donderdag 19 april 2012

Ruimte

Deze maand krijgt Schatje zijn periodieke verhoging en volgende maand nog eens een verhoging naar aanleiding van geleverde prestaties. Dat betekent dat er iets meer financiële ruimte komt. Na jaren van beknibbelen om de financiële pech op te vangen, zijn we nu in een situatie dat we de vaste lasten kunnen ophoesten én kunnen sparen. Wel letten we als altijd op de uitgaven die beïnvloed kunnen worden. We zijn en blijven consuminderaars. Consuminderen gaat immers om keuzes maken binnen het besteedbare budget, zodat er ruimte komt voor die zaken die je heel graag wenst en die je je anders niet kunt veroorloven. Wij besparen op veel gebieden (kleding, uitgaan, boeken, cd's...) om bijvoorbeeld wel op vakantie te kunnen gaan en biologisch te kunnen eten (en om de medische kosten te kunnen betalen, helaas dat ook...). Wij zitten inmiddels in een luxe positie, dat besef ik me. Anderen moeten consuminderen uit noodzaak, omdat anders überhaupt de lasten niet betaald kunnen worden. Toch hadden we die luxe positie eerst niet. Het hele consuminderen is in 1e instantie gestart om in ons huis te kunnen blijven wonen, na fors inkomensverlies. Dus langzaam aan zien we een verschuiving van positie. Die ruimte is er niet alleen gekomen door salarisstijgingen maar zeker ook door besparende keuzes te maken.

De extra ruimte die er straks komt zetten we niet op de spaarrekening. Wat gaan we er dan wel mee doen? Het wordt tijd dat Schatje vaker op stap kan gaan. Als er iets is dat hem ontspant dan is het op zijn tijd naar een concert gaan in Paradiso of een andere concertzaal. Of om af en toe de stad in te gaan en wat muziek te kopen. Dus dat gaat hij doen. Want als er iets belangrijk is, dan is het wel dat Schatje ontspannen blijft, gezien onze situatie, hij houdt hier immers de boel draaiende. Ik heb dan wel een grote mond,heb de hand op de knip, bedenk hoe we het allemaal regelen en schrijf daar over, dat doe ik allemaal vanaf de bank. Hij is degene die werkt, het huishouden doet en alle praktische en logistieke zaken rond Zoon doet. En ook een vliegende keep moet af en toe kunnen uitblazen.

Dus zo gaan we het doen. Iets meer geld betekent iets meer lucht en dat betekent in dit geval ontspanning voor Schatje. Lekker met vrienden op stap en de dingen doen die hij zich al jaren ontzegt.


Wat zouden jullie doen als er iets meer binnenkomt? Opzij zetten of jezelf vaker iets gunnen?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...