woensdag 11 april 2012

Hoe deden we het in het 1e kwartaal?

De eerste 3 maanden van het jaar zijn voorbij en dat is een mooi moment om te kijken hoe we het deden op financieel gebied. Ik pakte de cijfers van 2011 en vergeleek die met 2012. Gaven we meer of minder uit? Sommige optelsommen waren een verrassing, andere had ik al aan zien komen.

WONEN (hypotheek, energie, belastingen):
Wij gaven € 4946,10 meer uit dan vorig jaar 1e kwartaal.
Niet vreemd, want we deden een hypotheekaflossing van €5000 ;-)!

VERZEKERINGEN
Wij gaven € 52,48 minder uit dan vorig jaar 1e kwartaal.
Opmerking: dit wordt veroorzaakt door de overstap naar een andere zorgverzekeraar.

ONDERHOUD:
Wij gaven € 230 meer uit dan vorig jaar 1e kwartaal.
Opmerking: gepland onderhoud, Schatje bouwde een TV en LP- kast.

ABONNEMENTEN/CONTRIBUTIE:
Wij gaven € 35 meer uit dan vorig jaar 1e kwartaal.
Opmerkingen: dit wordt veroorzaakt doordat we Eredivisie live namen en door de stijgende prijs van het onderhoud aan de ketel.

VERVOER:
Wij gaven € 434 minder uit!
Opmerking: Schatje werkt tegenwoordig 1 dag in de week thuis. Nu krijgen we weliswaar minder vergoeding benzinekosten, maar er worden ook beduidend minder reiskostenkosten gemaakt. Ook betaalden we vorig jaar nog een maandelijkse aflossing voor de auto (€140) en nu niet meer (in augustus hebben we het restantbedrag van €10.000 in één keer afgelost).

BOODSCHAPPEN EN HUISHOUDEN:
We gaven € 305 minder uit in vergelijking met het 1e kwartaal van vorig jaar.
Opmerking: de besparing zit in minder gitaarles (Schat was tijdelijk gestopt, geen puf) en minder oppas (zijn we aan het afbouwen). Verder worden er ook minder uitgaven gedaan aan kleine hebbedingetjes....en ik ben afgestapt van een vast cash budget per week. We pinnen de boodschappen en nemen wat extra op voor zakgeld, gitaarles en oppas. Voorheen nam ik een vast bedrag per week op en daar betaalden wij alles van, wat overbleef ging in de pretpot. Nu zit er dus minder in de pretpot en bleef er meer op de rekening staan. Ook fijn.

KLEDING/KAPPER
Gaven we vorig jaar nog €450 uit in de 1e 3 maanden van het jaar, dit jaar was dat €228 Wij gaven € 224 minder uit!Ik vond het eigenlijk tegenvallen, had gehoopt dat het verschil groter zou zijn. Het geld is uitgegeven aan drie keer kapper, thermisch ondergoed voor Spaarcentje, een winterjas voor volgend jaar voor Zoon (in de uitverkoop) en voetbalschoenen. Als ik het zo bekijk, zijn het geen uitgaven geweest die waren te vermijden. We hadden de winterjas natuurlijk volgend jaar kunnen kopen maar dan zouden we veel duurder uit zijn.

HOBBY/CADEAUS/VAKANTIE
Hier gaven we fors meer uit dan vorig jaar 1e kwartaal, €600. Grote uitgaven waren de North Sea Jazz kaart in de voorverkoop (met korting) en een aanbetaling op de zomervakantie. Voor beiden wordt gespaard, dus het waren geen onverwachte uitgaven.

MEDISCH/GEZONDHEID
Gaf ik vorig jaar in het eerste kwartaal €248 uit aan medicatie en behandeling, dit jaar zit ik al op €577. Dat wordt vooral veroorzaakt door verandering van behandeling en het bedrag zal de komende periode alleen nog maar oplopen ben ik bang.

DIVERS
De post divers is iets gestegen, €80 meer dan vorig jaar het 1e kwartaal. De stijging wordt veroorzaakt doordat ik een thuisstudie begon met maandelijkse kosten. Nu is dat afgelopen, niet de studie maar wel de kosten. De studie zelf is even in de bomen gehangen want Spaarcentje heeft nog steeds de concentratie van een dronken slak.

TOTAAL UITGAVEN
Onze totaal uitgaven komen in de eerste 3 maanden precies €5000 hoger uit ten opzichte van vorig jaar. Grappig genoeg is dat precies het hypotheekbedrag dat we aflosten maar als ik naar de cijfers kijk, ligt het verhaal iets anders. Op sommige gebieden zoals vervoer, huishouden en kleding wisten we goed te besparen, andere zaken liepen minder soepel of vielen tegen.

De reden dat ik elk kwartaal de cijfers bekijk, is om te controleren of we nog op koers liggen. Nu bijvoorbeeld blijkt dat  de niet vergoede medicijnen en behandelingen een grotere kostenpost vormen dan begroot, moet ik de begroting daar op aanpassen. Ik zie dat er ruimte is in andere begrotingen (vervoer, huishouden) dus die ruimte haal ik daar weg.

Bovenstaand is mijn manier van controle houden. Doe ik dat niet, dan ga ik uiteindelijk toch steeds meer uitgeven en dat kunnen we ons niet veroorloven. Dit werkt voor mij het beste. Vooraf aan het jaar een begroting maken, en dan per 3 maanden kijken of de begroting haalbaar is en het vergelijken met het voorgaande jaar. Vooral dat vergelijken werkt motiverend want ik weet nu dat wij op posten die te beïnvloeden zijn (vervoer, kleding/kapper, huishouden, zorg) in totaal €1000 hebben bespaard ten opzichte van vorig jaar. Dat is helaas niet een bedrag dat ik 1-op-1 kon doorsluizen naar de spaarrekening, maar hiermee compenseerden we dus wel prijsstijgingen en gestegen uitgaven die we niet kunnen voorkomen (medicijnen).

Consuminderen of je dat met een groot of klein inkomen doet, komt telkens weer neer op weten waar je je geld aan uitgeeft en beoordelen of dat het je waard is. Je uitgaven bijhouden helpt bij dit proces.  Hoe je dat doet maakt niet uit. Alleen dát je het doet. Ik werk al jaren met veel plezier met het huishoudboekje van Spaarblog. Daarbij vul ik zelf alles in. Maar je hebt ook de geldplanner van de vrekkenpagina waarmee je ook heel makkelijk het bijhouden kunt beginnen.
Een andere optie is via internet een account aanmaken en je bankgegevens downloaden, zodat er overzichten verschijnen. Dat kan bijvoorbeeld met Plan je budget. Is dat te veel gedoe voor je? Een gewoon schrift waarin je alles bijhoudt werkt ook prima!

P.S.Vandaag op Wel en Wee: Leef je eens in...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...