woensdag 21 december 2011

Armoede in Nederland: Voedselbank

Inmiddels kunnen we er er echt niet meer om heen, wát Rutte ook beweert over armoede. Steeds meer mensen hebben steeds meer moeite het hoofd boven water te houden. Door de werkeloosheid en de recessie én het wegvallen van subsidies en regelingen, rugzakjes voor kinderen,het onbetaalbaar worden van de zorgverzekering, zullen steeds meer toch al moeilijke leefsituaties escaleren, met alle gevolgen van dien.

Gisteren plaatste De Volkskrant een artikel over een interkerkelijk inloophuis in Lelystad, dat fungeert als vraagbaak voor mensen die in financiële problemen zitten, en soms zelfs als gelduitdeler omdat sommigen letterlijk met envelopjes met inhoud de deur weer uit lopen, zodat ze de week kunnen uitzingen. Ook kunnen mensen er voor hele zachte prijsjes kleding lopen.

De school van Zoon hield deze week een inzamelactie voor de Voedselbank. Alle kinderen zijn opgeroepen om speelgoed mee te nemen waar ze afstand van willen doen ten gunste van kinderen wiens ouders bij de Voedselbank komen. Jarige kinderen ontvangen dan een cadeau van de Voedselbank. Het cadeautje moest ingepakt zijn en voorzien van een etiket met gegevens over of het pakje voor een jongen of een meisje is en voor welke leeftijd. Dus Zoon vertrok goedgemutst naar school met 8 ingepakte cadeautjes voor 'de arme kinderen'.

Op zich vind ik het prachtig, deze initiatieven. Maar ze springen in het gat dat de overheid bewust achterlaat. Het is treurig dat mensen die het hoofd niet boven water kunnen houden, afhankelijk zijn van de initiatieven van vrijwilligers. En ook voor de organisatoren van de Voedselbanken zelf is het moeilijk altijd maar afhankelijk te zijn van de ondersteuning van vrijwilligers. Nooit zeker te weten of er voldoende binnen komt voor de  55.000 gezinnen (dit aantal wordt genoemd op de overkoepelende site.) is natuurlijk niet prettig. Want de vraag er naar blijft groeien.


Het zou veel beter geregeld kunnen worden, de Voedselbanken hebben dat zelf aangegeven bij de regering. Er bestaat een Europees Voedselhulprogramma voor alle lidstaten van de unie. "Dit jaar wordt voedsel ter waarde van 500 miljoen euro verdeeld onder de 20 (van de 27) lidstaten die zich daarvoor hebben aangemeld. Nederland is daar niet bij! 18 miljoen burgers uit de 20 landen ontvangen bijvoorbeeld groente, fruit, granen, aardappels, rijst, pasta en peulvruchten, zuivel, vlees, vis, vetten en olie. Op de eindproducten van dit hulpprogramma wordt duidelijk aangegeven dat ze gratis zijn en afkomstig van de Europese Unie. Dit voedsel kost ook Nederland als land niets extra’s. Als Nederland wel zou meedoen, kunnen deze producten door de voedselbanken worden verdeeld."

Dit lijkt me voor de Voedselbanken een constructievere oplossing, want minder afhankelijkheid van anderen. Helaas ziet de overheid dit anders en werd dit het verzoek om deze voedselhulp ook voor Nederland te accepteren, afgewezen. Gelukkig volgt er binnenkort een kamerdebat over dit onderwerp en kan het nog positief uitpakken. Het is toch vreemd dat Nederland voedselhulp afwijst, terwijl ze wél meebetaalt aan dit internationale voedselhulpprogramma en er overduidelijk veel Nederlandse burgers zijn voor wie dit noodzaak is.

Tot die tijd moet de Voedselbank het hebben van vrijwilligers, giften, mensen die bereid zijn anderen te laten delen. Veel supermarkten houden in deze feestperiode een actie, dan kun je spullen die je zojuist in de winkel hebt gekocht, doneren. Ben je zelf aan het inslaan, hou dan als je in de gelegenheid bent rekening met anderen. Gun een ander wat voor jou misschien vanzelfsprekend is: iets lekkers en extra's tijdens de feestdagen.

Je kunt ook geld doneren aan de Voedselbank (eenmalig of jaarlijks). Want voedsel inzamelen kost veel tijd, geld, ruimte, mankracht en iemand moet die rekening betalen: doneren?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...