stuurden een reactie met het verzoek deze te corrigeren. Ondertussen kregen wij van de adviseur een offerte voor de risicoverzekeringen en het bedrag dat het ons gaat kosten om dat door hem te laten regelen.
Een assurantieadviseur kan zijn loon op 2 manieren verdienen: 
- versleuteld als onderdeel van de premie die je gaat betalen
- een bedrag vooraf in 1 keer

De tweede optie is natuurlijk goedkoper. Zouden wij kiezen voor optie 1, dan betalen wij in 20 jaar tijd € 2500 aan de assurantieadviseur. Kiezen we voor optie 2, dan betalen we € 695 in eens. Evengoed schrokken wij ons rot van het bedrag. € 695 om 2 formulieren te laten invullen? Het werd nog erger toen bleek dat wij die formulieren zelf moesten invullen. Wel was hij zo vriendelijk enkele vragen te beantwoorden over wat er precies moest worden ingevuld. Een rondje internet leverde bovendien op dat dit tarief niet ongebruikelijk is. Dus nou, vooruit dan maar.

We vulden de formulieren voor de risicoverzekering in en gooiden deze persoonlijk bij de adviseur in de bus. De verzekeraar stuurden wij onze vragen en verzoeken omtrent een gecorrigeerde hypotheekofferte.

En toen werd het stil. Wij vernamen niets meer van de hypotheekverstrekker en ook niets meer van de assurantieadviseur. Wij stuurden een paar mails met de vraag waar de gecorrigeerde offerte bleef. De datum dat de offerte verliep was inmiddels bijna gepasseerd en wij begonnen wat onrustig te worden. Om jullie geheugen op te frissen, de contacten lopen over vele lagen. Wij sloten de levensverzekering af bij de G.oudse maar de hypotheek zelf via De G.oudse bij de Bank of Scotland. Maar alle zaken met de B.O.S. lopen via S.tater. Wij sturen dus een mail naar de G.oudse, die gaat naar S.tater en die neemt weer contact op met B.O.S. En normaal zou daar dus eigenlijk nog een financieel adviseur tussen moeten zitten ware het niet dat we het omzetten van de hypotheek zelf doen.

Na 1,5 week van stilte riepen wij hulp in van Schoonpa die nu weliswaar van zijn pensioen geniet, maar jaren werkte bij De G.oudse. Hij trok aan de juiste touwtjes, prikte in de juiste personen en toen ging het ineens heel snel. We kregen een aangepaste offerte gestuurd, met op ons verzoek een maandvariabele rente en de verdere aanpassingen waren ook correct gedaan.

Wij tekenden de offerte, vulden wat papieren in en die werden door Schoonpa hoogst persoonlijk afgeleverd. Omdat wij het bericht kregen dat De G.oudse niets had vernomen van de risicoverzekeringen die ons financieel adviseur zou regelen, deden wij de kopieën hiervan ook in een envelop en gaven die mee aan Schoonpa. De risicoverzekering is zo belangrijk omdat het voor de geldverstrekker een garantie is dat in geval van dood neervallen van één van ons, zij gewoon hun geld krijgen. Bijna per omgaande kregen wij bericht van De G.oudse: er was de verkeerde risicoverzekering aangevraagd. Of we alsnog per omgaande de juiste aanvraag wilden indienen, de in te vullen bijlagen waren bijgevoegd.

Gelukkig wou De G.oudse ons tegemoet komen, ze hadden er vertrouwen in dat wij de correcte formulieren snel zouden opsturen en hadden alle overige spullen al met groen licht naar de hypotheekverstrekker gestuurd. Met andere woorden: er is een goede kans dat alles rond is voor 1 augustus, wat de insteek was.

Terug naar de adviseur: hij vraagt dus € 695 om een offerte van een verkeerde verzekering aan te vragen bij de verzekeraar en ons zelf die formulieren te laten invullen. Wij vulden die dus ook niet correct in (vroegen een lineaire in plaats van een annuïtaire verzekering aan) en stuurden dit naar de adviseur op. En dan stopt het spoor. Heeft hij het zonder correctie doorgestuurd naar de verzekeraar? Daar is niets binnengekomen. Of ligt het nog op zijn bureau, als 'to do' ding, dat nog steeds moet worden afgevinkt?

Eerst het definitieve akkoord afwachten voor de hypotheek en dan gaan we aan de slag met de adviseur. Want dat we een klacht gaan indienen is zeker. Hij zette ons van het begin af aan op het verkeerde been, zei dat omzetten van de hypotheek heel duur is en niet zomaar kan (klopt niet), dat we naar een notaris moeten (klopt niet), raadde ons ten sterkste af om de levensverzekering af te kopen (omdat hij dan zijn provisie verliest), vraagt de verkeerde risicoverzekering aan (een lineaire) waardoor wij het formulier ook verkeerd invullen en dit zijn dan alleen de dingen die me meteen te binnen schieten.

Natuurlijk zijn wij zelf ook eitjes. Ik begrijp nu wel dat als je een lineaire hypotheek aanvraagt, dat je dan een lineaire risicoverzekering regelt. En bij een annuïteitenhypotheek dus een annuïtaire risicoverzekering. Maar is het niet ook de taak van de adviseur om dat te weten en daar alert op te zijn?

Als dit alles achter de rug is, zal ik eens een logje schrijven met alle zaken en stappen op een rijtje die wij hebben gezet. Tot nu toe valt het me mee. We zijn enorm ver gekomen. Eigenlijk is de ergste stress die we hebben gehad veroorzaakt door het tegenwerken van de financieel adviseur, waardoor ik het gevoel kreeg door stroop te lopen. Maar de belangrijkste les die ik heb geleerd is: als je niet tevreden bent met je hypotheek, dan bel je gewoon met de geldverstrekker en vraagt of er te praten valt over omzetten. Van daaruit rolt het balletje, niet zonder hopsen en stuiteren en niet vanzelf, maar wel in ieder geval een kant op waar jij je beter bij voelt.

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...