dinsdag 5 juli 2011

Balans van het eerste half jaar.

Zonder in details te treden die maken dat alle financiële ins en outs van Huize Spaarcentje op straat liggen, is het misschien wel leuk voor jullie om een beetje mee te kijken wat ik doe als ik goochel met geld. Ik hou al jaren onze inkomsten en vooral uitgaven bij in  het huishoudboekje van Spaarblog dat ik heb aangepast naar onze situatie. Ik hanteer de volgende categorieën:

Voor uitgaven:
 • Wonen (hypotheek, energie, gemeentebelastingen)
 • Verzekeren (zorg, boedel, etc.)
 • Onderhoud (huis & tuin)
 • Abonnementen en contributies (sport, krant, bibliotheek, etc.,
 • Vervoer (auto & fiets, zowel onderhoud als bezinekosten)
 • Huishouden (boodschappen, overblijf, collectes, glazenwasser)
 • Persoonlijke verzorging (kleding, kapper)
 • Pret (hobby, cadeaus, vakantie, uitgaan, feestdagen)
 • Medisch/Gezondheid (medicatie, zorgkosten)
 • Divers

Tevens noteer ik de inkomsten en wat we sparen (dat laatste wordt niet als uitgave meegeteld).

Ik werk met een begroting, gebaseerd op onze uitgaven, zodat ik een schatting kan maken van wat we gaan uitgeven in een jaar. Dit bevalt heel goed. Als je weet dat er bepaalde grote uitgaven aankomen, zoals onderhoud aan je huis, dan kun je van te voren de begroting aanpassen en bijvoorbeeld je spaarbudget verhogen, indien mogelijk.

Elke maand bekijk ik het huishoudboekje om voor ons te applaudiseren of ons juist bestraffend toe te spreken. Maar uitgaven en inkomsten kunnen variëren en zo ook de prijzen van goederen en artikelen, dus is het zaak om regelmatig te controleren of de begroting wel realistisch is. Net zoals ik regelmatig de meterstanden bekijk, om te kijken of we op ‘koers liggen’ en we niet veel meer verbruiken dan geschat, zo kijk ik ook 2 keer per jaar (halverwege en op het eind) naar de totaaluitgaven tot dan toe. Het eerste halfjaar van 2011 is voorbij en het wordt tijd om de balans op te maken en aandachtspunten te formuleren. Moeten we de buikriem aantrekken of kunnen we juist wat meer met geld gaan strooien?

Wat meteen opvalt, is dat we meer uitgaven dan gepland: we overschreden het budget met € 769,69. Er waren onverwachte hogere uitgaven: belastingen, een andere fiets, zorgkosten voor mij.  Aan de andere kant hadden we een onverwachte financiële meevaller die meteen naar de spaarrekening werd doorgestuurd.

De hogere kosten werden zo te zien vooral veroorzaakt door de hogere benzineprijs en het onderhoud aan de auto, dat veel hoger uitviel dan verwacht. De auto is zo goed als nieuw dus we gingen ervan uit dat de grote beurt zou meevallen. De € 400 die het ons kostte kwam dus uit de lucht vallen. Aan de hogere benzineprijs kunnen we weinig doen, dus ik heb het budget verhoogd.

Een andere post waarbij we meer uitgaven dan gepland is het kopje ‘kleding en persoonlijke verzorging’. Hoewel ik altijd het idee heb dat we nooit iets kopen, staat het er toch echt zwart op wit en cijfers liegen niet. Schatje had noodzakelijke kledinguitgaven voor zijn werk en een pak is nu eenmaal duur. Als ik verder naar de lijst kijk van gekochte kleding, zit er weinig overbodigs bij. Zoon groeit als kool en heeft echt absurd vaak nieuwe schoenen nodig gehad de afgelopen periode. Ik kan nu 2 dingen doen: de begroting bijstellen of kijken of we het de rest van het jaar kunnen doen met het restant van het kleedbudget. Ik hoop toch uit te kunnen komen, zelf heb ik weinig meer nodig, ik zit goed in de winterkleding en schoenen. De meeste uitgaven zullen voor Zoon zijn.

Een andere niet gehaalde post is die van gezondheid/zorg. Ook dit is moeilijk te beïnvloeden. Dit zijn uitgaven waar we niet op kunnen beknibbelen. Ik denk zelfs dat we het heel erg gaan overschrijden dit jaar want ik start deze week met een nieuw behandeltraject waarbij ik flink zelf zal moeten gaan bijbetalen. Dus dit budget zou zelfs verhoogd moeten worden.

In de categorieën onderhoud, pret en divers gaven we fors minder uit dan gepland en in de overige posten liggen we op koers.

Te verwachten grotere uitgaven komende half jaar:
 • Vakantie (geld al weggezet, vakantie wordt betaald van het vakantiegeld) en feestdagen (sint- en kerstcadeaus, wordt voor gespaard maandelijks)
 • Onderhoud schuur (deurpost is weggerot, dit wordt betaald uit de buffer)
 • Eventueel: nieuwe laptop (als de uitgaven rest van het jaar meevallen of eerder indien deze laptop de geest geeft, wat zomaar zou kunnen) (als er geld uit de lucht komt vallen)
 • Schilderen van het huis (kosten van de verf, en Schatje het werk laten doen)

Wat zijn de acties:
 • Bijstellen posten ‘zorg’ en ‘vervoer’
 • Verlagen post ‘sparen’ in verband met omlaag gaan van onze belasting teruggaaf (scheelt 130 per maand)
 • Goed opletten met aanschaf kleding, echt alleen de noodzakelijke uitgaven

Conclusie:
We doen het best goed. Het overschrijden van het budget wordt vooral veroorzaakt door zaken die we niet goed in de hand kunnen hebben. Uitspattingen en impulsaankopen komen niet meer voor. Hogere kosten zijn te verklaren in tegenstelling tot vroeger toen we geen flauw idee hadden waar het gebleven was. Minder inkomen kan helaas nu niet meer worden opgevangen door bespaaracties en gaat ten koste van het te sparen maandelijkse bedrag. Waar we in voorgaande jaren besparingen konden doorvoeren door abonnementen op te zeggen (tijdschriften, tv-gids, sport) en te bezuinigen op het huishoudgeld en (vooral!) op impulsuitgaven, is nu de grens wel bereikt. Evengoed is sparen gelukkig nog altijd mogelijk en zitten we nog ruim op de 10% van ons inkomen.

Zo dit was een kijkje in de keuken van onze financiële huishouding! En jullie? Kijken jullie tussentijds ook hoe jullie het doen?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...